Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skalp laktat

Formål

Føtal hypoksi medfører hurtig udvikling af acidose hos fosteret. Dels på grund af ophobning af CO2.

Der er påvist god korrelation mellem skalp laktat og navlesnors blodgasanalyse ved fødslen, og metoden med måling af skalp laktat er derfor anvendelig til bedømmelse af føtal acidose forårsaget af hypoksi.

Skalp laktat anvendes som supplement til CTG.

Skalp laktat og skalp pH er ligeværdige metoder, men skalp lactat kræver mindre blod og har derfor højere succesrate end skalp-ph. Analysen foretages på stuen og resultatet kan derfor foreligge hurtigere.

 

Definition af begreber

 

 • • Laktat < 4,2 mmol/l: Normal

 • • 4,2 ≤ laktat ≤ 4,8 mmol/l: Præpatologisk

 • • Laktat > 4,8 mmol/l: Begyndende acidose

 

Beskrivelse

Indikationer:

 • • Mistanke om acidose på grund af afvigende eller patologisk CTG og/eller tykt grønt fostervand.

Kan anvendes ved afvigende eller patologisk CTG, hvor der ønskes en kontrol af fosteret.

 • • Teknisk vanskelig registrering af fosterets hjerteaktion.

 

Kontraindikationer

 • • Placenta prævia

 • • HIV-positiv – eller hepatitis C positiv moder

 • • ”Evident asfyksi” – (Præterminal CTG f.eks. persisterende svær bradykardi uden basislinievariabilitet eller andre forhold der kræver umiddelbar forløsning).

 • • Erkendt ansigtspræsentation

 

Betingelser:

Anvendes i udvidningsperioden og uddrivningsperioden. Vandafgang og orificium > eller = 3 cm (der skal være plads til amnioskopet).

Procedure:

 1. 1. Lejring: Rygleje, sideleje eller knæ-albueleje. Sideleje kan være svært ved caput højtstående.

Knæ- og albueleje kan være en fordel ved højtstående caput.

 1. 2. Vaginaleksploration.

 2. 3. Amnioskop placeres i henhold til eksplorationsfundet.
  Husk vagina går 45 grader nedad.

 3. 4. Hold skopet fastpresset på caput for at undgå fostervand i feltet (laktat er højt i fostervand).

 4. 5. Obturator fjernes, lyskilde på.

 5. 6. Skalpen aftørres med tampon. Dette skaber også hyperæmi.

 6. 7. Vaseline eller “bloddråbesamler” påføres. Dette samler bloddråben.
  Vaselinen behøver ikke at være steril.

 7. 8. En lille incision.
  Hvis blodet løber dårligt kan incision og blodopsamling med fordel gøres i starten af en ve.
  Det er kontraindiceret at udføre snit over en fontanelle.

 8. 9. Lad dråben samles.

 9. 10. Kapillærrøret indføres i dråben. Placer amnioskop og kapillærrør, så det peger nedad.
  Blodet løber bedst, hvis røret er i bloddråben og ikke rører selve caput.

 10. 11. Fyld røret 5 - 6mm. Der behøves kun 5µl blod.

 11. 12. Skalp laktat analyseres med testmeteret på stuen.

 12. 13. Tag om muligt 2 prøver i tilfælde af at første prøve mislykkes.

 13. 14. Komprimer indtil hæmostase 1-2 minutter.

 14. 15. Bordet med opdækning kan blive på stuen, hvis ny skalp laktat bliver aktuel.
  Bordet tildækkes.
  Ny engangskniv. Øvrige instrumenter kan genbruges.

 

Analyse af skalp laktat:

 1. 1. Teststripsen åbnes og sættes i testmeteret uden, at man rører ved teststripsen med fingrene.

 2. 2. Blodet fra kapillærrøret kan nu suges op i enden af stripsen. Hvis dette ikke er muligt, kan en lille dråbe blod bankes ud på indpakningen til stripsen, og blodet suges herfra op i enden af teststripsen.

 3. 3. Testmeteret tæller ned og efter 60sek vises en laktat værdi.

Testmeteret går ud 3 minutter efter stripsen er sat i. Kan aktiveres igen ved at tage stripsen ud og sætte den i igen.

Tolkning af resultater:

 • • Laktat < 4,2 mmol/l: Normal

Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG overvågning – såfremt der fortsat er mistanke om truende acidose, skal skalp laktat gentages.

 • • 4,2 ≤ laktat ≤ 4,8 mmol/l: Præpatologisk

Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG overvågning.

Fosterets ilttilbud kan forsøges bedret ved maternel iltning med 100% ilt, lejeændring, evt. reduktion i ve-stimulation og evt. administration af tocolytika.

Der skal foretages ny skalp laktat, hvis barnet ikke er født indenfor 15 - 20 min.

 • • Laktat > 4,8 mmol/l: Begyndende acidose

Barnet bør forløses.

Såfremt der foreligger divergerende resultater af skalp-pH og –lactat handles på mest patologiske værdi.

 

Apparatur og kalibrering:

Skalp laktat måles med Lactate Pro. Lactate Pro testmeteret har en usikkerhed på ≤ 4%. Systemet består af et testmeter og teststrips.

Testmeteret skal testes, når det tages i brug første gang og herefter en gang hver måned. Der findes en checkstrip sammen med meteret. Meteret skal ved check vise 2,1 – 2,6 mmol/l.

Meteret skal kalibreres hver gang, der tages en ny æske med teststrips i brug. Til det er der en kalibreringsstrip i æsken med teststrips. Kontroller at det, der står på æsken, stemmer overens med det testmeteret viser (F1 – F12).

 

Risiko:

Risiko for mor og barn er meget ringe.

Risiko for blødning og infektion er meget ringe.

 

Information til patienten:

Informer moder om formål med prøven samt risici og eventuelle konsekvenser afhængig af prøvens udfald.

 

Procedurekode:

ZZ4227 Skalp-PH

 

Referencer

 

Sandbjerg Guideline 2010.

Ramanah R, Martin A, Clement MC, Maillet R, Riethmuller D. Fetal Scalp Lactate Microsampling for Non-Reassuring Fetal Status during Labor: A Prospective Observational Study. Fetal Diagn Ther 2009 Nov 25.

Wiberg-Itzel E, Lipponer C, Norman M, Herbst A, Prebensen D, Hansson A, et al. Determination of pH or lactate in fetal scalp blood in management of intrapartum fetal distress: randomised controlled multicentre trial.

BMJ 2008 Jun 7;336(7656):1284-7.