Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

Anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

Beskrivelse

Denne instruks gælder sygeplejersker i ATC som har gennemført og bestået den interne undervisning vedr. anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

I undervisningen indgår beståelse af kompetencekort. Det betyder, at hvis en sygeplejerske under en tidligere ansættelse har modtaget en sammenlignelig undervisning i ultralydsvejledt PVK, må sygeplejersken, efter at have bestået ATC kompetencekort, arbejde efter denne instruks under sin ansættelse i ATC.

Indikation:

Brugen af ultralyd til anlæggelsen af PVK er indikeret hvis anlæggelsen ellers ville være umulig, eller mere besværlig, end uden brug af ultralyd.

Der må, via ultralyds vejledning, anlægges PVK i ikke synlige vener placeret på underarm til og med albuebøjning. Vener på håndryggen bør undgås, da de typisk ligger overfladisk og meget let komprimeres under transducerens vægt.

Derudover må der anlægges ultralydsvejledt PVK i foden indtil ankelniveau.

Vener på underarm skal dog fortrækkes.

Kontraindikation:

Der må ikke anvendes vener, der ligger tæt op af arterier.

Når der anlægges PVK ultralydsvejledt, skal vener der ligger dybere end 15 mm helst undgås. Dette er for at sikre, at kateterspidsen efter anlæggelse, ikke trækkes ud af venen og PVK dermed kommer til at ligge subkutant. Dette umuliggør i praksis, at der stikkes dybere end de 15 mm.

Der arbejdes efter Infektionshygiejnens instruks for anlæggelsen af PVK, Intravaskulære katetre (5.1) Hvis denne instruks om PVK ikke kan overholdes i forbindelse med ultralyds vejledte procedure, må anlæggelsen ikke finde sted.

Procedure:

 1. 1. Find og klargør relevant udstyr til anlæggelsen. Det skal planlægges således, at man kan anvende det klargjorte udstyr med én hånd, da man under anlæggelse bruger den ene hånd til at holde transducerne og den anden til at håndtere det øvrige udstyr.

 2. 2. Patienten informeres om proceduren.

 3. 3. Staseslangen anlægges inden ultralydsscanning påbegyndes. Hvis det påfører patienten ubehag at stasen er anlagt, kan stasen fjernes efter der er udvalgt en vene. Staseslangen anlægges igen inden PVK anlægges.

 4. 4. Der kommes ultralydsgel på transduceren.

 5. 5. Transduceren orienteres, så der er overensstemmelse mellem højre og venstre på patienten og det billede der præsenteres på ultralydsapparatets monitor.

 6. 6. Udvælg via ultralyd en passende vene. Det skal kontrolleres, at det fundne kar ikke er en arterie. Venen skal gerne være over 6 mm i diameter. Venen skal ikke ligge dybere end 15 mm.

 7. 7. Billedet optimeres ved at indstille dybde og gain. Det skal indstilles således, at den valgte vene er placeret i centrum af skærmen. Herved opnås det bedste fokus. Desuden skal gain indstilles ”til den mørke side” således, at den hyper-ekkoiske kanylespid fremstår tydeligst mulig i forbindelse med anlæggelsen.

 8. 8. Venen inspiceres i karrets længderetning, for at konstatere evt. skarpe sving, forgreninger eller lignende der besværliggør eller umuliggør anlæggelserne af PVK.

 9. 9. Området foran transduceren afvaskes for gel, og hudområde desinficeres i en passene afstand til transducerne ca. 0,5 til 1 cm.

Efter hudområdet er desinficeret må transduceren eller gel ikke trækkes distalt, således det desinficeres hudområde igen kontamineres. Hvis dette sker skal desinficeringen gentages.

 1. 10. Der anvende out of plane teknik med dynamic needle tip traking til anlæggenes af PVK eller In plane teknik.

 2. 11. Der stikkes i en vinkel på mellem 30 o til 45o afhængig af, hvor dybt venen ligger. Jo dybere venen ligger jo tættere på 45 o vinkel. Dette for at undgå, at der ikke ”løbes tør for” PVK inden kateteret ligger korrekt placeret i venen.

 3. 12. Når det med ultralyd er verificeret, at kanylespidsen er i venen flades gradvis ud mens det til stadighed sikres, at kanylen fremføres i venen.

 4. 13. Efter anlæggelse afvaskes området for gel. PVK fikseres og placeringen i venen kontrolleres som vanligt.

 5. 14. I EPJ dokumenteres anlæggelsen som ”vanskelig”. I bemærkning skrives, at PVK er anlagt ultralyds vejledt.

Formål

At give sygeplejersker i ATC mulighed for, efter forudgående bestået undervisning, at anlægge ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

USabcd guidelines for ultralydsvejledt perifer vaskulær adgang