Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kombinationspodning for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae

Beskrivelse

Påvisning af C. trachomatis og N. gonorrhoeae ved molekylærbiologisk metode

Der anvendes en nukleinsyreamplifikationstest(NAT) til påvisning af RNA-sekvenser specifikke for

C. trachomatis og N. gonorrhoeae.

Den anvendte molekylærbiologiske metode er en kombinationstest til undersøgelse for både chlamydia og gonorré.

Undersøgelsen erstatter ikke podning til dyrkning og resistens for gonokokker. Ved specifik mistanke om gonorré anbefales podning med eSwab til dyrkning for N. gonorrhoeae i tilgift til påvisning af DNA/RNA.
 

Indikation for prøvetagning

C. trachomatis

 • • Symptomer på chlamydia infektion, især hos kvinder <30 år

 • • Kendt chlamydia eksposition (f.eks. som led i kontaktopsporing)

 • • Anden påvist seksuel overførbar infektion uanset alder

 • • Individuel vurdering som opfølgning hos patienter med flere tidligere klamydiatilfælde, da reinfektion er meget hyppig

 • • Usikker sex

 • • Hyppige skift af seksualpartnere

 • • Før provokerede medicinske og kirurgiske aborter

 • • Indikation skal overvejes ved indgreb i uterus hos kvinder ≤ 30 år fx. oplægning/skift af spiral, hysteroskopi, evacuatio mv.

 

Den positive prædiktive værdi falder med alderen, dvs. risikoen for et falsk positivt resultat stiger, jo ældre kvinder er.

 

N. gonorrhoeae

 • • Symptomer på gonoré

 • • Smitteopsporing

 • • Forældre til barn med gonoroisk conjunctivitis

 • • Andre seksuelt overførbare infektioner

 • • Usikker sex, specielt ved homoseksuel kontakt eller sex med prostitueret

 • • Kontrol efter behandling

 

Prøvemateriale

 • • Podning fra cervix eller conjunctiva

(Metoden er ikke valideret til podninger fra svælg og rectum og udføres derfor ikke)

 

Prøvetagning

 • • Aptima Unisex Specimen Collection Kit

 • • GU-sæt

 • • Eksplorationscreme (lidt) eller NaCl

Podning fra cervix:

Med den hvide optørringspind fjernes sekret fra livmoderhalsens mund og omkringliggende slimhinde.

Den hvide optørringspind kasseres herefter.

Efter fjernelse af sekret indføres den blå podepind i endocervikalkanalen og roteres i 10-30 sekunder.

Den blå podepind anvendes til prøvetagning og skal medsendes i glasset.

 

Podning fra conjunctiva:
Træk det nedre øjenlåg ned. Drej den blå podepind på conjunktiva i nogle sekunder.
Efter prøvetagning anbringes podebinden i transportglasset med trasportvæske. Pinden knækkes ved markeringen inden låget skrues på med spidsen af podepinden eterladt i transportglasset (fjern ikke folien ovenpå hætten).

Der kan ikke udføres andre undersøgelser, heller ikke dyrkning/resistens for gonokokker, på prøver opsamlet med disse prøverør. Dvs. at kommer der et positivt svar for gonoré, så skal der iværksættes dyrkning og resistens podning.

Podninger kan opbevares ved stuetemperatur eller på køl og er holdbare i 60 dage.

 

Svar

• Positiv

• Negativ

• Inkonklusiv

 

Tolkning

C. trachomatis

Tolkningen er afhængig af prøvematerialets egnethed, hyppigheden af chlamydiainfektioner i den population, som den undersøgte tilhører, og den anvendte test. Den anvendte molekylærbiologiske metode har en sensitivitet på 94-98%, dvs. at et negativt testresultat ikke med sikkerhed kan udelukke infektion.

Specificiteten er mindst 97%.

Der kan således forekomme falsk positive resultater, som slår igennem i populationer med lav forekomst af chlamydia.

 

N. gonorrhoeae

Tolkningen er afhængig af prøvematerialets egnethed.

Den anvendte metode har en sensitivitet på 98-99%, undtagen urin hos kvinder, hvor sensitiviteten er 91%.

Dvs. at er man testet positiv med podning, så har man Gonorré.

Specificiteten er mindst 97%, dvs. at er man testet negativ, så har man ikke Gonorré.

Et negativt urin testresultat kan ikke med sikkerhed udelukke infektion.

Alle positive prøver konfirmeres med påvisning af et alternativt target for N. gonorrhoeae. (se nedenfor)

 

Behandling, kontrol og forebyggelse

C. trachomatis

 

Behandling

Behandling af chlamydia infektion forgår iht. ''Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af

seksuelt overførbare infektioner'', Sundhedsstyrelsen, s. 39-42, 2015.

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/9881BB0E837B41DAAE0954A1A8D798B9.ashx

 

Kontrol

Behandlingskontrol anbefales ikke rutinemæssigt efter behandling for klamydia. Vælger man alligevel kontrolpodning skal der mindst gå 4 uger fra endt behandling, da NAT-test ikke skelner mellem levende og døde bakterier.,

 

Forebyggelse

Patienten frarådes sex/anbefales sikker sex indtil infektionen er behandlet (en uge efter enkeltdosis Azithromycin eller efter 7 dages doxycyklinbehandling) samt indtil seksual partner(e) er blevet undersøgt og evt. behandlet.

Partnere gennem det sidste år bør informeres om diagnosen.

Smittekilden og sekundære kontakter bør tilbydes undersøgelse.

Smittede kan selv opfordre nuværende og tidligere seksualpartner/e til at lade sig teste, eller lægen eller sygeplejerske kan hjælpe med at kontakte disse til undersøgelse (kontaktopsporing).

Data tyder på, at op mod 75 % af faste partnere til en klamydiapositiv person er positive ved undersøgelse for klamydia.

Patienten skal oplyses om, at kondom beskytter mod klamydia.

 

N. gonorrhoeae

Behandling

Behandling af gonnoré og kontrol efter behandling foregår iht. ''Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner'', Sundhedsstyrelsen, s. 28-31, 2015.

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/dia/9881BB0E837B41DAAE0954A1A8D798B9.ashx

 

Der er anmeldelses pligt ved positiv Gonorré.

Ved fund af N. gonorrhoeae ved den molekylærbiologiske metode bør der indsendes podninger fra relevante anatomiske lokalisationer til dyrkning og resistensbestemmelse, da antibiotikaresistens er hyppigt forekommende.

 

Kontrol

Hvis der initialt foreligger positiv dyrkning for gonokokker, bør der udføres kontrolprøve 1-2 uger efter behandlingen med podning fra relevante anatomiske steder (dyrkning og resistensbestemmelse)

Hvis der initialt foreligger positiv NAT men negativ dyrkning for gonokokker, bør der udføres kontrolprøve (NAT) 2 uger efter behandlingen med podning fra relevante anatomiske steder.

 

Forebyggelse

Patienten frarådes sex, til sygdommen er behandlet, og kontroldyrkningsprøver/NAT-undersøgelse er negative.

Patienten bør informere partner(e) indenfor de sidste 3 måneder om diagnosen.

Smittekilden og sekundære kontakter bør tilbydes undersøgelse.

Lægen eller sygeplejerske kan hjælpe med at kontakte partnere, såfremt patienten ikke selv ønsker at gøre det.

 

Reference

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/9881BB0E837B41DAAE0954A1A8D798B9.ashx