Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation af det nyfødte barn

 

Definition af begreb

Nyfødte indlægges til observation på barselsgangen i 48 timer ved risiko for infektion, abstinenser eller hypoglykæmi.

Hyppigheden af observation må foretages ud fra et fagligt skøn og efter behov, men som minimum 1 x i hver vagt. Aftenvagten gør forældrene opmærksomme på at ringe om natten ved bleskift eller amning. Hvis nattevagten ikke har hørt fra forældrene, tilses barnet på stuen.

Observationer dokumenteres i Clinical suite.

Risiko for infektion:

 • • Mor er koloniseret med GBS (20-30% af alle fødende kvinder er koloniserede)

 • • Mor har haft vandafgang mere end 24 timer

 • • Mor er inficeret med temperatur over 38,2 grader C

 

Symptomerne på en infektion kan variere fra helt vage, enkelte symptomer til at barnet i stigende grad er påvirket i alle organsystemer. Det er nødvendigt at reagere på selv de svageste tegn, da lette symptomer kan være tegn på en alvorlig infektion. Desuden kan børnene hurtigt blive generelt påvirkede.

Ved mistanke om chorioamnionitis og/eller ved kliniske tegn på infektion tages der kontakt til bagvagt, som konfererer med neonatal bagvagt angående videre behandling, samt eventuel overflytning til neonatal afdeling.

Se desuden instruks for GBS syndrom m.h.t blodprøver.

 

Organsystem

Symptomer

 

Cerebralt

 • • • Irritabilitet, utrøstelig gråd

 Sitren, flagren, kramper

Sløvhed, svag reaktion på stimuli

Motorisk/cerebralt

Hyperton/hypotont bevægemønster

Knyttede eller strittende hænder og fødder

Opistotonus

Respiratorisk

Tachypnø

• Overfladisk respiration

Knirken

Indtrækninger – RDS

Cirkulatorisk

Labil temperatur, perifer kold

Bleg/grå/gusten hudfarve

Cyanose

• Bradycardi

Nedsat cirkulation, kapillærrespons

Abdominalt

Vanskeligt at rumme maden pr os

(pga forsinket ventrikeltømning)

• Gylpen, opkast, aspirater

Opdrevet abdomen

Kartegninger

 

 

Risiko for abstinenser:

 • • Mor har anvendt antidepressiva eller antipsykotika helt frem til fødslen

 

Psykotrope lægemidler kan i enkelte tilfælde være årsag til NAS (neonatal abstinens syndrom). Man bør her specielt være opmærksom på børn født af mødre, der har anvendt antidepressiva (specielt SSRI/”lykkepiller”) eller antipsykotika helt frem til fødslen.

NAS er et begreb som dækker de symptomer nyfødte børn af rusmiddelmisbrugere kan få. Det kliniske billede er sædvanligvis domineret af CNS irritabilitet, gastrointestinale, respiratoriske og autonome forstyrrelser. Børnene er ofte intrauterint væksthæmmede og har trivselsproblemer initialt.

Ved mistanke om abstinenser hos det nyfødte barn tages der kontakt til bagvagt, som konfererer med neonatal bagvagt angående videre behandling, samt eventuel overflytning til neonatal afdeling.

 

Organsystem

Symptomer

 

Cerebralt/motorisk

 • • • Højfrekvent skrig, langvarige skrigeture

 • • • Søvnforstyrrelser (korte intervaller med søvn mellem måltider)

 • • • Uro i vågenperioder

 • • • Øget søge-/sutterefleks

 • • • Sitren eller flaksen

 • • • Øget muskeltonus generelt

 • • • Excoriationer / hudirritation på knæ / albuer

 • • • Myoklonier eller egentlige krampeanfald

 • • • Lyd og lysskyhed

 • • • Meget aktiv Moro-refleks

Abdominalt

 

 • • • Øget suttetrang, men med dårlig koordination medførende nedsat kalorieindtag

 • • • Gylpetendens, opkastninger

 • • • Hyppige løse eller vandige afføringer

Respiratoriske og autonomt

 

 • • • Øget respirationsfrekvens, evt spil af alae nasi og indtrækninger

 • • • Tæt i næsen

 • • • Nyseture (>3-4 ad gangen)

 • • • Hikke (> 3-4 ad gangen)

 • • • Suk/gisp (> 3-4 ad gangen)

 • • • Svedeture

 • • • Feber

 • • • Marmoreret hud

Risiko for hypoglykæmi:

 • • Svær asfyksi – apgar 0-3 efter 1 minut

 • • Let asfyksi – apgar 4-7 efter 1 minut

 • • Navlesnors-ph under eller lig 7,0

 • • Præmaturitet

 • • Dysmaturitet

 • • Lav fødselsvægt (1000-2499 gram)

 • • Small for Gestationel Age (SGA)

 • • Gestationel diabetes

 

Disse børn har ud over råmælken behov for ekstra tilskud for at undgå hypoglykæmi. Der gives derfor early feeding til alle børn, der er i risiko for hypoglykæmi og får målt blodsukker post partum.

Se desuden instruks for Hypoglykæmi - neonatal.

 

Interventionskrævende hypoglykæmi defineres som:

 • • 0-2 timers alder: p-glukose <1,5 mmol/l.

 • • Over 2 timers alder: p-glukose <2,5 mmol/l.

Ved interventionskrævende hypoglykæmi hos det nyfødte barn tages der kontakt til bagvagt, som konfererer med neonatal bagvagt angående videre behandling, samt eventuel overflytning til neonatal afdeling.

 

Organsystem

Symptomer

 

Cerebralt/motorisk

Sitren

Irritabilitet

Sløvhed

Hypotoni

• Kramper

Respiratorisk/cirkulatorisk

Apnø

• Cyanose

 

 

Referencer

Sygepleje til barn med infektion, Aalborg universitetshospital. https://pri.rn.dk/Sider/9526.aspx

Abstinenser hos nyfødte, Aalborg universitetshospital. https://pri.rn.dk/Sider/10662.aspx

Neonatal hypoglykæmi – National guideline, Dansk Pædiatrisk Selskab. http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejl_2014/neonatal_hypoglykaemi.pdf

Hypoglykæmi – Neonatal, Regionshospital Nordjylland Thisted, https://pri.rn.dk/Sider/8375.aspx