Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af fødende med ICD-pacemaker der får stød/shock fra pacemakeren

 

DER RINGES STRAKS TIL

 

Anæstesivagten på Sygehus Nord på tlf.

6-2950 (kode 8-8500)

og til

 

kardiologisk bagvagt på tlf.

6-4461,

som oplyses om situationen og om pacemakerfabrikat (står anført i journalen).

 

Vagthavende hjertelæge vil ankomme på stuen hurtigst muligt og aflæse pacemakeren, og, i samråd med obstetriker + kardiologisk overlægevagt, tage stilling til det videre forløb.

 

Bevidstløs patient, hvor ICD-pacemakeren støder:

Undlad magnet og lad ICD’en give stød, med mindre EKG/overvågning klart viser, at der er normal hjerterytme.

Patienten behandles i øvrigt efter retningslinjer for den givne situation.

 

Vågen patient, hvor ICD-pacemakeren støder:

  1. 1. Påsæt straks en stor ringmagnet for at undgå yderligere stød (tape den på).

 

  1. 2. Etablér EKG-overvågning:

  1. a) Ved supraventrikulær takykardi/atrieflimren eller sinusrytme fastgøres magneten med plaster. Arytmien behandles efter vanlige retningslinjer.

  2. b) Ved ventrikulær takykardi fastgøres magneten, og der behandles medicinsk efter vanlige retningslinjer.

  3. c) Ved ventrikulær takykardi med hæmodynamisk påvirkning, kan man under sedation/anæstesi fjerne magneten og lade ICD’en støde.

  4. d) Hvis patienten bliver bevidstløs, fjernes magneten og ICD’en vil støde.

 

  1. 3. Patienten skal altid være monitoreret/overvåget, når der er magnet over ICD’en.

 

____________________________________________________________________________________

 

Årsagen til multiple stød/shocks kan inddeles i tre grupper

 

  • • Relevante stød på grund af hyppige tilfælde af ventrikulær takykardi eller ventrikelflimren.

  • • Irrelevante stød på grund af fejltolkning af supraventrikulær takykardi, oftest atrieflimren.

  • • Irrelevante stød under normal rytme, oftest på grund af defekt elektrode.

 

 

Pålægning af magnet over ICD-enheden:

Vil inaktivere de to takykardibrydende funktioner (dvs. forhindre den i at give stød og behandling af takykardier (anti-takykardi-pacing = ATP).

ICD’ens almindelige pacemaker-funktion påvirkes ikke af magneten.

Så snart magneten fjernes igen, vil ICD’en virke som før, dvs. den kan give stød og ATP.