Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til gynækologisk explorativ laparotomi

Anæstesi

Anæstesiplanen skal sikre et minimalt postoperativt opiatbehov samtidig med en patientoplevet højt-kvalitets smertebehandling med et minimum af bivirkninger.

Generel Anæstesi

 1. 1. Induktion med Propofol/Remifentanil

 2. 2. Vedligehold med Sevofluran/Remifentanil

 3. 3. PONV profylakse med

  1. a. Ondansetron 4 mg iv. samt

  2. b. Dexametason 4 mg iv.

  3. c. Hos høj-risiko patienter suppleres med Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv.

 4. 4. Postoperativ analgesi

  1. a. længdeincision (typisk c. ovarii)

   1. i. Epidural (ovariecancer)

   2. ii. Paracetamol 1 g iv.

  2. b. Pfannenstiel incision

   1. i. Spinal

   2. ii. Paracetamol 1 g iv.

   3. iii. Toradol 30 mg iv.

Epidural analgesi

Den postoperative epidurale analgesi gives som intermitterende bolus suppleret med PCEA.

Epiduralrummet identificeres aseptisk med Touhy-kanyle og loss of resistance-teknik i Th10-11 eller Th11-12 niveau. Epiduralkateter indføres herefter 4-6 cm i epiduralrummet. Aspirationstest udføres, og hvis denne er negativ gives bolus Ropivacain 2 mg/ml, 8 ml, Sufentanil 5 µg/ml, 2ml, i alt 10 ml.

Klargjort CaddSolis pumpe tilsluttes og startes.

CaddSolis pumpe og medicinblanding

Medicinblanding:

  Ropivacain 0,1% med Sufentanil 0,4 µg/ml i et totalt volumen på 100 ml

 

Programmering:

Programmeret intermitterende bolus   9 ml

Interval    45 min

PCEA    5 ml

Lockout    10 min

Maksimal dosis   25 ml/time

 

OBS! Afhængigt af indgrebets størrelse og patientprofil pauseres den epidurale smertebehandling efter 1-3 dage. Efter 3-4 timers forløb evalueres, hvorvidt man kan seponere katetret, eller om der er behov for yderligere et par dages epidural analgesi.

Spinal analgesi

Ved planlagt laparotomi via Pfannenstiel-incision suppleres generel anæstesi med single-shot spinal blokade.

Der gøres durapunktur med pencil-point 25 eller 27G kanyle.

Herefter indgives intrathecalt:

  Bupivacain Tung 0,5% 10 mg tilsat

  Fentanyl 25 µg

Smertebehandling postoperativt iht. rammeordinationer (opvågningen) og Columna Medicin.

Fast medicin postoperativt

Tbl. Paracetamol 1 g x 4 dgl.

Kan evt. suppleres med Tbl. Bonyl 500 mg x 2-3

 

Ved etableret PONV gives (i prioriteret rækkefølge):

 • • Inj. Ondansetron 1 mg iv. (max x 8)

 • • Inj. Dexametason 4 mg iv.

 • • Inj. Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv. (max x 2)

 

Ved persisterende/generende hudkløe kan gives:

 • • Inj. Naloxone 0,04 mg iv. – kan evt. gentages

 

Ved gennembrudssmerter trods epidural-bolus og PCEA kontaktes anæstesiologisk vagthavende.