Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Geriatrisk Ambulatorium - arbejdsgangstruktur

Beskrivelse

Ved hver kontakt med patienten (både ved fysisk fremmøde og ikke fysisk fremmøde) skal der laves/opsummeres en konkret plan, så vi hele tiden ved: Hvor er vi, hvad har vi lavet og hvad mangler vi at lave?

 

Således skal der laves plan på

 • • Udredning

 • • Behandling OG

 • • Opfølgning/afslutning

Geriatriske patienter er ikke ”kroniske” ambulante, men kommer med en

afgrænselig problemstilling, og SKAL afsluttes når denne problemstilling er løst

Derfor kan det være en fordel at svare på: Hvornår kan denne patient afsluttes

allerede i den første planlægning.

 

Denne plan skal udvides med svar på:

 • • Hvordan og hvornår der skal følges op på patienten og hvordan svar på diverse undersøgelser gives

  • • Hav i tankerne, at patienten Ikke skal herind, hvis det kan klares via ambulatoriesygeplejerske, hjemmesygeplejerske, brevsvar eller telefonbesked.

 • • Patient og pårørende skal informeres om planen, og dermed om afslutning

 • • Så det er acceptabelt at man fx siger: ”Nu mangler vi den sidste prøve, og vi sender brev om, hvad der skal ske. Hvis prøven ikke viser noget behandlingskrævende, så skriver vi et brev, at du afsluttes og ikke behøver at komme mere. ”

 • • Overvej om ambulatoriesygeplejersken kan varetage opfølgning/kontrol ved ambulant fremmøde eller hjemmebesøg.

 

Ved afslutning

 • • Skal ALTID dikteres en kort epikrise (principperne de samme som for de indlagte)

 

FMK SKAL ajourføres ved:

1. Start af det ambulante forløb ved medicingennemgangen

2. Oprettelse af nye ordinationer

3. Ændringer i eksisterende ordinationer

4. Receptudstedelse

5. Medicinudlevering

 

Supervision/vejledning

Gennemgang dagens patienter med senior læge (spor 1 læge) kl.14-15.00 ELLER/OG

ved nærmeste tværfaglig konference i ambulatorium

 

Kommunikation med sygeplejerske

Sygeplejersken deltager på forskellig måde omkring patienten

 1. 1. Patienten har været til forundersøgelse hos sygeplejersken og kommer til lægekonsultation:

Lægen har ringeklokken med ind på undersøgelsesstuen. Når lægeundersøgelsen er slut, og der skal lægges en plan og/eller følges op på en behandling, ringes efter sygeplejersken så aftalerne kan laves i fællesskab.

 1. 2. Patienten har ikke været til forundersøgelse hos sygeplejerske:

Konsultationen tilrettelægges så sygeplejersken deltager, og plan/opfølgning aftales i fællesskab. Det kan være alle typer af konsultationer (fald, almen amb., hukommelse)

 1. 3. Hukommelseskontroller:

Sygeplejersken deltager altid. Afslutningsvis fælles plan for opfølgning.

 1. 4. I de tilfælde hvor der ikke kan være en sygeplejerske tilstede:

Medicinændringer skal altid aftales direkte med en sygeplejerske samme dag.

Andre presserende problemer konfereres med en sygeplejerske senere på dagen (f.eks. nye blodprøver eller andet)

 1. 5. Øvrige opgaver/svar på spørgsmål/videre plan kommunikeres via opgavelisten til en af sygeplejerskerne. Skriv gerne ”se notat fra dato”.

 

Tværfaglig konference

 1. 1. Patienter, der er set af en yngre læge, skal gennemgås på tværfaglig konference.

 2. 2. Sygeplejersken udsender en liste over aktuelle patienter inden konferencen til læger, fysioterapeut og sygeplejersker.

 3. 3. Patienterne prioriteres på konferencen.

 

Opgavelisten

Alle medarbejdere har pligt til at gennemgå opgavelisten 2-3 gange om ugen og reagere på disse.

  

DRG –registrering

(Der ligger lamineret ark i hvert læge kontor og i amb., hvor samtaler med patienter foregår)

Ved visitation af henvisningen sætter visiterende læge mindst 3 diagnoser på den lille visitationsseddel, sekretæren lægger diagnoserne ind ved oprettelsen af forløbet

 

 1. 1. Alle forundersøgelser: lægen dikterer medicinsk diagnosekode (geriatrisk anamnese og medicingennemgang er registreret i forvejen ved bookning af tid i BookPlan)

 

 1. 2. Kontrol ved fysisk fremmøde af pt.:

 

 1. A) Multimorbiditet (medicinske diagnosekoder dikteres, KUN hvis der er afvigelser af diagnoser fra forundersøgelsen)

 2. B) Ift. Socialmedicinske tiltag: I MIRSK vælges den diktattype, der passer på opgaven. Sekretærerne koder ud fra diktattypen

 3. C) Medikamentel behandling: Lægen dikterer (ud fra ´lamineret ark´ - som udleveres) KUN 1 kode pr. diktat

 

Telefonisk konsultation BVAA33A

E- mailkonsultation BVAA33B

Brevsvar til pt. BVAC1

Hjemmebesøg AAF6

 

 

Sekretæren kontakter lægen via lægens opgaveliste, hvis koder undtagelsesvis skulle være glemt.