Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til gynækologisk explorativ laparotomi

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til gynækologisk explorativ laparotomi

Anæstesi

Anæstesiplanen skal sikre et minimalt postoperativt opiatbehov samtidig med en patientoplevet højt-kvalitets smertebehandling med et minimum af bivirkninger.

Generel Anæstesi

 1. 1. Induktion med Propofol/Remifentanil

 2. 2. Vedligehold med Sevofluran/Remifentanil

 3. 3. PONV profylakse med

  1. a. Ondansetron 4 mg iv. samt

  2. b. Dexametason 4 mg iv.

  3. c. Hos høj-risiko patienter suppleres med Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv.

 4. 4. Postoperativ analgesi

  1. a. længdeincision (typisk c. ovarii)

   1. i. Epidural (ovariecancer)

   2. ii. Paracetamol 1 g iv.

  2. b. Pfannenstiel incision

   1. i. Spinal

   2. ii. Paracetamol 1 g iv.

   3. iii. Toradol 30 mg iv.

Epidural analgesi

Den postoperative epidurale analgesi gives som intermitterende bolus suppleret med PCEA.

Epiduralrummet identificeres aseptisk med Touhy-kanyle og loss of resistance-teknik i Th10-11 eller Th11-12 niveau. Epiduralkateter indføres herefter 4-6 cm i epiduralrummet. Aspirationstest udføres, og hvis denne er negativ gives bolus Ropivacain 2 mg/ml, 8 ml, Sufentanil 5 µg/ml, 2ml, i alt 10 ml.

Klargjort CaddSolis pumpe tilsluttes og startes.

CaddSolis pumpe og medicinblanding

Medicinblanding:

  Ropivacain 0,1% med Sufentanil 0,4 µg/ml i et totalt volumen på 100 ml

 

Programmering:

Programmeret intermitterende bolus   9 ml

Interval    45 min

PCEA    5 ml

Lockout    10 min

Maksimal dosis   25 ml/time

 

OBS! Afhængigt af indgrebets størrelse og patientprofil pauseres den epidurale smertebehandling efter 1-3 dage. Efter 3-4 timers forløb evalueres, hvorvidt man kan seponere katetret, eller om der er behov for yderligere et par dages epidural analgesi.

Spinal analgesi

Ved planlagt laparotomi via Pfannenstiel-incision suppleres generel anæstesi med single-shot spinal blokade.

Der gøres durapunktur med pencil-point 25 eller 27G kanyle.

Herefter indgives intrathecalt:

  Bupivacain Tung 0,5% 10 mg tilsat

  Fentanyl 25 µg

Smertebehandling postoperativt iht. rammeordinationer (opvågningen) og Columna Medicin.

Fast medicin postoperativt

Tbl. Paracetamol 1 g x 4 dgl.

Kan evt. suppleres med Tbl. Bonyl 500 mg x 2-3

 

Ved etableret PONV gives (i prioriteret rækkefølge):

 • • Inj. Ondansetron 1 mg iv. (max x 8)

 • • Inj. Dexametason 4 mg iv.

 • • Inj. Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv. (max x 2)

 

Ved persisterende/generende hudkløe kan gives:

 • • Inj. Naloxone 0,04 mg iv. – kan evt. gentages

 

Ved gennembrudssmerter trods epidural-bolus og PCEA kontaktes anæstesiologisk vagthavende.