Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

Formål

Sikre patienten et optimalt forløb på anæstesiafdelingen

Beskrivelse

Klargøring af stuen fra morgenen

 • • Computer tændes

 • • Alle vandrette flader afsprittes

 • • Anæstesiapparatet kontrolleres og selvtest køres

 • • Sug afprøves

 • • Philips monitor tændes og det kontrolleres om relevante kabler og blodtryksmanchetter, sprøjtepumper og Bairhugger er på stuen

 • • Georg Larsen bord klargøres

 

Klargøring til modtagelse af patient

 • • Morgenmøde med operationssygeplejerske, hvor dagens patienter gennemgås

 • • Operationstilmelding skal forefindes, inden patienten kaldes ned

 • • Link: Operationstilmelding, Ortopædkirurgien Nordjylland

 • • Sikre at der er gået anæstesitilsyn, og skema forefindes

 • • Intubationsudstyr kontrolleres og klargøres

 • • Infusionsvæske (fra varmeskab) klargøres med infusionssæt med indbygget rückslagsventil

 • • Evt. klargøring og montering af medicin i infusionspumpe

 • • Operationslejet klargøres i samråd med operationssygeplejerske, evt. opstart opvarmning af lejet

 • • Journal gennemses med fokus på:

 • Indikation for operation og accept fra patienten hertil

 • Tidligere anæstesier og evt. komplikationer i forbindelse hermed

 • Tidligere og nuværende sygdomme og operationer

 • Objektive undersøgelser

 • BAC/BF test

 • Om patienten har modtaget ordineret medicin i forbindelse med faste

 

Modtagelse af patient

 • • Kort præsentation

 • • Tjek ind i samarbejde med operationssygeplejerske

 • • Patienten identificeres efter retningslinjer i PRI. Dokumentation herfor foretages af operationssygeplejerske

 • • Se instruksen: Sikker Kirurgi - hvor der er anæstesi tilstede

 • • Efterfølgende udspørges om:

 • Faste

 • Tandstatus

Indledning

 • • Patienten monitoreres som minimum med:

 • Non-invasiv BT, EKG-3 afledninger, pulsoxymetri

 • Venflon anlægges, og infusion påbegyndes

 • Yderligere monitoring i overensstemmelse med anæstesijournal

 

 • • Patienten bedøves, enten i indsovningsrummet eller på OP-stuen.

 • • Efter intubation verificeres tubens placering ved stetoskopi og ved kapnografi

 • • Tuben fikseres

 • • Afhængig af indgrebets længde dækkes patienten med folietæppe eller Bairhugger-tæppe

 • • Ved anvendelse af Bairhugger monitoreres patientens temperatur

 • • Patienten lejres omhyggeligt under hensyntagen til nerver og kar

 • • Patientens tøj glattes

 

Afslutning

 • • Når patienten er ekstuberet, meldes patienten til Opvågningen, hvor følgende data oplyses:

 • Data på patienten

 • ASA gruppe

 • • Supplerende oplysninger af vigtighed for det postoperative forløb:

 • Præoperativ status

 • Aktuelt operations- og anæstesiforløb

 • Postoperativ plan

 • • Patienten lejres i sengen med hjælp fra portør, med hensyntagen til drop, katetre, dræn, nerver og kar

 • • Eventuel elevation af hovedgærde

 • • Nasal O2: 3 liter, når OP-stuen forlades

 • • Patienten ledsages til Opvågningsafsnittet af anæstesisygeplejerske med spO2 måling og Rubens ballon

Link: Informationsoverdragelse ved overflytning af patienter fra operationsafdeling O til opvågningsafdeling – sengeafdeling -intensivafdeling