Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivningskriterier for UKA og TKA-patienter ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

 

Formål

Sikre at UKA - og TKA-patienter er færdigbehandlede og klar til udskrivelse efter operation.

Definition af begreber

TKA; Total-knæ-alloplastik.

UKA; Uni-knæ.

 

Beskrivelse

Patienten skal være ortopædkirurgisk færdigbehandlet

Dvs. at der ikke er mistanke om kirurgisk behandlingskrævende komplikationer som sårsivning med mistanke om infektion eller bevægeindskrænkning, som vil kræve brissement eller, at der i så fald er arrangeret en ambulant opfølgning til udredning/behandling af den kirurgiske komplikation.

 

Patienten skal være medicinsk færdigbehandlet

Dvs. at der ikke er mistanke om en medicinsk behandlingskrævende komplikation (som dyb venetrombose, pneumoni, urinvejsinfektion) eller, at der er iværksat en behandling og aftalt kontrol heraf ved egen læge.

 

Patienten skal være i stand til at kunne klare sig selv

Dvs. at patienten skal kunne klare almindelige daglige gøremål under hensyntagen til det forventede niveau, herunder mulighederne for personlig hjælp, som er klarlagt ved den præoperative undersøgelse.

 

Patienten skal være mobiliseret

Dvs. at patienten er mobiliseret under hensyntagen til det forventede niveau og behov, som er klarlagt ved den præoperative undersøgelse, herunder mulighederne for personlig hjælp, anvendelse af ganghjælpemidler og specielle behov som fx trappegang.

 

Patienten kan gennemføre relevant selvtræning

Dvs. at der kræves bevægeudslag på ekstension <10 grader og fleksion >70 grader samt fremgang med mindre andet er angivet i operationsbeskrivelsen og patienten kan gennemføre relevant træning som er fastlagt ved den præoperative undersøgelse.

 

Patientens smertebehandling er velfungerende

Dvs. at patienten kan klare sig med peroral smertestillende medicin, at der er fastlagt en aktuel dosering, og at nedtrapning er påbegyndt eller kan planlægges.

 

Patientens operationssår ses med tilladelig sivning

Dvs. forbinding skiftet til ny og der efter gennemførsel af fuldt træningsprogram ses et område mindre end 2 x 2 cm område med udsivning.