Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

 

Beskrivelse

Denne instruks gælder for sygeplejersker i ATC som har gennemført og bestået den interne undervisning vedr. anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

I undervisningen indgår beståelse af kompetencekort. Det betyder, at hvis en sygeplejerske under en tidligere ansættelse har modtaget en sammenlignelig undervisning i ultralydsvejledt PVK, må sygeplejersken, efter at have bestået ATC kompetencekort, arbejde Jf. denne instruks under sin ansættelse i ATC.

Ved anlæggelse af ultralydsvejledt PVK i forbindelsen med den interne uddannelse arbejdes under ansvar af den ATC instruktør der superviserer anlæggelsen. Instruktører udpeges af siddende ledelse i ATC

Indikation

Brugen af ultralyd til anlæggelsen af PVK er indikeret hvis anlæggelsen ellers ikke ville være mulig, eller mere besværlig, med mange indstiksforsøg til følge, end uden brugen af ultralyd.

Der må, via ultralydsvejledning, anlægges PVK i ikke synlige vener placeret på underarm til og med albuebøjning. Vener på håndryggen bør undgås, da de typisk ligger overfladisk og meget let komprimeres under transducerens vægt.

Derudover må der anlægges ultralydsvejledt PVK i foden indtil ankelniveau.

Vener på underarm skal dog fortrækkes.

Som ved PVK anlæggelse i ATC generelt, er der ingen regulær aldersgrænse ved brugen af ultralyd til PVK anlæggelse. Men anlæggelsen af ultralydsvejledt PVK på børn skal første ske efter meget nøje overvejelse. For brugen af ultralyd gør ikke behovet for at patienten kan samarbejde om proceduren minder eller anlæggelsen af PVK minder smertefuldt – Måske tværtimod.

 

Kontraindikation

Der må ikke anvendes vener, der ligger tæt op af arterier.

Når der anlægges PVK ultralydsvejledt, må venerne der ligge fra 3 mm til og med 15 mm dybde kun anvendes. Et PVK skal være minimum dobbelt længde i forhold til hvor dybt venen ligger i vævet. Således at der efter anlæggelsen ligger tilstrækkelige kateter i venen til at spidsen ikke trækkes ud af venen og PVK dermed kommet til at ligge subkutant. Dette umuliggøre i praksis, at der stikkes dybere end de 15 mm, med de PVK der almindeligvis anvendes.

 

Vener mindre end 3 mm i diameter må ikke ligeledes ikke anvende, og den valgte vene skal helst være over 6 mm.

 

ATC instruktører i ultralydsvejledt PVK adgang må, efter særlig oplæring anvende specielle lange PVK’er, og er generelt undtaget af kontraindikation om der kun må anvende vener fra 3 til og med 15 mm, og skal være mindst 3 mm i diameter. Såfremt princippet om at PVK skal være minimum dobbelt længde i forhold til hvor dybt venen ligger i vævet stadig overholdes.

 

Der arbejdes efter Infektionshygiejnens instruks for anlæggelsen af PVK, Intravaskulære katetre (5.1) og Infektionshygiejnens instruks for rengøring af ultralydsapparat, Rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober og transducere (5.9).

Hvis disse Infektionshygiejnens instrukser ikke kan overholdes i forbindelse med ultralyds vejledte procedure, må anlæggelsen ikke finde sted.

 

Procedure

 1. 1. Der udføres håndhygiejne.

 2. 2. Find og klargør relevant udstyr til anlæggelsen. Det skal planlægges således, at man kan anvende det klargjorte udstyr med én hånd, da man under anlæggelse bruger den ene hånd til at holde transducerne og den anden til at håndtere det øvrige udstyr.

 3. 3. Patienten informeres om proceduren.

 4. 4. Staseslangen anlægges inden ultralydsscanning påbegyndes. Hvis det påfører patienten ubehag at stasen er anlagt, kan stasen fjernes efter der er udvalgt en vene. Staseslangen anlægges igen inden PVK anlægges.

 5. 5. Der kommes ultralydsgel på transduceren.

 6. 6. Transduceren orienteres, så der er overensstemmelse mellem højre og venstre på patienten og det billede der præsenteres på ultralydsapparatets monitor.

 7. 7. Udvælg via ultralyd en passende vene. Det skal kontrolleres, at det fundne kar ikke er en arterie. Venen skal gerne være over 6 mm i diameter. Venen skal helst ikke ligge dybere end 15 mm.

 8. 8. Billedet optimeres ved at indstille dybde og gain. Det skal indstilles således, at den valgte vene er placeret i centrum af skærmen. Herved opnås det bedste fokus. Desuden skal gain indstilles ”til den mørke side” således, at den hyper-ekkoiske kanylespid fremstår tydeligst mulig i forbindelse med anlæggelsen.

 9. 9. Venen inspiceres i karets længderetning, for at konstatere evt. skarpe sving, forgreninger eller lignende der besværliggør eller umuliggør anlæggelserne af PVK.

 10. 10. Området foran transduceren afvaskes for gel, og hudområde desinficeres som ved almindelige PVK anlæggelse i en passene afstand til transducerne ca. 0,5 til 1 cm.

Efter hudområdet er desinficeret må transduceren eller gel ikke trækkes distalt, således det desinficeres hudområde igen kontamineres. Hvis dette sker skal desinficeringen gentages.

 1. 11. Der anvende out of plane teknik med dynamic needle tip traking eller In plane teknik til anlæggenes af PVK. Out of plane teknik skal foretrækkes.

 2. 12. Der stikkes i en vinkel på mellem 30 o til 45o afhængig af, hvor dybt venen ligger. Jo dybere venen ligger jo tættere på 45 o vinkel. Dette for at undgå, at der ikke ”løbes tør for” PVK inden kateteret ligger korrekt placeret i venen.

 3. 13. Når det med ultralyd er verificeret, at kanylespidsen er i venen flades gradvis ud mens det til stadighed sikres, at kanylen fremføres i venen.

 4. 14. Efter anlæggelse afvaskes området for gel. PVK fikseres og placeringen i venen kontrolleres som vanligt.

 5. 15. Ultralyds apparatet rengøres for gel og de dele der har været i kontakt med patienten desinficeres med en ethanol klude. Er dele af ultralyds apparatet kontamineret med blod eller vævsvæske rengøres først med sæbeklud og efter tørring desinficeres med ethanol klude

 6. 16. I EPJ dokumenteres anlæggelsen som ”vanskelig”. I bemærkning skrives, at PVK er anlagt ultralyds vejledt.

Formål

At give sygeplejersker i ATC mulighed for, efter forudgående bestået undervisning, at anlægge ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

Rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober og transducere (5.9).

USabcd guidelines for ultralydsvejledt perifer vaskulær adgang