Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midtersnipslæsion og ergoterapi, RHN, Fællesklinik Thisted

Beskrivelse

Patienterne kan være opereret eller behandlet konservativt. Skaden kan erkendes akut, eller efter nogen tid, når fingeren indtager Bouttonieres deformitet (knaphulslæsion), hvor extensoraponeurosens sidesnipper glider ned på siden af PIP-leddet, og låser dette i fleksionsstilling.

Uanset hvornår skaden opdages, og om den er opereret eller ej, gælder at behandlingen er en statisk skinne (se bilag), der holder pip-leddet i ekstenderet stilling de første 6 uger. Skinnen skal tillade aktiv fleksion i MCP og DIP leddene. Patienten skal instrueres i at vedligeholde ledbevægeligheden i MCP og DIP. Skinnen skal benyttes 24 timer i døgnet, i alt 6 uger.

Hvis ergoterapeuten vurderer at patienten kan kooperere til dette, instrueres patienten i at tage skinnen af én gang dagligt, så fingeren kan vaskes (fingeren skal holdes ekstenderet hele tiden).

I de første 6 uger, hvor patienten anvender skinnen, vil der typisk være en kontrol i ergoterapien hver 14. dag. Her kontrolleres om skinnen stadig passer, om ødemet aftager og om bevægeligheden i de andre led holde ved lige.

Ergoterapeut og patient vurderer ved genoptræningsforløbets start, patientens funktionsevne og behov for hjælpemidler, og sætter mål for forløbet.

 

 

Ergoterapeutisk Intervention

Ved første kontakt informeres patienten om det ergoterapeutiske behandlingsforløb.

Patienten vejledes løbende i brug af hånden i daglige aktiviteter.

Hånden må gennem hele forløbet kun bruges i lette daglige aktiviteter, eksempelvis tørre støv af, støtte når der spises med kniv og gaffel og let personlig hygiejne.

Antallet af behandlinger er vejledende. Terapeuten vurderer løbende om træningsintensiteten er passende. Den ergoterapeutiske genoptræning sker altid i tæt samarbejde med lægen, og programmet skal tilpasses individuelt og være smertefri.

Det er særligt vigtigt at bevægeligheden i DIP-leddet vedligeholdes aktivt og passivt. Det er meget vigtigt at PIP-leddet IKKE flekteres i 6 uger.

 

6 uger efter påbegyndt behandling

 • • DIP-leddet trænes aktivt i fuldt bevægeudslag ved ledstabilisering. PIP-leddet holdes ekstenderet.

 • • DIP-leddet kan træne passiv ekstension ved manglende bevægelighed.

 • • PIP-leddet må aktivt flekteres til 30 grader og aktivt ekstenderes fuldt. Patienten må gerne opleve stramning, men ikke smerter.

 • • MCP-leddet må trænes til 90 grader fleksion. Det skal sikres at PIP og DIP ikke flekteres.

 • • Patienten må bruge hånden til lette daglige aktiviteter med skinne på.

 

7 uger efter påbegyndt behandling

 • • Som ved 6 uger, men øg fleksionen i pip-leddet med 10 grader, dvs. til 40 grader

 • • Patienten må bruge hånden til lette daglige aktiviteter med skinne på.

 

 

8 uger efter påbegyndt behandling

 • • Finger ekstensionsskinne seponeres, men ved indskrænket ekstension i PIP-leddet, kan skinnebehandlingen forlænges.

 • • Som ved 7 uger, men øg fleksionen i pip-leddet med 10 grader, dvs. til 50 grader

 • • Der må lægges stigende kraft på øvelserne efter 8 uger, men der må fortsat ikke trænes med fuld kraft.

 • • Der må tilføres passiv ekstension af PIP-leddet, men ikke fleksion.

 • • Patienten må bruge hånden til lette daglige aktiviteter, nu uden skinne på.

 

 

 

9 uger efter påbegyndt behandling

 • • Som ved 8 uger, men øg fleksionen i pip-leddet med 10 grader, dvs. til 60 grader. Fra 8 til 12 uger øges fleksionen med 10 grader pr. uge indtil max.

 • • Aktiviteterne gradueres løbende ift. bevægelighed og kraft.

 

12 uger efter påbegyndt behandling

 • • Øvelserne fortsætter så længe der er behov herfor. Der kan evt. udleveres yderligere øvelser.

 • • Patienten må bruge hånden efter evne.

 • • Senen bør nu kunne tåle almindelig belastning.

 

Som udgangspunkt skal øvelserne laves hver 2. time, 10 gentagelser. Bevægeøvelserne gradueres løbende efter behov.

 

Komplikationer

Hvis der går for lang tid, fra skaden er opstået til behandlingen iværksættes, er der risiko for kontrakturer i de kollaterale ligamenter, så ekstension i PIP-leddet vil være vanskeligt. Det kan da være nødvendigt med skinnebehandling i månedsvis.

 

Afslutning

Forløbet afsluttes med eller uden lægekontrol, når hånden kan anvendes til de daglige aktiviteter, og bevægeligheden er tilfredsstillende.

 

Formål

At sikre

 • • at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • udlån og kontrol af skinne med henblik på at sikre ekstension af PIP-leddet

 • • instruktion og kontrol af bevægelighed med henblik på at bevare/forbedre bevægeligheden i fingrenes led.

 

Referencer

 1. 1. Leard JS et al. Reliability and Concurrent Validity of the Figure-of Eight Method of Measuring Hand Size in Patients With Hand Pathology. J Orthop Sports Phys Ther. 2004; 34-6: 335-340

 2. 2. Jerosh-Herold C. Assessment of Sensibility after Nerve Injury and Repair: a Systematic Review of Evidence for Validity, Reliability and Responsiveness of Tests, J Hand Surg (British and European vol. 2005) 30B:252-264.

 3. 3. Skirven et al. Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, sixth edition, vol. 1+2.

 4. 4. Runnquist K, Cederlund R, Sollerman C. Handens rehabilitering, vol. 1+2.

 5. 5. Brault J, Rehabilitation of extensor tendon injuries, Operative Techniques in Plastic and Reconstructive Surgery, vol. 7, 2000;1

 6. 6. Bulstrode NW et al. Extensor Tendon Rehabilitation; af Prospective Trial Comparing Three Rehabilitation Regimes (British and European vol. 2005) 30B:2:175-179

 7. 7. Green et al. Oprative Hand Surgery: 4. edition (1971-1974)

 8. 8. Krogsgaard M, Rheinlænder P, Larsen A. Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter