Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes – Indberetning til DVDD

I forbindelse med indberetning til DVDD registreres eller hentes data fra: CCS, Labka og Meyer. Data samles i DanData som kan tilgås via http://dandata.it.rn.dk med vanlig RN brugernavn og adgangskode.

Fra DanData sendes data automatisk til DVDD, når der er trykkes ”Godkend”. Dvs. der skal ikke registreres data direkte i KMS.

Registrering af data til DVDD

I skabelonen ”Diabetes” i CCS (Clinical Suite) registreres som vanlig diabetes oplysninger. Til DVDD skal registreres:

 • • Fodundersøgelse: I blokken Fodpuls/status tjekkes ”Fodundersøgelse” af. Hvis fodundersøgelse ikke er relevant tjekkes i stedet af i ”Fodundersøgelse er ikke relevant”.

Billede 2

 • • Svære hypoglykæmitilfælde: I blokken Diabetes tilstande tjekkes ”Hypoglykæmi” af og ”Antal af svære hypoglykæmitilfælde seneste år” registreres i feltet som åbnes.

Billede 1

 • • Henvisningstidspunktet: I blokken tjekkes af i ”Henvist mindre end 1 år før DVDD-dato”, såfremt statusdatoen er inden der er gået et år fra henvisningen. Dette skal ”kun” registreres første gang, der registreres data på patienten. Og fremadrettet vises registreringen i det grå felt.

Billede 6

 • • Diagnose: I blokken Diagnose registreres diagnosetidspunkt (debut) samt diagnosetype. Dette skal ”kun” registreres første gang, der registreres data på patienten. Og fremadrettet vises registreringen i det grå felt.

Billede 13

Endvidere skal der registreres om patienten er i dialyse, da det har betydning for hvorvidt p-kreatinin værdien skal sendes eller ej. Den blodprøve sendes ikke, hvis patienten er i dialyse.

Billede 3

 • • Aktuel behandling: Patientens aktuelle behandling registreres i de viste felter under enten blokken antidiabetisk behandling eller anden behandling.

Billede 4

 • • Rygning og Opfordring til rygning: Registreres i blokken Rygning.

Billede 7

 • • Højde og Vægt: Registreres i blokken Højde og vægt. Hvis højde og vægt ikke er relevant tjekkes af i ”Højde og vægt er ikke relevant”.

Billede 15

 • • Systolisk blodtryk og diastolisk blodtryk: Registreres i blokken blodtryk.

Billede 5

 • • Øjenundersøgelse: Registreres som vanlig i Meyer og hentes automatisk fra Meyer til DanData.

Hvis patienten går til kontrol ved en privat praktiserende øjenlæge registreres dato i feltet Undersøgelsesdato, da data ikke hentes automatisk fra privat praktiserende øjenlæger.

Billede 16

Såfremt øjenundersøgelse ikke er relevant registreres i blokken øjne at ”Øjenundersøgelse er ikke relevant” tjekkes af.

 • • DVDD-statusdato: I blokken DV registreres hvornår der indberettes data - således at det er synligt hvornår der sidst er indberettet til DVDD fra DanData

Billede 8

 • • Registrering af blodprøver foregår som det plejer i Labka.

 

Når data er registreret i Clinical skal data udskrives til DanData

Billede 9

 

 

 

 

1) Der vælges Moduler --> Udskrifter --> DVDD RKKP indberetning og vinduet Udskriv DVDD RKKP indberetning åbnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 10

 

 

2) Der trykkes Udskriv (nederst) og vinduet Udskriv åbnes.

3) Der vælges navn på udskriftstjenesten:

\\srvprnpdf03\AutoIndberetning.

4) Der trykkes Udskriv.

5) Vinduet kan lukkes herefter.

 

 

 

Godkendelse af data i DanData inden de sender automatisk til DVDD

1) Log ind i DanData via http://dandata.it.rn.dk/Default.aspx med vanlig RN brugernavn og adgangskode.

2) Vælg ”Ikke godkendte” for at åbne en liste med skemaer for patienter, som skal indberettes.

Billede 11

3) Der kan klikkes på et enkelt skema i listen og dette åbnes.

4) Det sikres at det er de korrekte data, der er hentet. Endvidere skal der første gang der skal indberettes for en patient manuelt udfyldes: ”Henvisning mindre end et år før DVDD-status”, ”Diagnosetidspunkt”, ”Diagnosetype”. Disse data hentes fremadrettes i DanData, når der næste skal gang indberettes for samme patient.

5) Til sidst trykkes ”Godkend” når skemaet er klar til afsendelse.

Billede 12

Knappen ”Gem” bruges når der fx mangler blodprøvesvar og skemaet ikke er klar til afsendelse.

Knappen ”Genhent” bruges når et skema skal findes frem igen, når det forventes blodprøvesvar forefindes.

Knappen ”Slet skema” bruges når patienten/skemaet ikke skal indberettes alligevel.