Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer vedrørende medicin for sygeplejerske i parkinsonambulatoriet

Beskrivelse

Baggrund

Patienter i parkinsonambulatoriet følges løbende af læge samt specialuddannet parkinsonsygeplejerske. Sygeplejersken har tæt kontakt og opfølgning med patienterne - og hun vurderer hvorvidt, der er behov for kontakt til læge.

 

Parkinsonsygeplejersken har beføjelse til via. FMK / elektronisk medicinmodul medicin at foretage medicinjusteringer i forhold til nedenfor beskrevne handlinger som lægens medhjælper.

 

Fremgangsmåde:

 • • Parkinsonsygeplejersken oprettes som ”lægens medhjælp” af ledende overlæge

 

 • • Medicinjustering foretages udelukkende af specialuddannet parkinsonsygeplejerske som har fået undervisning i FMK / elektronisk medicinmodul

 

 • • Der er klare rammeordinationer over hvilken medicin parkinsonsygeplejersken håndterer – se nedenfor

 

 • • Parkinsonsygeplejersken arbejder tæt sammen med lægerne i parkinsonambulatoriet – og har tæt dialog omkring håndtering af medicin – herved sikres den faglige kvalitet

 

 • • Parkinsonsygeplejerske sikrer dokumentation af medicinjusteringer i journal

 

Rammeordinationer:

 • • Ændringer i L-Dopa dosis, dvs. mængde inklusiv pause og hyppighed af L-Dopapræparater

 

 • • Dosis øges og reduceres med op til 25 % ad gangen til en max dosis på 1200mg L-Dopa i døgnet

 

 • • Vejlede angående PN-medicin, især MQ 62,5 og 125mg, max. døgndosis 500mg L-Dopa som MQ

 

 • • L-Dopa doser op til 450mg/døgn kan ved mistanke om manglende effekt og / eller atypisk PS pauseres

 

 • • Ændringer i Duodopapumpe dosis

 

 • • Ændringer i Apomorfinpumpe dosis

 

 

 • • Ændre formulering af L-Dopa fra Sinemet/Madopar til Madopar Quick ved sonde

 

 • • Ændre dosis af demensmedicin for at imødekomme bivirkninger, forlænge opjustering ACh esterase inhibitor

 

 • • Ændre Domperidon dosis

 

 • • Seponere MAO-B inhibitor

 

 • • Pausere Captopril i 14 dage

 

 • • Pausere blæredæmpende medicin med anticholinerg effekt i 14 dage

 

 • • Iværksætte Macrogolpulver behandling

Formål

Parkinsonsygeplejerske i ambulatoriet kan vurdere og identificere behovet for justering af basisbehandling og PN ordinationer og fortage medicinændringer indenfor rammeordinationerne.