Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledvæske til klinisk mikrobiologi, OP Frederikshavn

Beskrivelse

Prøvetagning: 

Medtag 2 spidsglas (store depot) og bloddyrkningsflasker (Aerob og Anaerob) (hentes på lab). 

1 prøvetagningsblanket udskrives fra mikrobiologi – se tegning (bilag)

1 prøvetagningsblanket udskrives fra biokemi – se tegning (bilag)

 

Prøven med ledvæske aspireres med aseptisk teknik.  Ved lidt væske kan der forsøges skylles med sterilt NaCl.

  

Der anvendes 8-16 ml ledvæske.   

Fordel ledvæsken efter følgende rækkefølge:   

  1. 1. 3-6 ml i et spidsglas til Dyrkning og resistens  

  1. 2. 3-6 ml i et spidsglas til Alfadefensin

  2. 3. 5-10 ml i Aerob bloddyrkningsflasken. Inden da fjernes beskyttelseskapslerne fra

flasken og gummimembranen desinficeres med spritswab to gange med

mellemliggende tørring. Undgå at overfylde flasken.  

  1. 4. Anaerob undersøgelse efter samme procedure, som ved den Aerobe. (kan undlades)

  

Opbevaring og forsendelse: 

Spidsglassene placeres i forsendelsesbeholder i køleskab på laboratoriet.   

Bloddyrkningsflasken/erne MÅ ALDRIG PLACERES I KØLESKAB. Placeres i forsendelsesbeholder på laboratoriet (står på bord i selve laboratoriet) og PTB fra mikrobiologi placeres i plastiklomme ved siden af.  

Laboratoriet afsender prøver kl. 8.30, 10.00, 11.15 og 15.15. Alle prøver sendes via Hjørring til Aalborg og fordeles derefter til rette sted.

  

Ved formodning om tuberkuløs arthrit sendes ledvæske til Statens seruminstitut (SSI)til undersøgelse for mykobakterier ved dyrkning og PCR. Papirblanket og konvolut findes i skab ved siden af stænkskab.  

 

Definition af begreber

Ved spidsglas forstås: Prøvetagningsglas (WR glas med rødt låg)  med forsendelseskontainer

Ved bloddyrkningsflaske forstås:  Aerob flaske (grå kapsel og blå hætte) til dyrkning af iltkrævende patogene bakterier og svampe.  Anaerob flaske (lilla kapsel og rosa hætte) til dyrkning af IKKE-iltkrævende patogene bakterier og svampe.   

Hentes i skab på laboratoriet. Skab til højre lige inden for døren mærket med ”Venyler”.  

Ved alfa-defensin forstås: Prøve som kan sige noget generelt om postoperative infektioner  

 

Formål

At sikre, den udtagede ledvæske håndteres og forsendes korrekt

Referencer

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands Sygehuse.  Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste 
Neutrophil defensin 1;Ledv 

view (rn.dk)