Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelsesforløb til cerebral a-grafi

 

Klargøring af stuen:

 • • Apparaturet tændes

 • • Tjekliste til stuen gennemgås

 • • Kontrastsprøjten tændes

 • • Patienten vælges fra ”worklisten”

 • • Man sikrer sig, at henvisning og relevant billedmateriale foreligger

Inden patienten ankommer:

 • • Der blandes 2 liter NaCl tilsat 5.000 IE Heparin (skyllevand til bordet)

 • • Trykskyl til sheath klargøres, hvis lægen ønsker det (1 liter NaCl tilsat 5000 IE Heparin)

 • • Der trækkes kontrast op i automatsprøjten (hvis radiologen ønsker det)

Når patienten ankommer:

 • • Præsentation og sikker identifikation af patient vha. neurointervention Stop Op og Closed Loop

 • • Patienten informeres om forestående undersøgelse

 • • Patienten lejres

 • • Den sterile procedurepakke åbnes

 • • Sheath, kateter og guidewirer åbnes efter aftale med læge

 • • Der palperes puls og afvaskes med klorhexidin 0,5% ethanolsprit 85% efter princippet beskrevet i dokumentet: ”Hygiejniske principper ved interventionsundersøgelser

 • • Når klorhexidinspritten er tør, lægges steril afdækning over patienten

 • • Den sterile pose sættes på den loftophængte blyskærm

 • • ”Skyllesættet” tilsluttes 1 liter NaCl tilsat 5.000 IE Heparin og 1 liter fyldes i blå skål på bordet

 • • Diverse sterile utensilier på bordet gennemskylles med hepariniseret saltvand

 • • Trevejshanen påmonteres kateteret

 • • Guidewireren præmonteres kateteret (lederen lægges i kateteret)

 • • Sheathet samles - tjek at hanen er lukket

 • • Der trækkes lokalanæstesi Lidocain 20 mg/ml op i 10 ml grøn sprøjte

 • • Der hældes kontrast i den blå kop på bordet

 • • Lokalanæstesien anlægges af radiologen

 • • Skalpel, punkturnål og et par gazeswabs lægges i nærheden af indstiksstedet

 • • A. femoralis punkteres, guidewire fra sheathet indføres, punkturnålen fjernes, guiden aftørres med fugtig svamp, sheathet anlægges, sheatguidewiren fjernes

 • • Der monteres evt. trykskyl til sheathet

 • • Guidewirer og kateter føres til relevant kar og guidewiren fjernes

 • • Der lægges to halvfyldte 20 ml sprøjter NaCl i nærheden af indstiksstedet

 • • Der lægges to 10 ml sprøjter med kontrast frem

 

 • • Resten af undersøgelsen er individuel, men foregår ved injektion af kontrast, enten ved håndinjektion eller med automatsprøjte

 • • Efter endt undersøgelse kan der komprimeres, lægges Exoseal, Angioseal eller FemoStop

 • • Kontrast og Heparin forbrug registreres i Clinical Suite

 • • Patienten køres på afdelingen

 • • Lægen dikterer journalnotat og røntgenbeskrivelse

 • • Lægen udfylder diverse papirer

 

Under undersøgelsen:

Den usterile assistent:

 • • Observerer patienten

 • • Åbner ekstra utensilier

 • • Udfylder registreringsskema i Clinical Suite samt stregkodeaflæser anvendte utensilier i ITM

 • • Kontrollerer, at trykket på trykposen holder 300 mmHg, hvis der anvendes skyl

 • • Indstiller automatsprøjten og programmer på APR´en.

 

Kontraindikationer:

 

Efterforløb:

 • • Sengeleje efter gældende procedurer afhængig af ”lukke metode”

 • • Kontrol af punktursted og blodtryk hvert kvarter den første time. Derefter kun kontrol af indstikssted én gang i timen

 • • Hvis patienten skal udskrives samme dag som undersøgelsen er lavet, må patienten ikke selv køre hjem, og må ikke være alene det første døgn

 • • Det næste døgn skal patienten undgå fysiske anstrengelser

 • • Patienten skal være sygemeldt fra arbejde dagen efter undersøgelsen