Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG fod - Charcot eller diabetisk fod

 

 

 

 

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

Fod skrå

Fodled AP

Fod stående lat.

 

Positionering

 

Fod skrå: Patienten ligger på ryggen med aktuelle knæ flekteret, så fodsålen ligger lige mod lejet. Lateralsiden løftes ca. 45 grader.

 

Fodled AP: Patienten ligger på ryggen med strakte ben. Knæleddet understøttes af en sandpose. Fodleddet flekteres og benet indadroteres 10-15 grader.

 

Fod stående lat.: Billeder tages ved detektorpladen. Patienten står på en trappeskammel med laterale side af foden ind mod detektor-pladen. Patienten skal belaste foden.

 

 

Centrering

 

Fod skrå: Centrer midt på foden og ca. midt på metatarsens længderetning.

 

Fodled AP: Midt i fodleddet på højde med mediale malleol

 

Fod stående lat.: Centrer midt på foden (talo-subtalærled) og blænd ud, så hele foden medfotograferes

 

Billedkriterier

 

Fod skrå: Tæerne, metatarserne og fodroden skal være medfotograferet. Basis af 3., 4. og 5. metatars skal være friprojiceret.

 

Fodled AP: Mediale malleol og ledfladen over talus skal være friprojiceret.

 

Fod stående lat.: Tæer, metatarser, fodrod, calcaneus og fodled skal være medfotograferet.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

Skråbillede

 

Billede 1

 

Fodled AP

Billede 4

 

Fod stående lat.

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_600602.nsf/$CXIV/ATTACH-RMAP-8CRCMP/$FILE/fod%20lat%20st%C3%A5ende_5_1.jpg