Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lån og udlån af medicin – Klinik Medicin, RHN

 

Beskrivelse

Ved mangel på lægemidler i dagtid kontaktes afsnittets farmakonom eller Sygehusapoteket. Uden for dagtid/Sygehusapotekets åbningstid kan der lånes medicin mellem afsnittene.

 

Som udgangspunkt udlånes lægemidlet i original emballage (herunder hele blisterark), hvoraf præparat, styrke, udløbsdato og batchnummer fremgår. Lægemidler i original emballage må opbevares indtil udløbsdato.

I tilfælde, hvor det er nødvendigt at omhælde lægemidlet, gøres dette i brun Medicinkuvert (Vnr.080140), der udfyldes med: præparatnavn, lægemiddelform, styrke, ophældsdato, udløbsdato, batchnummer samt initialer for den person, der har ophældt lægemidlet.

Omhældt medicin medgives patienten ved overflytning/udskrivelse eller kasseres, når patienten, hvortil det er ordineret, ikke længere er i afsnittet eller får seponeret aktuelle lægemiddel.

 

Lånt medicin opbevares i medicinrummet under aktuelle ATC-gruppe eller som patientens egen medicin.

 

Ved lån/udlån af morfika og andre euforiserende præparater under ATC-gruppe N sikres gyldigt lånebehov ved patient-label samt låners identifikationskort/Billed-ID og underskrift på skema for Lån/udlån af morfika.

 

Dokumentation

Lån/udlån dokumenteres på skema (se bilag) i mappe i medicinrummet, så medicinen (hvis det drejer sig om morfika, større mængde medicin eller speciel dyr medicin) kan afleveres/modtages i rette afsnit igen. Farmakonom følger op på disse skemaer og sikrer aflevering/rekvirering af lånt medicin, når det er relevant,

 

Formål

  • • Sikre overblik over lån og udlån af medicin i andre afsnit

  • • Sikre hensigtsmæssigt standardsortiment

  • • Forebygge svind og misbrug.

 

Referencer

Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin