Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bevissikring for Politiet

Beskrivelse

Der er fra 1. oktober 2017 indgået aftale mellem Politiet og Region Nordjylland om, at de ansatte på hospitalerne fremadrettet medvirker til bevissikring i straffesager. Personalet er herefter forpligtiget til at medvirke ved

  • − Udtagning af blodprøve[1]

  • − Sikring af urinprøve2

  • − Klinisk undersøgelse af formodet påvirket person2

 

Der er ikke længere krav om at blod- og urinprøver udtages/sikres af en læge; men kan uddelegeres til sygeplejersker eller bioanalytikere i henhold til bestemmelserne om medhjælp[2] efter lægelig delegation, jf. retsplejelovens § 792e, stk. 3.

Klinisk undersøgelse af formodet påvirket person skal uændret foretages af en læge. De blod- og urinprøver, der skal sikres i forbindelse med den lægelige kliniske undersøgelse kan tages af sygeplejerske eller laborant/bioanalytiker.

 

Arbejdsgang

Når Politiet har behov for en af ovennævnte ydelser, kontakter de forløbskoordinatoren, og der aftales et tidspunkt hurtigst muligt, hvor bevissikringen kan foregå under hensyn til øvrige behandlingskrævende opgaver i Akutmodtagelsen

Forløbskoordinatoren sikrer, at der på det pågældende tidspunkt er en ledig stue, og det relevante personale til rådighed.

 

Det involverede personale underskriver altid Politiets blanket efter Politiets anvisning, såfremt betingelserne, hvorunder prøven er taget eller indhentet, er opfyldt i henhold til ordlyden på blanketten.

Der tages herefter en kopi af blanketten, der lægges i en lukket kuvert, som mærkes ”bevissikring” og afleveres i sekretariatet.

 

Hvis Politiet på forhånd ved, at sigtede modsætter sig at få foretaget bevissikringen, bringer Politiet ikke sigtede ind til Akutmodtagelsen.

 

Praktisk

Politiet medbringer blodprøvekits, kanyler, rør samt øvrigt fornødent udstyr til sikring af bevismateriale samt relevant blanket.

HUSK der må kun benyttes de remedier, der er indeholdt i blodprøvekittet – specielt aldrig de almindelige ”spritswaps”.

Politiet identificerer sigtede, før den eller de lægelige ydelser gennemføres.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flowdiagram over arbejdsgang vedr. blodprøveudtagning ifm. straffesager:

 

Billede 3

 

 

 

Kliniske undersøgelser foretages i Region Nordjylland alene i Akutmodtagelsen, Aalborg UH.

Den følgende oversigt over optageområder skal ses som værende vejledende ift., hvor sigtede bringes til for blodprøveudtagning.

HUSK adressen er i forhold til, hvor personen er anholdt og ikke bopæl.

 

Hospital

Optageområde (postnumre)

Aalborg Universitetshospital

9000 Aalborg, 9100 Aalborg (postboks), 9200 Aalborg SV, 9210 Aalborg SØ, 9220 Aalborg Øst, 9230 Svenstrup J, 9240 Nibe, 9260 Gistrup, 9270 Klarup, 9280 Storvorde, 9293 Kongerslev, 9310 Vodskov, 9362 Gandrup, 9370 Hals, 9380 Vestbjerg, 9381 Sulsted, 9382 Tylstrup, 9400 Nørresundby, 9430 Vadum

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

9300 Sæby, 9320 Hjallerup, 9330 Dronninglund, 9340 Asaa, 9352 Dybvad, 9440 Aabybro, 9480 Løkken, 9490 Pandrup, 9492 Blokhus, 9493 Saltum, 9700 Brønderslev, 9740 Jerslev J, 9750 Østervrå, 9760 Vrå, 9800 Hjørring, 9830 Tårs, 9850 Hirtshals, 9870 Sindal, 9881 Bindslev, 9900 Frederikshavn, 9940 Læsø, 9970 Strandby, 9981 Jerup, 9982 Ålbæk, 9990 Skagen

Regionshospital Nordjylland, Thisted

7700 Thisted, 7730 Hanstholm, 7741 Frøstrup, 7742 Vesløs, 7752 Snedsted, 7755 Bedsted Thy, 7760 Hurup Thy, 7770 Vestervig, 7900 Nykøbing M, 7950 Erslev, 7960 Karby, 7970 Bedsted M, 7980 Vils, 7990 Øster Assels, 9460 Brovst, 9690 Fjerritslev

Aalborg Universitetshospital, Hobro

9500 Hobro, 9510 Arden, 9520 Skørping, 9530 Støvring, 9541 Suldrup, 9550 Mariager, 9560 Hadsund, 9574 Bælum, 9575 Terndrup, 9600 Aars, 9610 Nørager, 9620 Aalestrup, 9631 Gedsted, 9632 Møldrup, 9640 Farsø, 9670 Løgstør, 9681 Ranum

 

 

[1] I henhold til Færdselslovens § 53 og § 54 stk. 1

2 I henhold til Færdselslovens § 54 stk. 2