Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standard blodprøver ved stivgørende rygoperation – Ortopædkirurgisk Speciale, Frederikshavn

 

Formål

At skabe patientsikkerhed ved ensartethed af prøvetagning og rettidig reaktion på prøvesvar til patienter, der får foretaget stivgørende rygoperation (rygdese).

 

Beskrivelse
Ved ambulant journalskrivning/operationsklargøring tages Rygprofil (Oka FR) og Hj- Ryg Koagulationstal samt eventuel blodtype (hvis ikke gyldig blodtype findes i Prosang Interinfo), og BAC-/BF-test, hvis patienten skal opereres dagen efter.

Rygprofil, Oka FR indeholder; Hgb, Na+, Ka+, creatinin, leucocytter, CRP, Trc.

Hj- Ryg Koagulationstal indeholder; INR, APTT, og AT(AT-T).

 

Ved hgb under 7,0 og/eller øvrige resultater uden for referenceværdier, kontaktes operatøren mhp. stillingtagen til, og ordination af eventuelle præoperative tiltag.

 

Der er ikke indikation for rutinemæssigt EKG.

EKG bestilles ved journaloptagelse ved følgende indikationer eller på ordination fra journaloptagende læge/ narkoselæge.

Indikation for EKG kan være; hypertensio arterialis, hjertekarsygdome, lungelidelse,

DM, mislyde eller uregelmæssig hjerteaktion ved stetoskopi cordis.

 

  • • Præoperative blodprøver må max være 1 mnd. gamle.

 

På indlæggelsesdagen / dagen før, hvis patienten skal møde kl. 07.00 på operationsdagen:

Tages BAC-/BF-test, CRP, leucocytter, trombocytter – bestilles som (rutine og skal ikke ses af operatør præoperativt).

Har der været tiltag i relation til de præoperative blodprøvesvar og ordineret opfølgning med nye prøver suppleres med disse. Det skal fremgå af status, hvilke prøver, der suppleres med.

 

På operationsdagen – postoperativt dag 0 tages Rygprofil, Dag 0.

Hgb, Na+, Ka+, creatinin,

På opvågningen, OM2, tages A-punktur og anæstesilægen ordinerer O2-behandling ud fra blodprøvesvar og A-gasser.

 

1. postoperative dag tages Rygprofil, Dag 1.

Trombocytter, albumin, hgb, CRP, leucocytter, Hgb, Na+, Ka+, creatinin og eventuelle lægeordinerede.

Hj- Ryg Koagulationstal (skal fremgå af procedurenotatet).

 

På Sengeafsnit for Ortopædkirurgi (OK3) forelægges blodprøvesvarene rygkirurgisk læge, jf. Stuegang og der skal tages stilling til, om der er grundlag for, at foretage yderligere målinger af:

Ryg Koagulationstal (APPT, AT-T, INR)

Standard blodprøver til de efterfølgende døgn (2., 3. og 5. postoperative dag) bestilles i Labka.

 

2. 3. og 5 postoperative dag tages Rygprofil, Dag 2+3+5.

Hgb, Na+, Ka+, creatinin, leucocytter, CRP, trombocytter, albumin samt evt. lægeordinerede blodprøver.

 

Herefter til udskrivelsen kun ved lægeordination.