Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelse af koronararterier i.f.m. klapudredning og hjertesvigt

 

Klappatienter

 

Hjertepatienter hvor hjerteklapkirurgi planlægges undersøges rutinemæssigt for koronarsygdom inden operation. De fleste får i dag lavet regelret KAG. Hjerte CT har høj negativ prædiktiv værdi og er derfor velegnet til patienter som a priori har en lav risiko for koronarsygdom.

Derfor er det hensigtsmæssigt hvis en del af de patienter som i dag får lavet KAG i stedet får lavet hjerte CT.

Indikationer:

 • • Alder < 65 år for mænd og <70 år for kvinder

 • • Ingen kendt iskæmisk hjertesygdom

 

Relative kontraindikationer:

 • • Diabetes

 • • Dysreguleret AFLI/mange ekstrasystoler

 • • BMI > 35

 • • Klassisk angina pectoris

 

Der skal arrangeres KAG hurtigst muligt (KAG efter klapkonference gennemføres indenfor 14 dage i dag) såfremt hjerte CT ikke kan afklare de koronare forhold.

 

Hjertesvigtpatienter

 

Indikationer:

 • • Alder < 65 år for mænd og <70 år for kvinder

 • • Ingen kendt iskæmisk hjertesygdom

 

Relative kontraindikationer:

 • • Diabetes

 • • Dysreguleret AFLI/mange ekstrasystoler

 • • BMI > 35

 • • Regional hypokinesi ved EKKO

 • • Klassisk angina pectoris