Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse diskografi

Definition af begreber

Diskografi er en diagnostisk undersøgelse, som giver et billede af, hvor i ryggen rygsmerterne stammer fra. Undersøgelsen foregår på OP, hvor der sprøjtes kontrast ind i discus på flere niveauer i rygsøjlen.
EPJ er den elektroniske patientjournal (i Clinical Suite).

 

Beskrivelse

Forundersøgelse i Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Patienten informeres;

 

 

Klargøring ved sygeplejerske i Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Patienten informeres om;

 

 • • At det er en kortvarig undersøgelse, at der udskrives få timer efter indgrebet, at man skal have arrangeret følge til hjemtransporten (hvis det har været nødvendigt, at give lidt afslappende i forbindelse med undersøgelsen), at der kan forventes ventetid inden undersøgelse (efter man er mødt), da det ikke er muligt at angive helt præcist tidspunkt for, hvornår der plads på operationsgangen, hvor undersøgelsen foregår.

 

 • • At der mødes fastende og tørstende efter gældende fasteregler (skal være fastende 6 timer inden undersøgelse og tørstende 2 timer inden undersøgelsen - (da diskografi–patienterne indkaldes til at møde kl. 12 – må der spises morgenmad kl. 06.00, samt drikkes tynde væsker indtil kl. 10 på indlæggelsesdagen).

 

 • • At tage sit vanlige morgenmedicin på undersøgelsesdagen; at egen medicin medbringes

til resten af dagen.

 

 

 • • At der udfyldes patientoplysninger og kort anamnese i EPJ.

 

 

 

Ortopædkirurgisk Sekretariats opgaver:
 

Der findes dato for undersøgelsen af sygeplejerske Renata Terzic.

 

 

Indlæggelsesdag

     •  Modtagelse af patienten i sengeafsnittet

Patienten møder kl. 12. 00 – fastende og tørstende, jf. Præoperative fasterutiner.

Følgende opgaver løses af plejeansvarlige:

 • • Følger patienten til den tildelte sengestue og seng og sikrer, at identifikationen på sengen stemmer overens med patienten.

 • • Identificerer patienten med armbånd.

 • • Udleverer visitkort og informerer om kontaktpersonordningen jf. Sundhedsfaglig kontaktperson.

 • • Der kontrolleres, at pt. er fastende og tørstende, jf. Præoperative fasterutiner, og har taget vanlig morgenmedicin.

 • • Instruerer patienten i påtagning af patienttøj til operation.

 • • Der måles BT, puls samt laves smerte –score (dokumenteres i EPJ).

 • • Anæstesilæge kontaktes og orienteres om, at patienten er i afsnittet - anæstesilægen vurderer, om der skal være anæstesitilsyn i afsnittet inden patienten hentes til undersøgelsen.

 

Der skal ikke raseres eller anlægges venflon.

 

Modtagelse af patienten i afsnittet efter undersøgelsen

Patienten kommer direkte retur fra OP-gangen efter undersøgelsen er foretaget (der kommer ikke rygkirurg på afsnittet inden udskrivelse – der er talt med patienten forbindelse med undersøgelsen).

 

Følgende opgaver løses af plejeansvarlige:

 • • Ved ankomst til afsnittet måles BT, puls samt laves smerte–score og spørges til evt. neurologiske symptomer. Dette gentages x 2 – patienten skal være indlagt minimum en time efter undersøgelsen.

 • • Der tilbydes mad og drikke.

 • • Forbinding tilses.

 • • Patienten informeres om, at forbindingen kan fjernes efter 24 timer, samt der vil ske indkaldes til svar på undersøgelsen i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

 • • Der dokumenteres i EPJ.