Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvar ved overflytning af patient


Når en patient flyttes fysisk fra en afdeling til anden, flyttes også hele eller dele af ansvaret for patienten.

Ved en overflytning er det behandlingsansvaret og pleje/ procedureansvaret, der flyttes til en ny afdeling. Ved en adresseflytning eller intern flytning er det alene pleje/ procedureansvaret, der flyttes til en ny afdeling/ afsnit. Læs nærmere i instruks om Overflytning-Adresseflytning-Flytning.

Af praktiske årsager, flyttes behandlingsansvaret fra overflyttende/ udskrivende til modtagende/ indlæggende afdeling, når overflytningen foretages i PAS eller i EPJ (funktionen Udskriv patient til anden afdeling).

Følgende retningslinjer gælder ved overflytning:

  • • Når flytning foretages uden med-kørende sundhedsfagligt personale, registreres overflytningen på det tidspunkt patienten hentes/forlader den overflyttende afdeling.

 

  • • Når sundhedsfagligt personale fra overflyttende afdeling kører med i patienttransporten, registreres overflytningen først på tidspunktet for overlevering af patienten på den nye afdeling[1].

 

  • • Når sundhedsfagligt personale fra modtagende afdeling kører med i patienttransporten, registreres overflytningen på tidspunktet, hvor patienten forlader overflyttende afdeling.

 

Ved overflytning uden sundhedsfagligt personale foretages overflytningen forud for ankomst til modtagende afdeling. Patienten fremgår derfor af systemerne ved ankomsten. Er dette mod forventning ikke sket, skal modtagende afdeling kontakte overflyttende afdeling med henblik på overflytning i PAS.

Ved flytning med sundhedsfagligt personale kan det være nødvendigt at registrere procedurer udført af personalet under transporten. Dette gøres på den igangværende indlæggelseskontakt, hvis overflyttende afdeling transporterer patienten. Ved ankomst til modtagende afdeling skal med-kørende sundhedsfagligt personale selv, eller med hjælp fra egen afdeling, sørge for at overflytningen foretages i PAS eller i EPJ.

Hvis modtagende afdeling transporterer patienten, registreres procedurer på den nye indlæggelseskontakt i modtagende afdeling. Modtagende afdeling skal sørge for, at overflyttende afdeling foretager overflytning i PAS eller EPJ inden transporten begynder.

Bemærk, at selvom behandlingsansvaret, jf. ovenstående, flyttes ved systemmæssig overflytning af en patient, har den sundhedsperson, der træffer beslutning om at overflytte patienten fortsat ansvaret for, at overflytningen og transporten er lægeligt forsvarligt. Hvis der sker noget med patienten undervejs, vil der, uanset systemmæssig overflytning, skulle laves en konkret vurdering af evt. ansvar.

Registreringsorganisationen

Opdateret januar 2018

 

[1] Fællesindhold, afsnit 4.8.