Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til gynækologisk explorativ laparotomi + postoperativ smertebehandling

Anæstesi

Anæstesiplanen skal sikre et minimalt postoperativt opiatbehov samtidig med en patientoplevet højt-kvalitets smertebehandling med et minimum af bivirkninger.

Generel Anæstesi

1.Induktion med Propofol/Remifentanil

2.Vedligehold med Sevofluran/Remifentanil

3.PONV profylakse med:

a.Ondansetron 4 mg iv. samt

b.Dexametason 4 mg iv.

c.Hos høj-risiko patienter suppleres med Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv.

4.Postoperativ analgesi:

a.Længdeincision (typisk c. ovarii):

i.Epidural (ovariecancer)

ii.Paracetamol 1 g iv.

b.Pfannenstiel incision:

i.Spinal

ii.Paracetamol 1 g iv.

iii.Toradol 30 mg iv.

Epidural analgesi

Den postoperative epidurale analgesi gives som intermitterende bolus suppleret med PCEA.

Epiduralrummet identificeres aseptisk med Touhy-kanyle og loss of resistance-teknik i Th10-11 eller Th11-12 niveau. Epiduralkateter indføres herefter 4-6 cm i epiduralrummet. Aspirationstest udføres, og hvis denne er negativ og der ikke er kontraindikationer til adrenalin gives:

Testdosis Lidocain 2% med adrenalin 3 ml.

Hvis test er negativ ift. spinalt anslag eller tegn på intravasal placering gives:

bolus Ropivacain 2 mg/ml, 5 ml, Sufentanil 5 µg/ml, 2ml i alt 7 ml.

Klargjort CaddSolis pumpe tilsluttes og startes.

CaddSolis pumpe og medicinblanding

Medicinblanding

 Ropivacain 0,1% med Sufentanil 0,4 µg/ml i et totalt volumen på 100 ml

 

Programmering

Programmeret intermitterende bolus   9 ml

Interval    45 min

PCEA    5 ml

Lockout    10 min

Maximal dosis    25 ml/time

 

OBS! Afhængigt af indgrebets størrelse og patientprofil pauseres den epidurale smertebehandling efter 1-3 dage. Efter 3-4 timers forløb evalueres, hvorvidt man kan seponere katetret, eller om der er behov for fortsat epidural analgesi.

Fast medicin postoperativt

Tbl Paracetamol 1 g x 4 dgl.

Kan evt. suppleres med:

Tbl. Bonyl 500 mg x 2-3

 

Ved etableret PONV gives (i prioriteret rækkefølge):

Inj. Ondansetron 1 mg iv. (max x 8)

Inj. Dexametason 4 mg iv.

Inj. Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv. (max x 2)

 

Ved persisterende/generende hudkløe kan gives:

Inj Naloxone 0,04 mg iv. – kan evt. gentages

 

Ved gennembrudssmerter trods epidural-bolus og PCEA kontaktes anæstesiologisk vagthavende.