Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af fødende med ICD-pacemaker, der får stød/shock fra pacemakeren

 

DER RINGES STRAKS TIL ANÆSTESIVAGTEN PÅ SYGEHUS NORD 62950 (kode 88500) OG TIL KARDIOLOGISK BAGVAGT PÅ 64461, SOM OPLYSES OM SITUATIONEN OG OM PACEMAKERFABRIKAT (STÅR ANFØRT I JOURNALEN).

 

Vagthavende hjertelæge vil ankomme på stuen hurtigst muligt og aflæse pacemakeren og i samråd med obstetriker + kardiologisk overlægevagt, tage stilling til det videre forløb.

 

Bevidstløs patient, hvor ICD-pacemakeren støder:

 

 1. 1. Undlad magnet og lad ICD’en give stød, med mindre EKG/overvågning klart viser, at der er normal hjerterytme. Patienten behandles i øvrigt efter retningslinjer for den givne situation.

 

Vågen patient, hvor ICD-pacemakeren støder:

 

 1. 1. Påsæt straks magneten for at undgå yderligere stød (tape den på).

 

 1. 2. Etablér EKG-overvågning:

a.Ved supraventrikulær takykardi/atrieflimren eller sinusrytme fastgøres magneten med plaster. Arytmien behandles efter vanlige retningslinjer.

  1. b. Ved ventrikulær takykardi fastgøres magneten og der behandles medicinsk efter vanlige retningslinjer

  2. c. Ved ventrikulær takykardi med hæmodynamisk påvirkning, kan man under sedation/anæstesi fjerne magneten og lade ICDén støde.

  3. d. Hvis patienten bliver bevidstløs fjernes magneten og ICD’en vil støde

 

 

 1. 3. Patienten skal altid være monitoreret/overvåget, når der er magnet over ICDén.

 

____________________________________________________________________________________

Årsagen til multiple stød/shocks kan inddeles i tre grupper:

 

 • • Relevante stød på grund af hyppige tilfælde af ventrikulær takykardi eller ventrikelflimren

 • • Irrelevante stød på grund af fejltolkning af supraventrikulær takykardi, oftest atrieflimren

 • • Irrelevante stød under normal rytme, oftest på grund af defekt elektrode.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Hoseth/ Niels Holmark Andersen