Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Reumatologisk ambulatorium, Aalborg UH, december 2017/ AS

IV instruks – MabThera

MabThera (Rituximab):

 

 • • Der gives præmedicin efter ordination i EPJ. Der skal gå en halv time fra præmedicin er givet til infusionen startes.

 • • Hætteglas med MabThera findes opløst i 500 mg/50 ml.

 • • Opblandes i 500 ml NaCl. Der trækkes tilsvarende antal ml ud af NaCl-posen, som der puttes i af

medicin. Brug evt. overføringskanyle, som findes på IV-stuen i reolen.

 • • Standardinfusionssæt (60693E) anvendes. Når infusionssæt er fyldt, påsættes anti-siphon ventil mhp. at mindske problemer med luft i slangen.

 • • Infusionen gives som udgangspunkt med normal hastighed.

 

Såfremt patienten tidligere har haft reaktion i forbindelse med infusion gives denne med langsom hastighed.

Reagerer patienten under infusionen konfereres med læge om infusionen kan fortsætte med nedsat

infusionshastighed.

 

Infusionshastighed ved normal infusion:

 • • 1.infusion:

RATE: VDSI: Volumen:

o 0 – 20 minut: 75 ml/t 25 ml 25 ml

o 20 – 40 minut: 150 ml/t 50 ml 75 ml

o 40 – 60 minut: 225 ml/t 75 ml 150 ml

o 60 – 120 minut: 350 ml/t 330 ml 500 ml

Infusionen varer 2 timer + ½ times observationstid.

 • •  2.infusion:

RATE: VDSI: Volumen:

o 0 – 20 minut: 250 ml/t 85 ml 85 ml

o 20 – 60 minut: 625 ml/t 395 ml 500 ml

Infusionen varer 1 time + ½ times observationstid.

 

 

Infusionshastighed ved langsom infusion:

 • • 1.infusion:

RATE: VDSI: Volumen:

o 0 – 30.minut: 50 ml/t 25 ml 25 ml

o 30.minut – 1.time: 100 ml/t 50 ml 75 ml

o 1 – 1½ time: 150 ml/t 75 ml 150 ml

o 1½ - til slut : 200 ml/t 330 ml 500 ml

Infusionen varer 3 timer og 15 minutter + ½ times observationstid.

 • • 2.infusion:

RATE: VDSI: Volumen:

o 0 – 30.minut: 200 ml/t 100 ml 100 ml

o 30.minut – til slut: 400 ml/t 380 ml 500 ml

Infusionen varer 1 ½ time + ½ times observationstid.

 

 • • Batchnummer på medicinen dokumenteres i EPJ ved ophængning eller nedtagning.

 • • Der måles værdier under behandlingen (BT, P, temperatur, respirationsfrekvens) før infusionen, efter 30 minutter og efter endt infusion.

 • • Derudover måles værdier ved behov ud fra patientens tilstand og klinisk skøn eller fx hvis der har været meget høj eller lav måling inden start, hvor der skal følges op.

 • • Der skylles med 30 ml NaCl.

 • • Observationstid er en halv time og venflon seponeres herefter.

 • • Tid til næste behandling bookes af sygeplejerske, og der bestilles blodprøver + urinprøve efter ordination.