Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knogledonation. Arbejdsgangsbeskrivelse. Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

 

Formål

At sikre ensartet procedure og koordinering af arbejdsgangen ved potentielle knogledonorer.

 

Beskrivelse

  1. 1. Ved forundersøgelsen i Ortopædkirurgisk Ambulatorium tager lægen stilling til, om patienten er potentiel knogledoner. Det skal fremgå af journalnotat, hvis patienten vurderes egnet til knogledonation,

samt afkrydses på meldeskema.

  1. 2. Ved klargøring udføres knogledonations-interview, jf. ”Konkret indhold og oplysninger til donor (uddrag af foreskrift 9902)” og informerer om det udleverede skema ”Anmodning om knogledonation (Donorjournal)”.

  2. 3. Såfremt patienten er knogledoner, bestilles KD-US, som skal tages om morgenen på operationsdagen.

  3. 4. På indlæggelsesdagen gennemgås det udfyldte skema ”Anmodning om knogledonation (Donorjournal)” i samråd med patienten og der afkrydses på ”Knogleudtagningsrapport (Allogen)”. De to skemaer lægges i journalen og operatøren underskriver disse, hvis patienten vurderes egnet til knogledonation.

  4. 5. Peroperativt tager ortopædkirurgen endelig stilling til knogledonation og i bekræftende fald udfærdiges ”Knogleudtagningsrapport (Allogen)”.

  5. 6. Når knoglen er udtaget, markeres, at patienten er knogledonor ved, at OP-sygeplejersken dokumenterer i den elektroniske patientjournal.