Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standard blodprøver ved stivgørende rygoperation – Ortopædkirurgisk Speciale, Frederikshavn

 

Formål

At skabe patientsikkerhed ved ensartethed af prøvetagning og rettidig reaktion på prøvesvar til patienter, der får foretaget stivgørende rygoperation (rygdese).

 

Beskrivelse
Ved ambulant journalskrivning/operationsklargøring tages Rygprofil (Oka FR), Hj- Ryg Koagulationstal, evt. blodtype (hvis ikke gyldig blodtype i Prosang Interinfo), og evt. HbA1c.

Ved patienter med diabetes, skal der forefindes HbA1c – svar der er <3 mdr. gamle.

  • OG har patienten operationstid den efterfølgende dag skal der ligeledes tages BAC-/BF-test.

Rygprofil, Oka FR indeholder; Hgb, Na+, Ka+, creatinin, Lkc, CRP, Trc.

Hj- Ryg Koagulationstal indeholder; INR, APTT, og AT(AT-T).

 

Ved hgb under 7,0 og/eller øvrige resultater uden for referenceværdier, kontaktes operatøren mph. stillingtagen til, og ordination af eventuelle præoperative tiltag.

 

Ved HbA1c udenfor referenceværdier kontaktes anæstesilæge mhp. stillingtagen og ordination af præoperative handlinger.

 

Der er ikke indikation for rutinemæssigt EKG.

EKG bestilles ved journaloptagelse ved følgende indikationer eller på ordination fra journaloptagende læge/ narkoselæge.

Indikation for EKG kan være; hypertensio arterialis, Hjerte-kar-sygdomme, Lungelidelse,

DM, mislyde eller uregelmæssig hjerteaktion ved stetoskopi cordis.

 

  • • Præoperative blodprøver må max være 1 mnd. gammel.

 

På indlæggelsesdagen;

Kan være dagen før OP.

Der bestilles BAC-/BF-test (se specielt gældende ved BF – test), og CRP, Lkc, Trc. (bestilles som profil Hj. infektionstal). Svar på disse infektionstal ses af operatør postoperativt.

Har der været tiltag i relation til de præoperative blodprøvesvar og ordineret opfølgning med nye prøver suppleres med disse. Det skal fremgå af status, hvilke prøver der suppleres med.

 

Eller patienten møde kl. 07.00 på Operationsdagen

Denne skal dagen før OP. inden kl.09.00 gå på nærmeste sygehus og få taget blodprøver – blodprøverne bestilles da som ambulante prøver på hotel af os. Der bestilles BAC-/BF-test (se specielt gældende ved BF – test), og CRP, Lkc, Trc. (bestilles som profil Hj. infektionstal). Svar på disse infektionstal ses af operatør postoperativt.

Har der været tiltag i relation til de præoperative blodprøvesvar og ordineret opfølgning med nye prøver suppleres med disse. Det skal fremgå af status, hvilke prøver der suppleres med.

 

Specielt gældende ved BF – test

  1. 1. Patienter, der skal have taget BF-test, skal møder dagen før opr. kl. 09.00, (ikke en søndag) Patienter der har bopæl i nærheden, er i stand til det og andet ikke taler imod kan tage hjem igen og møde fastende på opr. dagen.

Eller
 

  1. 2. Skal dagen før OP. inden kl.0900 gå på nærmeste sygehus og få taget blodprøver – blodprøverne bestilles da som amb. prøver på hotel af os – Det skal tydeligt fremgår på rekvisitionen i feltet ” information til prøvetager” at blodportionerne skal leveres i Frederikshavn og datoen de skal anvendes. Patienten møder efterfølgende fastende på OP. -dagen.

Eller

 

  1. 3. Patienter med BF – test der skal opereres på en mandag - skal have taget BF-test om fredag, der følges arbejdsgang som beskrevet ovenfor. Der tages ny BF – test, når pt. møder mandag morgen

Der bestilles 4 portioner blod medmindre andet er ordineret af operatøren.

 

På operationsdagen – postoperativt dag 0 tages på Opvågningen (bestilles af Opvågningen)

Rygprofil, Dag 0 (Hgb, Na+, Ka+, creatinin) samt A-punktur. Anæstesilægen ordinerer O2-behandling ud fra blodprøver svar og A-punktur.

 

1. postoperative dag tages Rygprofil, Dag 1 (bestilles af Opvågningen)

Trc., albumin, hgb, CRP, Lkc., Hgb, Na+, Ka+, creatinin og eventuelle lægeordinerede

Hj- Ryg Koagulationstal (skal fremgå af procedurenotatet).

 

På Sengeafsnit for Ortopædkirurgi (OK3) forelægges blodprøvesvarene rygkirurgisk læge, jf. Stuegang og der skal tages stilling til, om der er grundlag for, at foretage yderligere målinger af
Ryg - Koagulationstal (APPT, AT-T, INR)

Standard blodprøver til de efterfølgende døgn (2., 3. og 5. postoperative dag) bestilles i Labka.

 

2. 3. og 5 postoperative dag tages Rygprofil, Dag 2+3+5

Hgb, Na+, Ka+, creatinin, CRP, Lkc., Trc., albumin samt evt. lægeordinerede blodprøver.

 

Herefter til udskrivelsen kun ved lægeordination.