Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledvæske til klinisk mikrobiologi

Beskrivelse

Prøvetagning:

Medtag 2 spidsglas og bloddyrkningsflasker (Aerob og Anaerob)

Prøven med ledvæske aspireres med aseptisk teknik.

 

Der anvendes 8-16 ml ledvæske. Ved begrænset mængde (mindre end 10 ml) prioriteres bloddyrkningsflasken til Aerob fremfor sterilt spidsglas.

Fordel ledvæsken efter følgende princip:

  1. 1. Først fordeles til mikrobiologiske undersøgelser3-6 ml i et sterilt spidsglas (grønt låg eller WR glas).

  2. 2. Dernæst fordeles 5-10 ml i Aerob bloddyrkningsflasken. Inden da fjernes beskyttelseskapslerne fra flasken og gummimembranen desinficeres med spritswab to gange med mellemliggende tørring. Undgå at overfylde flasken.

  3. 3. Dernæst fordeles væske i sterilt spidsglas til Alfa-defensin.

  4. 4. Hvis der er nok ledvæske prioriteres det også at sende til Anaerob undersøgelse efter samme procedure, som ved den Aerobe.

 

Rekvisition:

Der udskrives 1 PTB blanket via KMA ikon i Clinical Suite: Undersøgelsen ”Dyrkning og resistens” og undersøgelse af ledvæske. Oplysning om evt. antibiotisk behandling før og evt. efter prøvetagningen er vigtig.

Der udskrives en blanket til Alfa-defensinprøven, som påføres label med navn og CPR og ydfyldes af lægen. https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/Its_hentfil.aspx?id=727

  • • Spidsglas til mikrobiologisk undersøgelse: Påføres stregkode fra PTB blanketten samt navn og CPR nummer (label).

  • • Spidsglas til Alfa-defensin: Påføres label med navn og CPR.

  • • Bloddyrkningsglas: Markeres med patientdata uden at dække den faste stregkode. Flaskens(ernes) aftagelige stregkode overføres til PTB blanketten.

 

Opbevaring og forsendelse:

Sterile spidsglas placeres i forsendelsesbeholder i køleskab på laboratoriet. Blanket til Alfa-defensin prøven vedlægges.

Bloddyrkningsflasken/erne MÅ ALDRIG PLACERES I KØLESKAB. Placeres i forsendelsesbeholder på laboratoriet (står på bord i rum til venstre) og PTB blanketten placeres i plastiklomme ved siden af.

Laboratoriet afsender prøver 1 gang daglig. kl.09.30

 

Ved formodning om tuberkuløs arthrit sendes ledvæske til Statens seruminstitut til undersøgelse for mykobakterier ved dyrkning og PCR. Papirblanket og konvolut findes i skab ved siden af stinkskab.

 

Definition af begreber

Ved spidsglas forstås: Sterilt prøvetagningsglas (WR glas med rødt låg)

Ved bloddyrkningsflaske forstås:

Aerob flaske (grå kapsel og blå hætte) til dyrkning af iltkrævende patogene bakterier og svampe.

Anaerob flaske (lilla kapsel og rosa hætte) til dyrkning af IKKE-iltkrævende patogene bakterier og svampe.

Hentes i skab på laboratoriet. Skab til højre lige inden for døren mærket med ”Venyler”.

Ved alfa-defensin forstås: ”Projektprøve” som kan sige noget om postoperative infektioner

Formål

At sikre, den udtagede ledvæske håndteres og forsendes korrekt

Referencer

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands Sygehuse.

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx?AfsnitID=106&KapitelID=28&UKapitelID=792

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx?AfsnitID=106&KapitelID=28&UKapitelID=783

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/Its_hentfil.aspx?id=727