Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Booking af HH-patienter

 

Beskrivelse

Mandag og onsdag = Fællesambulatorie med ØNH-læge:

Her ses patienter, som er i kontrol efter kurativt intenderet behandling eller langtidspallierende strålebehandling smat thyreoideapatienter, der er færdige med jodbehandling.

Her skal patienter, der mistænker recidiv bookes.

 

Tirsdag og fredag = HH-ambulatorie uden ØNH-læge:
Nye patienter, patienter i systemisk recidivbehandling, patienter i kontrolforløb for deres disseminerede hovedhalscancer, thyreoideapatienter mens de får jodbehandling

Generelt:
Der foretages INGEN overbookninger – medmindre det er aftalt, med den læge, der skal se patienten.

Hvis patienten har været her en mandag, skal næste tid også bookes en mandag - medmindre andet dikteres i det ambulante notat.

Det samme gør sig gældende for de øvrige dage.