Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvetagning i Hobro i tidsrummet kl. 23.00-07.00

Beskrivelse

I tidsrummet kl. 23.00-07.00 alle ugens dage er der ikke en bioanalytiker tilstede på Aalborg Universitetshospital Hobro, hvorfor det er nødvendigt med en beskrivelse af rolle- og arbejdsfordelingen i situationer, hvor det er nødvendigt med akut EKG, blodprøvetagning, A-punktur analyse og frembringelse af blod til transfusioner.

Ligeledes beskrives de situationer, der måtte opstå, hvor tilstedeværende anæstesisygeplejerske er optaget af en akut dårlig patient, og derfor ikke ser sig i stand til at varetage de nævnte opgaver.

 

Tilkald

Der er flere former for tilkald:

 • • Tilkald til patient, der er dårlig – forvagten kaldes

 • • Tilkald til patient, der skal have taget prøver, som ikke kan vente til næste morgen – der ringes på anæstesivagtens telefonnummer

 • • Tilkald til patient med akut dårlig respiration eller hjertestop – der trykkes på den blå hjertestopknap (forvagt, portør, anæstesisygeplejerske og personale på afdelingen møder op. Bagvagten får også kaldet, skal ikke nødvendigvis møde op, men kommer alligevel i de fleste tilfælde)

 • • Er anæstesisygeplejersken allerede optaget af en dårlig patient, tilkaldes bagvagt og anæstesilæge – se Anæstesiologisk akutberedskab, Aalborg Universitetshospital, Hobro.

 

Hentning af blodprodukter (alle situationer)

 

 

M1

 

 

 

 • • Ring til portør

 • • Bestil blod til afhentning

 • • Oplys navn og CPR på patient

 • • Portør henter og bringer blod

 

 

M3

 

 

 

 • • Ring til portør

 • • Bestil blod til afhentning

 • • Oplys navn og CPR på patient

 • • Portør henter og bringer blod

 

 

AMA

 

 

 

 • • Ring til portør

 • • Bestil blod til afhentning

 • • Oplys navn og CPR på patient

 • • Portør henter og bringer blod

 

 

I situationer, hvor anæstesisygeplejersken er til rådighed for opgaven

Arterie/vene syre-base status til analyse på ABL

 

Billede 6 M1

 

 

 • • Ring til anæstesi

 • • Anæstesi udtager og analyserer prøven 1

 • • Resultat indlæses i Flexlink (ingen PTB)

 

 

Billede 15 M3

 

 

 • • Ring til anæstesi

 • • Anæstesi udtager og analyserer prøven1

 • • Resultat indlæses i Flexlink (ingen PTB)

 

 

Billede 16 AMA

 

 

 • • Plejepersonalet udtager (som arterie) og analyserer prøven selv1 (ingen PTB)

 

 

1 Prøvetagningsoversigt

ABL: prøven registreres via flexlink

Vene

 

Arterie

vB-S-B

Syre-base

aB-S-B

vB-K

Kalium

aB-K

vB-Na

Natrium

aB-Na

vB-Crea

Kreatinin

aB-Crea

vB-Glc

Glukose

aB-Glc

vB-Hb

Hæmoglobin

aB-Hb

vB-Lac

Laktat

aB-Lac

vB-Ca-Ion

Calcium-ion

aB-Ca-Ion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKG

Billede 34 M1

 

 

 • • Plejepersonalet tager selv EKG

 • • EKG-apparatet er i afsnittet

 

 

 

 

Billede 35 M3

 

 

 • • Forvagt tager som udgangspunkt EKG

 • • Bagvagten er også uddannet til det

 • • EKG-apparat rekvireres ved portørerne

 

 

Billede 36 AMA

 

 

 • • Forvagt tager som udgangspunkt EKG

 • • Bagvagten er også uddannet til det

 • • EKG-apparat hentes i laboratoriet

 

Blodprøvetagning – efter vurdering af arterie/venepunktur-resultat

Hvis det klinisk vurderes, at der er behov for yderligere prøver end vene-syrebasen, kan disse tages samtidigt.

 

Billede 2 M1

 

 • • 

 • • Ring til anæstesi

 • • Anæstesi tager, afleverer/afsender og analyserer blodprøver2

 • • Drejer det sig om den akut dårlige patient, sender portør prøver med Taxa

 

 

Billede 4 M3

 

 

 • • Ring til anæstesi

 • • Anæstesi tager, afleverer/afsender og analyserer blodprøver1

 • • Drejer det sig om den akut dårlige patient, sender portør prøver med Taxa

 

 

Billede 5 AMA

 

 

 • • Ring til anæstesi

 • • Anæstesi tager, afleverer/afsender og analyserer blodprøver1

 • • Drejer det sig om den akut dårlige patient, sender portør prøver med Taxa

 

 

2 Bloddyrkninger, KF-INR, TNT, CRP, D-dimer, blodtype og BAC.
KF-INR, CRP,D-dimer, TNT, blodtype, BAC og bloddyrkninger sendes med TAXA til Aalborg KBA.
Drejer det sig kun om bloddyrkninger, sendes de
næste dag.

 

I situationer, hvor anæstesisygeplejersken er optaget af akut dårlig patient

Opstår der situationer, hvor anæstesisygeplejersken er optaget af en akut dårlig patient, og derfor ikke kan gå fra til at tage blodprøver på anden patient, har behandling relateret til den akut dårlige patient altid fortrinsret. I sådanne situationer tilkaldes bagvagt og anæstesilæge - se Anæstesiologisk akutberedskab, Aalborg Universitetshospital, Hobro.

 

Den akut dårlige patient kan efter aftale med bagvagt flyttes fra M1 og M3 til AMA’s akutstue.

 

Tilstedeværende portør og radiograf/røntgenpersonale kan tilkaldes som assistance.

 

Fordeling af de primære opgaver i AMA:

 

 

Forløbsleder i AMA

 

 • • Udtage arterie/vene-punktur

 

 

Medicinsk Forvagt

 

 • • Holde overblik

 • • Tage EKG

 • • Tilkalde bagvagt

 

Anæstesisygeplejerske

 

 • • Skaffe frie luftveje

 • • Tage blodprøver - analyserer blod i ABL

 

Portør

 

 • • Hente blod

 • • Sende blodprøver

 • • Hente LUCAS og EKG-apparat

 

Arterie/vene syre-base status til analyse på ABL

Er anæstesisygeplejersken optaget af den akut dårlige patient, skal A-punktur hos andre patienter vente.

 

Billede 17 M1

 

 

 • • Ring til anæstesi (der afviser opgaven)

 • • Opgaven må vente til anæstesien er ledig

 

 

Billede 18 M3

 

 

 • • Ring til anæstesi (der afviser opgaven)

 • • Opgaven må vente til anæstesien er ledig

 

 

Billede 30 AMA

 

 

 • • Plejepersonalet udtager og analyserer prøven selv1 (ingen PTB)

 

 

1 Prøvetagningsoversigt

ABL: prøven registreres via flexlink

Vene

 

Arterie

vB-S-B

Syre-base

aB-S-B

vB-K

Kalium

aB-K

vB-Na

Natrium

aB-Na

vB-Crea

Kreatinin

aB-Crea

vB-Glc

Glukose

aB-Glc

vB-Hb

Hæmoglobin

aB-Hb

vB-Lac

Laktat

aB-Lac

vB-Ca-Ion

Calcium-ion

aB-Ca-Ion

 

 

 

 

EKG

 

Billede 37 M1

 

 

 • • Plejepersonalet tager selv EKG

 • • EKG-apparatet er i afsnittet

 

 

 

 

Billede 38 M3

 

 

 • • Forvagt tager som udgangspunkt EKG

 • • Bagvagten er også uddannet til det

 • • EKG-apparat rekvireres ved portørerne

 

 

Billede 39 AMA

 

 

 • • Forvagt tager som udgangspunkt EKG

 • • Bagvagten er også uddannet til det

 • • EKG-apparat hentes i laboratoriet

 

 

 

 

Blodprøvetagning – efter vurdering af arterie/venepunktur-resultat

Er anæstesisygeplejersken optaget af den akut dårlige patient, skal blodprøvetagning hos andre patienter vente.

 

Billede 31 M1

 

 

 • • Ring til anæstesi (der afviser opgaven)

 • • Opgaven må vente til anæstesien er ledig

 

 

 

Billede 32 M3

 

 

 • • Ring til anæstesi (der afviser opgaven)

 • • Opgaven må vente til anæstesien er ledig

 

Billede 33 AMA

 

 

 • • Ring til anæstesi (der afviser opgaven)

 • • Opgaven må vente til anæstesien er ledig

 

Kontakt-telefonnumre

Anæstesisygeplejerske:

Anæstesilæge:

52658 / 2527 5041

52110 / 9765 2110

Vagthavende radiograf:

52010 / 9765 2345

Vagttelefon portør:

52357 / 9765 2357

 

 

Medicinsk forvagt:

9765 2517

Medicinsk bagvagt:

9765 2586

 

 

M1:

52420 / 9765 2420

M3

52140 / 9765 2140

AMA:

52485 / 9765 2485