Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse for patienter, der genhenvender sig indenfor 72 timer efter udskrivelse

Beskrivelse

I den Administrative Sundhedsaftale står der på side 35 under Kontaktmulighed til sygehusambulatorier og sygehusafdelinger (pkt. 5.2.9).

 

Kontaktmulighed efter indlæggelse og ambulant besøg

Hvis der opstår problemer i relation til  indlæggelses- eller ambulant forløb har borgere, pårørende, kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger mulighed for telefonisk at kontakte udskrivende afsnit eller ambulatorium i op til 72 timer efter udskrivelsen.

Denne ordning harmonerer hensigtsmæssig med aftalen om, at epikrisen skal være egen læge i hænde senest tre hverdage efter udskrivelsen.

 

I tidsrummet på de 3 døgn (72 timer) har patienten ret til at henvende sig til den udskrivende afdeling, såfremt der opstår problemer, som er relateret til det som var patientens problem under indlæggelsen.

 

Der findes tre typer af genhenvendelser, herunder ses forløbet:

Billede 2

Formål

Patienterne sikres en korrekt, rettidig og sikker behandling uanset henvendelsestype.