Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på medicinske sengeafsnit og Polyfarmaciambulatorium, Aalborg Universitetshospital, Hobro

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på medicinske sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital, Hobro:

 • • Medicinservice model 3 – Ordinationsgennemgang

 • • Lægemiddeldispensering ved udskrivelse for patienter på Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen (AMA) samt Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygsom, 5. etage (M1)

 • • Undervisning af nyansatte læger

 • • Undervisning ved farmaceut (staff)

 • • Undervisning ved farmakonom ved medicinservice model 3

 • • Udarbejdelse af standardordinationer og standardordinationspakker i medicinmodulet

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser

 • • Overvågning af lægemiddelforbrug

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på Polyfarmaciambulatorium, Aalborg Universitetshospital, Hobro:

 • • Input til medicingennemgang

 • • Optag af medicinanamnese

 • • Registrering af interventioner

 • • Opfølgning på interventioner på FMK samt via telefonsamtale med patienten

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til instruks ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland. https://pri.rn.dk/Sider/23955.aspx

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter og farmakonomer foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter og farmakonomer er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne skal godkendes af en læge.

 

Farmaceuter og farmakonomer opretter/seponerer/redigerer/pauserer ordinationer i medicinmodulet jf. nedenstående aftale.

 

Farmaceuter og farmakonomer oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruktion Lægens medhjælp for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland (https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx)

 

Farmakonomer har udelukkende kiggeadgang til FMK, og må ikke foretage aktive ændringer på FMK.

Farmaceuter må udføre aktive handlinger på FMK, for patienter tilknyttet Polyfarmaciambulatoriet.

 

Farmakonomer delegeres retten til at dispensere lægemidler til patienter i forbindelse med udskrivelse fra medicinsk sengeafsnit M1 og AMA. Farmakonomer må dispensere lægemidler efter modtagelse af den nødvendige oplæring og træning. Til dette formål er der udarbejdet oplæringsprogram som suppleres af sidemandsoplæring. Farmakonomer med dispenseringskompetencer udfører arbejdet efter gældende lægemiddelretningslinje i PRI: Medicinering – Lægemiddeldispensering samt efter internt udarbejdet instruks – Bilag 1- Tjekliste – Lægemiddeldispensering ved udskrivelse.

Farmaceuter og farmakonomers rettigheder i kliniske systemer på medicinske sengeafsnit/Polyfarmaciambulatorium, Aalborg Universitetshospital, Hobro

 

Rettigheder

 

Farmaceut, Polyfarmaci

Farmakonom,

Medicinservice model 3 samt lægemiddeldispensering på M1 og AMA

Dokumentation/

IT-logning

Adgang til kliniske systemer

 

 

 

 

 

NordEPJ

 • Patientjournaler

 • Oprettelse af medicinnotat

 • Rekvisitioner og svar

 • Korrespondancer

 

X

X

Bruger-id

NordEPJ

 • Patientlister

X

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

X

Navn og titel

Fælles Medicinkort (FMK)

X

X

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

X

X

Digital signatur

E-journal

X

 

Digital signatur

BookPlan

X

 

Bruger-id

Registrering af CAVE i NordEPJ

 

 

 

 

Hvis CAVE-oplysninger er anført i journalnotat fra aktuel indlæggelse må det registreres i NordEPJ, eller hvis patienten er i stand til klart at levere denne oplysning

X

 

Bruger-id

I tilfælde, hvor patienten ikke har nogen kendt CAVE, må dette registreres i NordEPJ

X

X

Bruger-id

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

 

 

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra FMK til medicinmodulet

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Opret ordinationer i medicinmodulet

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Seponering af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

 

 

Dobbeltordinationer

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle ifølge pålidelig kilde fx relevant patient, journalnotat, pårørende, praktiserende læge og hjemmesygeplejerske, som dispenserer lægemidler til patienten

 

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Digital signatur

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

 

Pausering af ordinationer i forbindelse med analogsubstitution

X

X

 

Navn og titel

 

Markere ordinationer pauseret

X

 

 

Navn og titel

 

Redigering af dosis/styrke/administrationstidspunkter

 

 

 

 

 

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer i medicinmodulet, efter optagelse af medicinanamnese

 

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Sovetabletter flyttes til nat

X

X

 

Navn og titel

 

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til nat

X

X

 

Navn og titel

 

Langtidsbehandling med trimethoprim og nitrofurantoin flyttes til nat

X

X

 

Navn og titel

 

Alendronat flyttes til kl. 6.00

X

X

 

Navn og titel

 

 

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås

 

X

X

Navn og titel

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyredagen til en dag efter Methotrexatdagen. Dette for at nedsætte risikoen for gastrointestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes

 

X

X

Navn og titel

Smertestillende p.o (inkl. sekundære analgetika) og antibiotika p.o. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

p.o. x 2 ændres til kl. 8, 20
p.o. x 3 ændres til kl. 8, 16, 22
p.o. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 22

 

X

X

Navn og titel

Antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 23.59

 

X

X

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

 

 

 

 

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet

X

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

 

 

Analogsubstitution for følgende lægemiddelgrupper jf. gældende analogsubstitutionsskema:

 • Protonpumpehæmmere (PPI)

 • Calcium

 • Jern

 • ACE-hæmmere

 • Calciumantagonister

 • Angiotensin II-antagonister

 

Endvidere:

 • Klysma (laksantia) med lokalvirkning i rectum til klysma på standardsortiment (tjek at der er givet pn, før der rettes for pn-ordinationer)

 • Tbl. med modif. udl. Panodil 665 mg 2 stk x 3 til tbl. Paractamaol 1 g x 4 endvidere 2 stk x 2 til tbl. Paracetamol 1 g x 3

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx: "Analogsubstitueres fra Lansoprazol 15 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen eller hvor der er undtagelser ift. analogsubstitution

X

X

Navn og titel

 

Synonymsubstitution i medicinmodulet iht. afsnittets standardsortiment/rekommanderede lægemidler

X

X

Navn og titel

Synonymsubstitution, som ikke kan foretages ved generisk substitution. Fx

Isodur depotkapsler 60 mg til Fem-Mono Retard depottabletter 60 mg

eller

Metoprolol GEA til Metoprololsuccinat

 

Substitutionen foretages på samme måde som analogsubstitution

X

X

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledninger i medicinmodulet

 

Oprette administrationsvejledninger for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination. Der kan oprettes adm.vejledninger med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt

X

X

Navn og titel

Formidling af interventioner

 

 

 

 

Farmakonomer må screene FMK mht. at identificere, hvilke patienter, der er i behandling med dosisdispenseret medicin. Farmakonomer opretter farmacinotat i EPJ med information om, at patienten får dosisdispenseret medicin

X

X

Farmacinotat

Interventioner som fremkommer ved ordinationsgennemgang i forbindelse med medicinservice model 3 dokumenteres via farmakonomnotat, som afleveres til plejepersonale/læge

 

X

Farmakonomnotat

Medicinanamnese og interventioner som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutisk serviceydelser dokumenteres i EPJ i form af farmacinotat

 

X

 

Farmacinotat

Lægemiddeldispensering ved udskrivelse

Farmakonomer må udskrive medicinkort fra FMK

 

X

Intet

Farmakonomer går i dialog med udskrivende læge ved tvivl, uhensigtsmæssigheder samt mangler på FMK i relation til dispenseringsopgaven

 

X

Intet

Farmakonomer må dispensere medicin til patienter, der skal udskrives fra sengeafsnit M1 og AMA. Farmakonomer dispenserer medicin ud fra det tilgængeligt sortiment i medicinrummet, suppleret med patientens egen medicin, lån fra øvrige afsnit eller evt. dispenseringsafvigelser efter gældende analogsubstitutionsskema ved begrænsninger i sortiment.

 

X

Intet

Farmakonomer må tilføje bemærkninger på udskrift af medicinkortet til dokumentation for dispenseringsafvigelser samt relevant information vedr. dispenseret medicin.

 

X

Intet

Farmakonomer må gå i dialog med patienten om spørgsmål med relation til dispensering af medicin ved udskrivelse.

Farmakonomer må varetage formidling af medicinændringer samt information om dispenseret medicin til patienten efter aftale med sygeplejerske eller til sygeplejerske til videreformidling

 

X

Intet

Farmakonomer må oprette effektueringer for dispenseret A§4-medicin, lægemidler med ATC-kode N05BA+N05C og hele pakninger ved udskrivelse på FMK .

 

X

Navn og titel

Farmakonomer dokumenterer medicindispensering med standardsætning i journalen

 

X

Farmacinotat

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på medicinske sengeafsnit og Polyfarmaciambulatorium, Aalborg Universitetshospital, Hobro.

Formål

Instruktionen har til formål at definere hvilke delegerede opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter og farmakonomer har på medicinske afsnit/Polyfarmaciambulatorium, Aalborg UH, Hobro i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.