Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Obstetrisk visitation

Beskrivelse

Liste over indikationer for at tilbyde undersøgelse på obstetrisk ambulatorium ud over tilbud om 1. og 2. trimester screening

Alfabetisk liste over problemstillinger

Alder < 18 år: Obstetrikersamtale i forbindelse med malformationsscanning. Tilvækst uge 30+35 tilbydes.

 

Antikoagulationsbehandling: Kontakt mhp. at aftale opstart i profylakse tidligst muligt efter graviditeten er konstateret. Tilvækst uge 30+35

 

Anæmi: Tilvækst og behandlingskontrol uge 28 ved hæmoglobin < 5,3 mmol/l i starten af graviditeten

 

Autoimmunsygdomme: F. eksl. Rheumatoid artrit, SLE: Obstetrikersamtale efter malformationsscanning. Tilvækst uge 30+35

 

Bariatrisk opererede: Obstetrisk ambulatorium uge 12. Tilvækst uge 30 + 35. Månedlig kontrol med gastric bypass pakke og HbA1c.

 

BMI > 35: tilvækst- og stillingskontrol uge 36.

 

BMI > 40: Tilvækst uge 30+ 35. Anæstesitilsyn i starten af fødslen

 

Cervixinsufficiens: ved tidligere 2. trimester abort eller præterm fødsel før 34 uger, ambulant samtale i uge 12 mhp. opstart i Lutinusbehandling. Kontrol afhængig af anamnesen.

 

Colitis ulcerosa / Morbus Crohn: Obstetrikersamtale efter malformationsscanning. Tilvækst uge 30+35. Ved sygdomsaktivitet intensiveres kontrollerne.

 

Conisatio facta: Cervixscanning uge 20 med mindre conisatio er efterfulgt af ukompliceret graviditet og fødsel. Opfølgning ved cervixlængde < 25mm.

 

Depression/angst: Obstetrikersamtale i forbindelse med malformationsscanning. Tilvækst uge 30+35 tilbydes.

 

Diabetes mellitus: Gravide med alle former for prægravid Diab. Mell. visiteres direkte til Aalborg.

 

Epilepsi: Obstetrisk ambulatorium uge 12, 30 + 35. Misdannelsesscanning ved ultralydslæge. Skal følges af neurolog.

 

Familieambulatorium, gravide visiteres til familieambulatorium under følgende indikationer:

Opioidbehandling for kroniske smerter

Aktuelt forbrug af rusmidler og/eller hash

Tidligere rusmiddelforbrug indenfor de seneste 2 år

Drikker mere end 4 genstande / uge eller har bingedrukket efter graviditeten blev erkendt (mere end 8 genstande)

Partneren har et aktivt rusmiddelforbrug

Svær psykiatrisk lidelse: skizofreni, bipolar lidelse eller svær borderlinelidelse

 

Fertilitetsbehandling: I tilfælde af ICSI eller ægdonation tilvækst uge 30+35.

 

Foetus mors i anamnesen: Obstetrikersamtale i forbindelse med malformationsscanning. Tilvækst og flow uge 30+ 35. PPmed. efter individuel vurdering.

 

Gemelli: Visiteres til kontroller i forhold til koriocitet og amniocitet, se gemelli instruks.

 

Gestationel diabetes mellitus: Kvinder med risikofaktorer visiteres til passende screeningsprogram (OGTT 1 eller 2 x)

 

Hjertesygdom: Gravide med M. cordis visiteres til Aalborg

 

Hypertension: obstetrikersamtale tidligst muligt mhp. medicinjustering og planlægning af kontrolforløb. Tilvækst uge 30+ 35 mindst.

 

IUGR/SGA: Anamnese med svær IUGR, som førte til forløsning før 34 uger, eller SGA <22% obstetrisk kontrol uge 12, opstart i magnylbehandling, individuelt forløb. Måling af A.ut.flow uge 20.

Tidligere lettere IUGR/SGA tilvækst uge 30+ 35.

 

Misdannelser: Ved disposition til misdannelser eller genetisk sygdom eller tidligere fødsel af misdannet barn visiteres til ultralydslæge

 

Patienter med anden etnisk herkomst end dansk: Især flygtninge og kvinder fra Afrika, Arabiske lande, Asien, Middelhavsområde. Grundig gennemgang af anamnesen for at sikre, at der er foretaget screening for HIV, Hepatitis og hæmoglobinopatier. I tvivl om tidligere pathologisk graviditets- eller fødselsforløb obstetrikersamtale ved malformationsscanning eller hurtigst muligt.

 

Præeklampsi: individuel forløb i forhold til sværhedsgraden i tidligere graviditet. Tilvækst uge 30+ 35 mindst.

Ved tidligere svær præeklampsi opstart i magnylbehandling fra 12. uge.

 

Rygning: Storryger (mere end 15 cigaretter dagligt) Tilvækst uge 30+ 35

 

Sectio antea: Obstetrikersamtale i forbindelse med malformationsscanning.

 

Spiseforstyrelser: Anorexi, Bulimi: Obstetrikersamtale tidligst muligt. Tilvækst uge 30+ 35. Samarbejde med enhed for spiseforstyrrelser ved psykiatrien i Aalborg

 

Thyreoideasygdom: Hypothyreoidisme; følges af endokrinologer. Tilvækst uge 30.

Hyperthyreose; følges af endokrinologer. I tilfælde af medicinsk behandling eller ved TRAB antistoffer >5 tidlig misdannelsesscanning ved ultralydslæge og tilvækst ved ultralydslæge uge 28,31,34. Øvrige tilbydes tilvækst uge 30+ 35.

 

 

Målgruppe

 

Visiterende læger

Formål

 

At visitere hensigtsmæssigt til supplerende obstetriske undersøgelser. Instruksen erstatter ikke specifikke instrukser under de angivne emner, men sigter mod, at give et overblik.