Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varslingsinstruks ved Brand.

 

 

Formål
At sikre hurtig og korrekt alarmering i tilfælde af brand eller lignende farlige situationer.
 

Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe
Alle ansatte på Aalborg Universitetshospital.
Grundet hensyn til sikkerheden gælder instruksen også patienter, pårørende samt andre, der færdes på hospitalet.
 

Picture 4Definition af begreber

Flugtvejs-planen: Den farvelagte Plan-tegning som findes ved indgangen til afdelingen.

Tilkald Beredskabscenter: Gøres fra telefonen som er rød-mærket på flugtvejs-planen.

Afsnit: Angives til enten SYD eller NORD.

Bygning: På Syd angives det med et tal, på Nord med bogstaver.
Kontaktpunkt: Er angivet ved telefonen, er enten et nummer (f.eks. N10) eller et indgangs-parti.

Tilstedeværende slukningsredskaber: Brandslange i skab, håndsprøjte med vand, CO2-slukker.

 

 

Fremgangsmåde
Dokumentationsform

Varslings-instruksen vedligeholdes og opbevares i teknisk afdeling.
 

Ansvar
Teknisk Afdeling har ansvaret for varslings-instruksen.
Aalborg Beredskabscenter rådgiver om indhold og udformning.

ReferenceRMCO7YPVHV3EBD301EDA7413D99C12574790055CAF3.pdf

Aalborg Beredskabscenter.

Teknisk Chef.

HL Aalborg Universitetshospital.