Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestemmelse af færdselssikkerhedsfarlige stoffer/medikamenter og/eller alkohol fra afdøde personer

Beskrivelse

På politiets anmodning kan der foretages blodprøvetagning til undersøgelse for muligt indtag af færdselssikkerhedsfarlige stoffer/medikamenter og/eller alkohol på person, der er afgået ved døden og ligger i akutmodtagelsens 6 timers stue.

 

Politiet retter henvendelse til den koordinerende sygeplejerske i akutmodtagelsen som via Akutlæge/TBV, finder læge med autorisation til selvstændig virke til at udføre blodprøvetagningen.

Til blodudtagelse

Det er udelukkende på politiets anmodning, at denne blodprøvetagning foretages, og det er altid en læge, der står for den praktiske udførelse af blodprøvetagningen.

Det står lægen frit for at nægte at foretage denne prøve, men det skal anbefales, at man samarbejder med politiet.
I tilfælde af at man ikke ønsker at foretage blodprøven, bør man forsøge at overgive dette til en kollega, men i sidste instans kan det være nødvendigt, at involvere Embedslægen med henblik på blodprøvetagningen.

 

Blodprøvetagningen foregår med de remedier, der er stillet til rådighed fra politiets side. Disse findes i depotet i kernen.

Hvis der både skal tages prøver for alkohol og medikamenter skal der bruges to kuverter.

En kuvert til undersøgelse af promille. En kuvert til undersøgelse af medikamenter.

Det er vigtigt, at blodprøven bliver taget så hurtig som muligt efter, at døden er indtrådt.

Der foretrækkes ekstremitetsblod (og ikke fra hjerte-hulen), da organer kan indeholde (falsk) høje koncentrationer.

 

Kuverten skal indeholde:

  • • 1 stk. Rekvisition til undersøgelse for alkohol på døde

  • • 2 stk. prøverør indeholdende tørstof

  • • 2 stk. labels til begge prøverør

 

Lægens ansvar

Lægen læser begge sider af formularen igennem inden vedkommende går i gang.

Det er lægens ansvar at følge blodprøvevejledningen. Blodprøvevejledningen står på side 2 af rekvisitionen.

Det er lægens ansvar at udfylde formularerne korrekt.

Den ene formular skal udfyldes som til alkoholbestemmelse fra døde personer.

På den anden formular streger lægen alkoholbestemmelse over foroven og forneden og skriver i stedet for ”færdselssikkerhedsfarlige stoffer” på.

 

Efter prøvetagning

Formularen og prøverør(-ene) kommes i kuverten(-erne), som ikke lukkes.

Kuverten(-erne) stilles hos forløbskoordinatoren, hvorefter de(n) afhentes af politiet.

Ved bestilling af ovenstående kuverter ringes til vagthavende Aalborg Politi.

 

Formål

At bestemmelsen bliver for trafiksikkerhedsfarlige stoffer/medikamenter og/eller alkohol fra afdøde bliver taget korrekt og kommer i den rette kuvert.

Reference

Bevissikring for Politiet