Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for sygeplejerskers medicingivning på medicinske sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital, Hobro

Beskrivelse

Rammeordination

Konstitueret ledende overlæge Carl Nielsen har tildelt sygeplejerskerne på medicinske sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital, Hobro beføjelser til at opstarte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin, såsom analgetika og laksantia til patienter.

Dette sker som pn-ordination og administreres i medicinmodulet.

Dette finder sted primært for at undgå, at der i hvert enkelt tilfælde skal kontaktes en vagthavende læge, der skal foretage en skriftlig ordination herom i journalen og registrere i medicinmodulet. Den sygeplejerske, der sætter behandlingen i gang har ansvaret for den konkrete ordination samt kontraindikationer.

Nedenfor nævnte farmaka kan som pn-ordination administreres af afsnittets sygeplejersker i normal terapeutisk dosis. Administrationen skal dokumenteres i medicinmodulet som p.n. og godkendes ved næstfølgende stuegang. I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

 

Medicin, der må gives som delegeret ordination, ved ukompliceret patientforløb:

 

SMERTER (ved smerter)

Øverst på formularen

Tbl. Paracetamol 500 mg – 1000 mg pn max x 4 eller

Supp. Paracetamol 1000 mg max x 4

 

LAKSANTIA (ved obstipation)

Oral opl. Laktulose 15-30 ml pn max x 1

Orale dr. Laxoberal 10-20 dråber pn max x 1

Tbl. Toilax 5-10 mg pn max x 1

Supp. Dulcolax 10 mg pn max x 1

Klysma Toilax 10 mg pn max x 1

Tbl. Magnesia 1000-1500 mg pn max x 1

Oral opl. Movicol 1 stk. pn max x 3

Klysma Fosfat 150 ml pn max x 1

Klysma Olie 250 ml pn max x 1

Pulver Husk 10 ml pn max x 1

 

HYPNOTIKA/SOVEMEDICIN (ved søvnbesvær)

Tbl. Zopiclon 3,75 mg pn max x 1 nocte

 

NIKOTINSUBSTITUTION (ved rygetrang)

Depotplaster Nicorette 10 mg/16 timer pn max x 1

Depotplaster Nicorette 15 mg/16 timer pn max x 1

Depotplaster Nicorette 25 mg/16 timer pn max x 1

Sugetbl. Nicotinell 1 mg pn

Sugetbl. Nicorette Cooldrops 2 mg pn

Tyggegummi Nicorette 2 mg pn

 

KONTRAINDIKATIONER

Inden brug af delegerede ordinationer skal afsnittet ”Kontraindikationer” på pro.medicin.dk kontrolleres for præparatet, som påtænkes ordineret.

 

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale