Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter ved EVAR-behandling

 

Formål

At sikre en høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienter, der skal have foretaget EVAR operation.

 

Definition af begreber

Endovascular Aneurysm Repair (EVAR) er et radiologisk indgreb med indsættelse af stent i aorta pga tilstedeværelse af AAA.

Abdominal Aorta Aneurisme (AAA) er en udposning på aorta, som der, når den opnår en størrelse af 5,5 cm, tilbydes operation for, såfremt patienten vurderes at kunne klare operationen.

 

Beskrivelse

Patienten indlægges dagen før operationen.

 

Før undersøgelsen

Information/undervisning og medinddragelse

 • • Se procedure for modtagelse af patient samt indlæggelsessamtale.

 • • Det sikres, at der er udleveret informationspjece enten i forundersøgelses ambulatoriet eller tilsendt med indkaldelsen. Såfremt patienten ikke har fået pjecen, udleveres den og gennemgås.

 

Grundlæggende sygepleje

 

Hud/væv

 • • Der foretages tryksårsscreening og evt. intervention i henhold til lokal instruks.

 • • Der foretages rasering på samme vis som til åben kirurgi ved AAA operationer.

 

Ernæring

 • • Der foretages ernæringsscreening og evt. intervention.

 • • Patienter i behandling med trombocythæmmere, NOAK eller Marevan skal holde pause med medicinen, som ordineret i journalen.

 

Observation/overvågning

 • • Der foretages identifikation af patienten med påsættelse af armbånd.

 • • Der udføres TOKS screening inklusiv blodtryksmåling i begge arme, og der måles blodsukker, såfremt patienten har diabetes eller der findes mistanke derom.

 • • Urinen undersøges med stix for albumin, blod, sukker, nitrit og leucocytter. Såfremt der findes mistanke om urinvejsinfektion, sendes urinen til dyrkning og resistensbestemmelse.

 • • Patienten vejes på siddevægt og højden måles.

 • • Patienten skal være fastende til operation i henhold til ordination.

 • • Patienten skal være nyvasket og iført operationstøj, inkl. strømper.

 

 

 

Speciel sygepleje

 • • Det sikres, at der er bestilt og taget blodprøver: Profil til patienter, der skal have foretaget operation inkl. type, BAC –test og EKG.

 • • Det sikres, at der er optaget lægejournal

 • • Det sikres, at der er foretaget anæstesitilsyn

 • • Det sikres, at patienten er informeret af karkirurg.

 

Lægemiddeladministration

 • • Læge ordinerer standard medicinpakke for perifer kirurgi.

 • • Aftenen før operationen administreres inj. Fragmin 5000 i.e., hvilket fortsættes x 1 dagligt indtil udskrivelse.

 • • Den af anæstesiologen ordinerede præmedicin administreres om morgenen med undtagelse af evt. beroligende medicin, som administreres, når der gives melding derom.

 

Efter operationen

Information og undervisning

Efter operationen kommer patienten på Opvågningen, hvor patienten skal være TL i 6 timer af hensyn til blødningsrisiko, men må de sidste 2 timer bevæge sig frit i sengen med hovedgærdet eleveret max 450.

 

Patienten kommer retur til sengeafsnittet efter 6 timers observation i Opvågningen, såfremt der ikke er tilstødt komplikationer.

 

 

Observationer

 • • Patienten observeres for almen tilstand, inkl. smerter og behov for smertestillende medicin.

 • • Lyskerne inspiceres for blødning og hæmatomdannelse og pulsforholdene i underekstremiteterne kontrolleres.

 • • Blødning i lysker og/eller iskæmi kræver akut intervention.

 • • Plaster over cicatrisen/indstiksstedet skal sidde i min. 24 timer eller til cicatrisen er tør.

 • • Der foretages TOKS x 3 på operationsdagen, efterfølgende foretages der TOKS x 1 dgl.

 • • Der bestilles væske- og infektionstal til næste dag.

Det kan forventes, at der forekommer temperaturforhøjelse og forhøjede infektionstal efter indgrebet. Temperaturforhøjelse til 38.5 er acceptabelt og giver ikke anledning til tilkald af læge.

 • • Der føres væskebalance det første døgn.

 • • KaD fjernes, når patienten må komme ud af sengen.

 • • CVK fjernes 1. postoperative dag.

 • • Venflon fjernes 2. postoperative dag.

 

 

 

Udskrivelse

 • • Patienten kan udskrives 1-2 dage efter operationen.

 • • Der informeres om symptomer på infektion og graft-okklusion samt instruktion om henvendelse hos egen læge, såfremt disse opstår.

Desuden informeres patienterne om at holde sig i ro i en uge, men kan genoptage normalt aktivitetsniveau efter et par dage.

 • • Såfremt der er foretaget suturering, kan stingene fjernes 10-12 dage efter operationen.

 • • Patienten informeres om livslange ambulante kontroller (jf. pri-dokument for opfølgning af EVAR behandling).

 

 

 

 

Lægemiddeladministration

 • • Det sikres, at der er ordineret Acetylsalicylsyre 75 mg eller Clopidogrel 75 mg i kombination med et kolesterolsænkende præparat dagligt.

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker på Karkirurgisk Afdeling.