Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar – Ortopædkirurgisk Speciale, Frederikshavn

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater.

Målgruppe

Lægesekretærer, sygeplejersker og læger.

 

Definition af begreber

Opgavelisten
En huskeliste i Clinical Suite, der blandt andet gør opmærksom på indkomne prøvesvar fra de parakliniske afdelinger.
Enhedslisten
Viser ikke-kvitterede prøvesvar på den afdeling, man er logget på Clinical Suite med.

Teamlisten
Viser ikke-kvitterede prøvesvar fordelt på fagområder.
Personlig liste (Medarbejderliste)
Viser ikke-kvitterede prøvesvar fordelt til den enkelte medarbejder.

Beskrivelse

Prøvesvar og undersøgelsesresultater bliver automatisk sendt til afdelingen digitalt og bliver præsenteret via Opgavelisten i Clinical Suite. Alle elektroniske prøvesvar og undersøgelsesresultater skal kvitteres digitalt.

Undtagelse
Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (ENG/EMG) og Statens Serum Institut (SSI) kommer stadig i papirformat og skal kvitteres af læge med dato og initialer.

 

Arbejdsgange

Indlagte patienter

Sengeafsnittets sygeplejersker kan kvittere for normale prøvesvar. Delegation af, at blodprøvesvar signeres i Kumuleret svar i Clinical Suite til sygeplejersker ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

Ved hastesvar eller skæve værdier, kontaktes ansvarlig læge.

 

Sengeafsnitssekretæren kan kvittere for normale røntgen-prøvesvar (dog ikke røntgensvar på rygpatienter). Specialistsygeplejerske kan kvittere for røntgen-prøvesvar på rygpatienter.

Andre billeddiagnostiske svar (MR, CT og ULS) kvitteres af rekvirerende læge.

 

Udskrevne patienter, som ikke fortsætter i et ambulant forløb

Ikke-kvitterede prøvesvar på patienter, som er udskrevet fra sengeafsnit og som ikke fortsætter i et ambulant forløb, bliver stående på sengeafsnittets enhedsliste, indtil de er blevet kvitteret for.
Der følges samme procedure som ovenstående.

 Ved biopsier og andre specielle undersøgelser foretaget på operationsgangen, lægges udskrift af procedurenotatet i rød bakke på sengeafsnittet for at sikre at prøvesvarene kontrolleres hver dag.
Når svarene foreligger overdrages de til rekvirerende læge i Opgavelisten.

Ambulante patienter

Ambulatoriesygeplejersker gennemgå enhedslisten én gang dagligt for prøvesvar. Normale prøvesvar kvitteres for. Ved skæve prøvesvar kontaktes rekvirerende læge/speciallæge i Ortopædien/anæstesiolog.

 

Sekretær gennemgår én gang dagligt prøvesvar og undersøgelsesresultater fra ambulatoriets enhedsliste.
MR, CT og ULS overdrages til rekvirerende læge med tilknyttet kommentar (fx: ”Pt. har tid i amb. den xx”). Røntgensvar kvitteres for.
Udskrift af notat/henvisning lægges til rekvirerende læge (bakke på sekretariat).
Opgaven følger et rul og går på skift mellem afdelingens lægesekretærer.
 

Lægerne i det enkelte fagområde er ansvarlige for, én gang dagligt, at gå via deres personlige opgaveliste (Tildelt medarbejder-fanen) og få alle prøvesvar og undersøgelsesresultater markeret som set.