Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledvæske til klinisk mikrobiologi, OP Frederikshavn

Beskrivelse

Prøvetagning: 

Medtag 2 spidsglas og bloddyrkningsflasker (Aerob og Anaerob)  

Prøven med ledvæske aspireres med aseptisk teknik.  

  

Der anvendes 8-16 ml ledvæske. Ved begrænset mængde (mindre end 10 ml) prioriteres bloddyrkningsflasken til Aerob fremfor spidsglas.   

Fordel ledvæsken efter følgende princip:   

  1. 1. Først fordeles til mikrobiologiske undersøgelser3-6 ml i et spidsglas (grønt låg eller WR glas).  

  1. 2. Dernæst fordeles 5-10 ml i Aerob bloddyrkningsflasken. Inden da fjernes beskyttelseskapslerne fra flasken og gummimembranen desinficeres med spritswab to gange med mellemliggende tørring. Undgå at overfylde flasken.  

  1. 3. Dernæst fordeles væske i spidsglas til Alfa-defensin.  

  1. 4. Hvis der er nok ledvæske prioriteres det også at sende til Anaerob undersøgelse efter samme procedure, som ved den Aerobe.  

  

Rekvisition:  

Der udskrives 1 PTB blanket via link til KMA i EPJ: Undersøgelsen ”Dyrkning og resistens” og undersøgelse af ledvæske. Oplysning om evt. antibiotisk behandling før og evt. efter prøvetagningen er vigtig. Se Bilag 2A 

Der udfyldes en blanket (papir) til Alfa-defensinprøven, som påføres label med navn og CPR og udfyldes af lægen. Se Bilag 1 

Spidsglas til mikrobiologisk undersøgelse: Påføres stregkode fra PTB-blanketten samt navn og CPR-nummer (label).  

Spidsglas til Alfa-defensin: Påføres label med navn og CPR.  

Bloddyrkningsglas: Markeres med patientdata uden at dække den faste stregkode. Flaskens(ernes) aftagelige stregkode overføres til PTB blanketten.  Se Bilag 2B 

  

Opbevaring og forsendelse:  

Spidsglas(ene) placeres i forsendelsesbeholder i køleskab på laboratoriet. Blanket til Alfa-defensin prøven vedlægges.  

Bloddyrkningsflasken/erne MÅ ALDRIG PLACERES I KØLESKAB. Placeres i forsendelsesbeholder på laboratoriet (står på bord i selv laboratoriet) og PTB-blanketten placeres i plastiklomme ved siden af.  

Laboratoriet afsender prøver kl. 8.30, 10.00, 11.15 og 15.15. 

  

Ved formodning om tuberkuløs arthrit sendes ledvæske til Statens seruminstitut (SSI)til undersøgelse for mykobakterier ved dyrkning og PCR. Papirblanket og konvolut findes i skab ved siden af stinkskab.  

 

Definition af begreber

Ved spidsglas forstås: Prøvetagningsglas (WR glas med rødt låg)  med forsendelseskontainer

Ved bloddyrkningsflaske forstås:  Aerob flaske (grå kapsel og blå hætte) til dyrkning af iltkrævende patogene bakterier og svampe.  Anaerob flaske (lilla kapsel og rosa hætte) til dyrkning af IKKE-iltkrævende patogene bakterier og svampe.   

Hentes i skab på laboratoriet. Skab til højre lige inden for døren mærket med ”Venyler”.  

Ved alfa-defensin forstås: Prøve som kan sige noget generelt om postoperative infektioner  

 

Formål

At sikre, den udtagede ledvæske håndteres og forsendes korrekt

Referencer

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands Sygehuse.  Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste 
Neutrophil defensin 1;Ledv 

view (rn.dk)