Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knogledonation. Arbejdsgangsbeskrivelse. Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

 

Formål

At sikre ensartet procedure og koordinering af arbejdsgangen ved potentielle knogledonorer.

 

Beskrivelse

  1. 1. Ved forundersøgelsen i Ortopædkirurgisk Ambulatorium tager lægen stilling til, om patienten er potentiel knogledoner. Det skal fremgå af journalnotat, hvis patienten vurderes egnet til knogledonation.

  2. 2. På informationsdagen udføres knogledonations-interview, jf. ”Konkret indhold og oplysninger til donor (uddrag af foreskrift 9902) ” og informerer om det udleverede skema ”Anmodning om knogledonation (Donorjournal)”.

  3. 3. Såfremt patienten er knogledoner, bestilles KD-US i LabkaII, som skal tages om morgenen på operationsdagen.

  4. 4. På indlæggelsesdagen gennemgås det udfyldte skema ”Anmodning om knogledonation (Donorjournal)” i samråd med patienten og der afkrydses på ”Knogleudtagningsrapport (Allogen)”. Skemaerne lægges i journalen og operatøren underskriver disse, hvis patienten vurderes egent til knogledonation.

  5. 5. Peroperativt tager ortopædkirurgen endelig stilling til knogledonation og i bekræftende fald udfærdiges ”Knogleudtagningsrapport (Allogen)”.

  6. 6. Når knoglen er udtaget, markeres, at patienten er knogledonor ved, at OP-sygeplejersken dokumenterer i Clinical Suite ”Under indgreb – præparater sendt til”.