Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standard blodprøver ved stivgørende rygoperation – Ortopædkirurgisk Speciale, Frederikshavn

Standard blodprøver ved stivgørende rygoperation – Ortopædkirurgisk Speciale, Frederikshavn

 

Formål

At skabe patientsikkerhed ved ensartethed af prøvetagning og rettidig reaktion på prøvesvar til patienter, der får foretaget stivgørende rygoperation (rygdese).

 

Beskrivelse

Ved ambulant journalskrivning – operationsklargøring tages Rygprofil, Oka FR

Hgb, Na+, Ka+, creatinin, leucocytter, CRP, INR, APTT, AT ((AT-T ), Trc og eventuel blodtype (hvis ikke gyldig Blodtype findes i Prosang Interinfo), samt eventuel BAC-/BF-test, hvis patienten skal opereres dagen efter.

 

Ved hgb under 7,0 og/eller øvrige resultater uden for referenceværdier, kontaktes operatøren mhp. stillingtagen til, og ordination af eventuelle præoperative tiltag.

 

Der er ikke indikation for rutinemæssigt EKG.

EKG bestilles ved journaloptagelse ved følgende indikationer eller på ordination fra journaloptagende læge/ narkoselæge.

Indikation for EKG kan være; hypertensio arterialis, hjertekarsygdom, lungelidelse,

DM, mislyde eller uregelmæssig hjerteaktion ved stethoscopia cordis.

 

  • • Præoperative blodprøver må max være 1 mdr. gammel.

 

På indlæggelsesdagen:

Tages BAC-/BF-test.

Har der været tiltag i relation til de præoperative blodprøver, skal det fremgå af status, hvilke prøver, der skal gentages.

 

På operationsdagen – postoperativt dag 0 tages Rygprofil, Dag 0 + 2

Hgb, Na+, Ka+, creatinin, CRP, leucocytter, INR, albumin.

 

På opvågningen, OM2, tages

A-punktur og Anæstesilægen ordinerer O2-behandling udfra blodprøversvar og A-gasser.

 

1. postoperative dag tages Rygprofil, Dag 1

APPT, Antitrombin (AT-T ), trombocytter, INR, albumin, hgb, CRP, leucocytter, Hgb, Na+, Ka+, creatinin -gasser og eventuelle lægeordinerede blodprøver.

 

På Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, OK3 forlægges blodprøvesvarene rygkirurgisk læge, jf. Stuegang og der skal tages stilling til, om der er grundlag for at foretage yderligere målinger af ”koagulationstal” (APPT, AT-T, TRC og INR).

Standard-blodprøver til de efterfølgende døgn (2., 3. og 5. postoperative dag) bestilles i Labka.

 

2. postoperative dag tages Rygprofil, Dag 0 + 2

Hgb, Na+, Ka+, creatinin, leucocytter, CRP, leuco, INR, albumin, samt evt. lægeordinerede blodprøver.

 

3. og 5 postoperative dag tages Rygprofil, Dag 3+5

Hgb, Na+, Ka+, creatinin, leucocytter, CRP, albumin, trombocytter samt evt. lægeordinerede blodprøver.

 

Herefter til udskrivelsen kun ved lægeordination.