Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af griseøjne til kirurgisk færdighedstræning på øjenoperationsgangen


Formål:
 

 1. 1) At forhindre, at patienter, utensilier, overflader eller personale kontamineres med mikroorganismer fra griseøjet.

 2. 2) At sikre, at griseøjne kun er i berøring med instrumenter, der sidenhen ikke bruges til mennesker.

Baggrund:

Færdighedstræning finder sted med det formål at flytte risikoen ved kirurgisk oplæring væk fra patienten til et egnet øvescenarie, hvor personalet kan få så mange færdigheder som muligt og minimum så mange, at den videre oplæring i den kliniske hverdag efterfølgende kan ske uden at være forbundet med nogen øget risiko for patienten.

Griseøjne kan være kontamineret med mikroorganismer, som patienter og personale skal beskyttes imod.

Oplæring i mikrokirurgi ved øjenafdelingen Aalborg Universitetshospital skal være sikkert for både patienter og det involverede personale.


Forudsætninger:

Færdighedstræning med griseøjne foretages kun, når der foreligger et anerkendelsesværdigt formål.


Fremgangsmåde:
 

 1. 1) Al håndtering af griseøjne foregår iført handsker.

 2. 2) Griseøjne modtages vaskede på slagteriet og overføres straks til en ny ugennemsigtig spand med låg, som kan lukkes tæt. Der tilsættes 0,2 % Klorhexidin opløsning i en mængde, så grise-øjnene er dækkede i mindst 2 minutter. Spandens ydre aftørres med engangs klor klud 1000 ppm inden den medbringes på øjen op.

 3. 3) Operationsleje og et opdækningsbord dækkes med en egnet operationsafdækning.

 4. 4) Operatørstolens armlæn afdækkes.

 5. 5) Der anvendes et sæt bestående af linse, indpakning til EIBOS og mikroskop-afdækningsknopper, som kun bruges til kirurgi på griseøjne.

 6. 6) Personale, som håndterer griseøjne, ifører sig engangskittel og handsker og iagttager samme hygiejniske standard og forholdsregler, som gælder ved en operation.

 7. 7) Operationsstuen bemandes ud over det personale, som færdighedstræner, med en ”usteril” person, som foretager den betjening, der indbefatter berøring af ikke-afdækkede overflader.

 8. 8) Der anvendes kun engangsudstyr eller autoklaverede instrumenter, som ikke bruges til patienter efter kontakten med griseøjet. Efter brug autoklaveres flergangsinstrumenter i dyrestalden på Aalborg Universitetshospital Nord.

 9. 9) Efter endt færdighedstræning med griseøjne foretages kirurgisk håndvask og afspritning.

 10. 10) Operationsleje, opdækningsbord og alle vandrette flader aftørres med klorholdigt rengøringsmiddel med klorindhold min. 1.000 ppm. Operationsmikroskop og overflader, der ikke tåler klor, aftørres med sprit.

 11. 11) Der bestilles almindelig rengøring af stuen inden den igen kan tages i brug i almindelig drift. Såfremt der har været risiko for stænk eller sprøjt på gulvet, skal det desinficeres med klor 1000 ppm

 12. 12) Affald samles i en sæk mærket ”klinisk risiko affald” som forsegles og bortskaffes.