Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation af det nyfødte barn 

 

Definition af begreb 

Nyfødte indlægges til observation på barselsgangen i 48 timer ved risiko for infektion, abstinenser/ seponeringssymptomer eller hypoglykæmi.  

Hyppigheden af observation må foretages ud fra et fagligt skøn og efter behov, men som minimum 1 x i hver vagt. Aftenvagten gør forældrene opmærksomme på at ringe om natten ved bleskift eller amning. Hvis nattevagten ikke har hørt fra forældrene, tilses barnet på stuen.  

Observationer dokumenteres i NordEPJ.  

 

Risiko for infektion: 

 • • Mor er koloniseret med GBS (20-30% af alle fødende kvinder er koloniserede) 

 • • Mor har haft vandafgang mere end 18 timer 

 • • Mor er inficeret med temperatur over 38,0 grader C 

 

Symptomerne på en infektion kan variere fra helt vage, enkelte symptomer til at barnet i stigende grad er påvirket i alle organsystemer. Det er nødvendigt at reagere på selv de svageste tegn, da lette symptomer kan være tegn på en alvorlig infektion. Desuden kan børnene hurtigt blive generelt påvirkede.  

Ved mistanke om chorioamnionitis og/eller ved kliniske tegn på infektion tages der kontakt til bagvagt, som konfererer med neonatal bagvagt angående videre behandling, samt eventuel overflytning til neonatal afdeling.  

Se desuden instruks for  GBS i graviditeten  m.h.t blodprøver. 

 

Organsystem 

Symptomer 

 

Cerebralt 

 • • Irritabilitet, utrøstelig gråd  

 • • Sitren, flagren, kramper 

 • • Sløvhed, svag reaktion på stimuli 

Motorisk/cerebralt 

 • • Hyperton/hypotont bevægemønster 

 • • Knyttede eller strittende hænder og fødder  

 • • Opistotonus 

Respiratorisk 

 • • Tachypnø 

 • • Overfladisk respiration 

 • • Knirken 

 • • Indtrækninger – RDS 

Cirkulatorisk 

 • • Labil temperatur, perifer kold  

 • • Bleg/grå/gusten hudfarve 

 • • Cyanose 

 • • Bradycardi 

 • • Nedsat cirkulation, kapillærrespons  

Abdominalt 

 • • Vanskeligt at rumme maden pr os  

(pga forsinket ventrikeltømning) 

 • • Gylpen, opkast, aspirater 

 • • Opdrevet abdomen 

 • • Kartegninger 

 

  

Risiko for abstinenser/ seponeringssymptomer:   

 • • Mor har anvendt antidepressiva eller antipsykotika helt frem til fødslen 

 

Psykotrope lægemidler kan i enkelte tilfælde være årsag til NAS (neonatal abstinens syndrom). Man bør her specielt være opmærksom på børn født af mødre, der har anvendt antidepressiva (specielt SSRI/”lykkepiller”) eller antipsykotika helt frem til fødslen. 

NAS er et begreb som dækker de symptomer nyfødte børn af rusmiddelmisbrugere kan få. Det kliniske billede er sædvanligvis domineret af CNS irritabilitet, gastrointestinale, respiratoriske og autonome forstyrrelser. Børnene er ofte intrauterint væksthæmmede og har trivselsproblemer initialt. 

Ved mistanke om abstinenser/ seponeringssymptomer hos det nyfødte barn tages der kontakt til bagvagt, som konfererer med neonatal bagvagt angående videre behandling, samt eventuel overflytning til neonatal afdeling.  

 

Organsystem 

Symptomer 

 

Cerebralt/motorisk 

 • • Højfrekvent skrig, langvarige skrigeture 

 • • Søvnforstyrrelser (korte intervaller med søvn mellem måltider) 

 • • Uro i vågenperioder 

 • • Øget søge-/sutterefleks 

 • • Sitren eller flaksen 

 • • Øget muskeltonus generelt 

 • • Excoriationer / hudirritation på knæ / albuer 

 • • Myoklonier eller egentlige krampeanfald 

 • • Lyd og lysskyhed 

 • • Meget aktiv Moro-refleks 

Abdominalt 

 

 • • Øget suttetrang, men med dårlig koordination medførende nedsat kalorieindtag 

 • • Gylpetendens, opkastninger 

 • • Hyppige løse eller vandige afføringer 

Respiratoriske og autonomt 

 

 • • Øget respirationsfrekvens, evt spil af alae nasi og indtrækninger 

 • • Tæt i næsen 

 • • Nyseture (>3-4 ad gangen) 

 • • Hikke (> 3-4 ad gangen) 

 • • Suk/gisp (> 3-4 ad gangen) 

 • • Svedeture 

 • • Feber 

 • • Marmoreret hud 


Risiko for hypoglykæmi:   

 • • Svær asfyksi – apgar 0-5 efter 1 minut 

 • • Let asfyksi – apgar 5-7 efter 1 minut 

 • • Navlesnors-ph under eller lig 7,0 

 • • Præmaturitet  

 • • Dysmaturitet 

 • • Lav fødselsvægt (1000-2499 gram) 

 • • Small for Gestationel Age (SGA) 

 • • Gestationel diabetes  

 

Disse børn har ud over råmælken behov for ekstra tilskud for at undgå hypoglykæmi. Der gives derfor early feeding til alle børn, der er i risiko for hypoglykæmi og får målt blodsukker post partum. 

Se desuden instruks for Neonatal Hypoglykæmi                                                

 

Interventionskrævende hypoglykæmi defineres som:  

 • • 0-2 timers alder: p-glukose <1,5 mmol/l.  

 • • Over 2 timers alder: p-glukose <2,5 mmol/l. 

Ved interventionskrævende hypoglykæmi hos det nyfødte barn tages der kontakt til bagvagt, som konfererer med neonatal bagvagt angående videre behandling, samt eventuel overflytning til neonatal afdeling.  

 

Organsystem 

Symptomer 

 

Cerebralt/motorisk 

 • • Sitren 

 • • Irritabilitet 

 • • Sløvhed 

 • • Hypotoni 

 • • Kramper 

Respiratorisk/cirkulatorisk 

 • • Apnø 

 • • Cyanose 

 

 

Referencer 

 

Sygepleje til barn med infektion, Aalborg universitetshospital. https://pri.rn.dk/Sider/9526.aspx  

Abstinenser hos nyfødte, Aalborg universitetshospital. https://pri.rn.dk/Sider/10662.aspx  

Neonatal hypoglykæmi – National guideline, Dansk Pædiatrisk Selskab. http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejl_2014/neonatal_hypoglykaemi.pdf  

Hypoglykæmi – Neonatal, Regionshospital Nordjylland Thisted, https://pri.rn.dk/Sider/8375.aspx