Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Projekt - RenaKvit protokol

 

RenaKvit – Effekten af vitamin K2 (MK7) på hjertekar- og knoglesygdom hos dialyse patienter: Et prospektivt, randomiseret, placebo-kontrolleret dobbelt-blindet interventionsstudie.

 

Formål: At undersøge effekten af vitamin K2(MK7) behandling på calcifikatonsprocessen i større arterier, koronar-arterier og –klapper samt effekten på knogletæthed i en population af hæmo- og peritoneal-dialysepatienter.

 

Projekt perioden er fra maj 2017-maj 2020

Projektansvarlig Bioanalytiker Charlotte Mose Skov lok.63777

Ansvarligt på radiologisk afd.: Jens Frøkjær lok.65105

Ansvarlig radiograf: Pernille Weiss- Pedersen for CT og Elsebeth Hergaard for Konv. rtg.

Antal forsøgspersoner: 28 pt årligt x 3.

 

Tekst på henvisning:

 

RTG Columna lumbalis

Efter aftale med Elsebeth Hergaard ønskes lateral optagelse af columna lumbalis på stue 41/42 ifm. forskningsprojekt RenaKvit d. X/X-18 kl. 8:30. Ved problemer/aflysning/andet kontaktes projekt bioanalytiker Charlotte Mose Skov 63777.

 

Undersøgelsen skal foretages på st. 41/ 42 formiddage kl. 0830.

Patienten ledsages af projekt bioanalytiker.

 

Columna Lumbalis Lat.

 

Lejring: Stående - fodtøj kan evt. beholdes på.

Strålegang: 0o

 

Raster: Ja

 

SID: 100-115 cm

 

Centrering: Anteriort for midtaxillærlinjen

Ca. 3 fingerbredder over crista iliaca

 

Kriterier: - Patienten er stående.

- Fremstilling af de 5 lumbale hvirvler, inkl. overgange fra Th12 og til S1

- Blænde ud, så aorta er medtaget

 

Bemærkning: Optagelsen laves i maksimal ekspiration, således den thorakale overgang kan fremstilles.

Fodtøj kan evt. beholdes på.

Billede 2

Billede 3

Billede 6

Billede 4

Billede 5