Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning i oprettelse af team i Clinical Suite i forbindelse med forskningsprojekter

 

Et team i Clinical Suite (CCS) svarer til den gruppe patienter, som har givet skriftligt samtykke til et konkret forskningsprojekt. Med oprettelsen af disse teams sikres, at bruger med begrænset adgang til CCS kun får adgang til personfølsomme oplysninger på patienter, som har samtykket dertil.

 

 

Et team oprettes via IT-selvbetjening. I sagsoprettelsen angives følgende oplysninger:

 • • Afdelingsnavn/speciale – anvendes som ’team ejer’

 • • Ønsket navn på team, eks. forkortet navn på protokol/projekt

 • • Hvilken/hvilke af afdelingens brugere, der skal have adgang til teamet (eks. projektsygeplejerske)

 

Navnestandarden for teams er: ”Lokation – speciale – protokol” fx ” Alb - Onko – Spumante” eller ”Alb - Kard – Prosecco”.

 

 

 

IT melder tilbage når teamet er oprettet.

 

Vejledning ift. anvendelse af teams

 

Scenarie:

På Kardiologisk afdeling har man ca. 20 lægemiddelforsøg. En monitor tilknyttet et af projekterne er planlagt til at komme og monitorere patienter tilknyttet et bestemt projekt om 2 dage. En sag oprettes til IT-support, hvori det angives at monitoren skal tildeles adgang til Kardiologisk audit team X i det relevante tidsrum, se guide vedrørende (link til guide for ”Oprettelse af monitor, auditør eller GCP-inspektor”). Forinden monitors fremmøde har en sekretær, forskningssygeplejerske eller lign. fra afdelingen fremsøgt de relevante patienter og tilknytter audit teamet til deres kontakter. Herved får monitorerne læseadgang til patienternes journaler. Brugere med begrænset adgang har ikke rettigheder til at anvende ”nødadgangsfunktionaliteten”.

 

 1. 1. En patient vælges til kontekst

 2. 2. En projektmedarbejder skal tilknytte teamet’ til patientens kontakt.

  1. a. Åben ’Vis kontakt’ detailbilledet i CCS v. klik på kontakten i øverste højre hjørne

  2. b. I kontakt detailbilledet, klik på ’Rediger teams med behandlingsrelation’ i nederste højre hjørne.

 

Billede 7

 1. c. Billede 7I ’Teams med behandlingsrelation’, indtast koden for teamet eller udsøg teamet ved klik på forstørrelsesglasset og gem.

 

 1. 3. Nu kan patienten tilgås via teamet

 

Billede 13

 

 1. 4. Patienten vises umiddelbart på patientlisten til og med det døgn hvor kontakten afsluttes.

 2. 5. Afsluttede patienter vises således på patientlisten frem til døgnets afslutning.

 3. 6. Afsluttede patienter kan fremsøges på patientlisten indtil færdigregistrering indtræffer(frem til døgnskifte), dog maks 3 mdr. efter kontaktafslutning.

 1. a. Billede 10Klik på funktionsmenuen i patientlisten, vælg ’Vis udvidede søgemuligheder’

 

 1. b. Billede 13Vælg enten kontakter afsluttet indenfor 24 timer eller 3 mdr. og klik ’Søg’.

 2. c. Herefter vises patienter med færdige, endnu ikke afsluttede, kontakter.

 

 1. 7. Såfremt den pågældende patients kontakt er blevet færdigregistreret, og der fortsat findes et dokumentationsbehov, skal der rettes henvendelse til en sekretær, som kan ophæve færdigregistreringen i PAS, hvorefter patienten kan fremsøges, som beskrevet i punkt 6.

 

Forudsætning for anvendelse af løsningen:

De patienter, der skal auditeres på, skal have en relevant åben kontakt på tidspunktet for tilknytning af teamet til deres kontakt. Ellers kan de ikke tilknyttes til audit teamet.

 

 

Print af auditlog:

 

Lægemiddelindustrien efterspørger i enkelte tilfælde mulighed for at rekvirerer en auditlog for deres brugeres (monitorers) adfærd i CCS ifm. konkrete monitoreringsbesøg, hvilket kan leveres via en sagsoprettelse i IT-selvbetjening.

Ved behov for print af auditlog, kan dette rekvireres hos IT-support i form af en pdf fil. I sagen til IT support, skal angives følgende:

 • • Brugernavn, for hvem der ønskes audit log.

 • • Tidsperiode, som auditloggen ønskes genereret for.

 

IT forbeholder sig ret til opkrævning af betaling for ydelsen i form af time and material.