Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivningskriterier for THA- patienter ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

Formål

Sikre, at THA-patienter er færdigbehandlede og klar til udskrivelse efter operation.

 

Definition af begreber

THA; Total-hofte-alloplastik.

 

Beskrivelse

Patienten skal være kirurgisk færdigbehandlet

Dvs. at der ikke er mistanke om kirurgisk behandlingskrævende komplikationer som sivning med tegn til infektion eller bevægeindskrænkning som tegn på luksation.

 

Patienten skal være medicinsk færdigbehandlet

Dvs. at der ikke er mistanke om en medicinsk behandlingskrævende komplikation som dyb venetrombose, pneumoni, urinvejsinfektion eller at der er iværksat en behandling, og aftalt kontrol heraf fx ved egen læge.

 

Patienten skal være i stand til at kunne klare sig selv

Dvs. at patienten skal kunne klare almindelige daglige gøremål under hensyntagen til det forventede niveau, herunder mulighederne for personlig hjælp, som er klarlagt ved den præoperative undersøgelse.

 

Patienten skal være mobiliseret

Dvs. at patienten er mobiliseret under hensyntagen til det forventede niveau og behov, som er klarlagt ved den præoperative undersøgelse, herunder mulighederne for personlig hjælp, anvendelse af ganghjælpemidler og specielle behov som fx trappegang.

 

Patienten kan kunne gennemføre relevant selvtræning

Dvs. at patienten kan gennemføre relevant træning som er fastlagt ved den præoperative undersøgelse.

 

Patientens smertebehandling er velfungerende

Dvs. at patienten kan klare sig med peroral smertestillende medicin, at der er fastlagt en aktuel dosering, og at nedtrapning er påbegyndt eller kan planlægges.

 

Patientens operationssår ses med tilladelig sivning

Dvs. forbinding skiftet til ny og der efter gennemførsel af fuldt træningsprogram ses et område mindre end 2 x 2 cm område med udsivning.