Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmefødsel

 

Definition af begreber

Planlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor der på forhånd er truffet aftale vedrørende denne. I de fleste tilfælde vil der også være aflagt hjemmebesøg af jordemoder forud for fødslen.

Uplanlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor kvinden ikke når at komme på hospitalet – eller hvor kvinden i sidste øjeblik beslutter at blive hjemme.
 

Formål
At beskrive anbefalinger og forhold vedrørende hjemmefødsel for gravide, som går i jordemoder-konsultation.


Beskrivelse

Planlagt hjemmefødsel
Hjemmefødsel er et ligeværdigt alternativ til fødsel på sygehus, når forudsætningerne er til stede. Jordemoderen undersøger forudsætningerne nøje, ved tvivlstilfælde grundet tidligere kompliceret fødselsforløb eller tilstande hos moderen, der rækker ud over det normale, tilbydes konference med obstetriker. Der konfereres desuden med chefjordemoder Majken Jensen.

Forudsætninger:

 • • • 

Graviditetslængde ≥ uge 37 + 0 dage og ≤ uge 41 + 6 dage.

 • • • 

Ét barn i hovedstilling.

 • • • 

BMI ≤ 30, for flergangsfødende med tidligere normal fødsel BMI ≤ 35.

 • • • 

Ukompliceret graviditet – dog vil der kunne ses bort fra komplikationer, som har normaliseret sig, eksempelvis hyperemesis.

 • • • 

Kvinden rask uden grundsygdom.


Kontraindikationer:

 • • • 

Tidligere sectio.

 • • • 

Blødning > 500 ml ved tidligere fødsel.

 • • • 

Fastsiddende skuldre ved tidligere fødsel.

 • • • 

Fastsiddende placenta ved tidligere fødsel.


Smertelindring ved hjemmefødsel:

 • • • 

Akupunktur.

 • • • 

Steriltvandspapler.

 • • • 

Badekar/vand.

 • • • 

Overfladeanalgesi.

 • • • 

Infiltrationsanalgesi.


Fødslens forløb:

 • • • 

Fødslen bør skride frem som beskrevet i ”Den normale fødsel

 • • • 

Ved komplikationer overflyttes kvinden til sygehuset.


Overflytning:

 • • • 

 

Falck: Telefonnr. 7023 7533. Ved akut uopsættelig falck behov ring 112.
Det oplyses om overflytningen drejer sig om en fødende, eller om det er mor og barn, som skal overflyttes.

 • • • 

Advisér Fødegangen om overflytningen.

 • • • 

Anlæg venflon ved komplikationer hos den fødende (gøres af jordemoder eller Falck).Smertelindring, medicin, intravenøs adgang og Jordemodercirkulæret

Jordemoderen må:

 • • • 

Anlægge infiltrationsanalgesi og overfladeanalgesi.

 • • • 

Give Syntocinon og Methergin post partum.

 • • • 

Give akupunktur, hvis der i sygehusjournalen ligger en skriftlig forhåndsgodkendelse fra obstetriker.

 • • • 

Anlægge venflon og opsætte isotonisk saltvand

 • • • 

Behandle anafylaktisk shock.

Jordemoderen skal ved svært anafylaktisk shock give Adrenalin 1 mg/ml. Dosis 0,6 ml, svarende til 0,6 mg.
OBS! Se
Anafylaktisk shock (akut) Behandling ved hjemmefødsler

 

Blødning post partum

Profylakse:

10 IE Syntocinon i.m. eller 5 IE langsomt i.v. ved forreste skulders fødsel eller efter barnets fødsel.

 

Behandling af atoni:

 1. 1. 10 IE Syntocinon i.m. Kan gentages 1 gang.

 2. 2.  Uterus kugles.

 3. 3.  Inj. Methergin 0,2 mg (1 ml) i.m. Kan gentages 2 gange.

 4. 4. Cytotec 0,4 mg (2 tabletter) sublingualt/oralt eller rektalt.

 5. 5. I.v. adgang. 

 6. 6. NaCl.

 7. 7. Overflytning.


Anti-D:
Hvis moderen er rhesus negativ og venter et barn, der er rhesus positivt, anbefales kvinden at få anti-D post partum.

Injektionen skal helst gives inden 48 timer, men senest indenfor 72 timer. Anti-D kan gives i sammenhæng med, at barnet skal til PKU og hørescreeningsundersøgelse.
Injektionen gives på Fødegangen, og jordemoderen sørger for at lave en aftale med kvinden, inden hun forlader hjemmet.
Anti-D bør ikke gives i hjemmet grundet risikoen for anafylaktisk shock.


Jordemodertasken og indhold:
Der findes to hjemmefødselstasker på Fødegangen. Jordemoderen er ansvarlig for, at begge tasker er pakket med korrekte materialer og, at materialerne ikke har passeret udløbsdatoen.


Hjemmefødsel mod givet råd:
Hvis kvinden/parret, mod givet råd, fastholder ønsket om hjemmefødsel, er jordemoderen forpligtet til at yde assistance ved denne. Forud for fødslen søges dialog med kvinden/parret om ønsket, og ændrer parret ikke holdning, så skal samtalen/vejledningen journalføres grundigt. Der kan evt henvises til lægesamtale, men
ikke med henblik på godkendelse af ønsket om hjemmefødsel, idet det udelukkende er jordemødre der står alene ude i hjemmet, og det skal vi så vidt muligt kun gøre ved helt normale fødsler. Anbefaling om overflytning til sygehuset gentages, når jordemoderen ankommer til hjemmet, og dette noteres i fødejournalen. Hvis jordemoderen under fødslen anbefaler overflytning, og kvinden ikke ønsker dette, journalfører jordemoderen sine anbefalinger, råd og vejledning. Der konfereres med chefjordemoder Majken Jensen, inden der evt henvises tillægesamtale.

 

Ved hjemmebesøg i graviditeten i uge 36 - 37:

 

Medbring følgende:

 

 • • 4 store bind (gul)

 • • 4 mellem bind (grøn)

 • • 4 mindre bind (rød)

 • • 6 blå stykker

 • • 1 klyx

 • • 1 sort affaldspose

 • • 1 gul pose

 • • 3 opkastningsposer

 

Følgende skal være i orden:

 • • Sengen skal kunne ”klodses op” til min. 75 cm. højde, så jordemoderen kan få en ordentlig arbejdsstilling, når hun skal undersøge i løbet af fødslen, føde placenta, inspicere vagina osv. Alternativt en madras på et bord. Der skal være plads omkring sengen, så jordemoderen kan komme til kvinden fra begge sider og fra fodenden, samt have plads til sit fødeudstyr ved siden af sengen.

 • • Der skal være en ordentlig lampe med spotpære til evt. suturering post partum.

 • • Der skal være mad og drikke til jordemoderen ved behov, da hun jo ikke kan gå i kantinen.

 • • Der skal være varme håndklæder/svøb eller lignende til den nyfødte

 • • I rygerhjem, skal der luftes godt ud og rygning under fødslen, bør foregå udenfor.

 • • Husdyr bør kunne være i et andet rum under fødslen og er der husdyr i hjemmet, bør dette noteres i hjemmefødselspapirerne på fødegangen, af hensyn til jordemødre med husdyrallergi.

 • • Der skal være en voksen ”fødselshjælper” til stede under fødslen (ex. Manden), og er der børn til stede, bør der være en der kan tage sig af dem.

 • • Der skal laves grundig vejbeskrivelse så enhver kan finde derud, også en mørk nat.

 

Bilag

 

Medicinkasse:

 • • Carbocain 10mg/ml

 • • Cytotec 0,2mg

 • • Lidokain gel 4%

 • • Syntocinon 10IE/ml

 • • Methergin 0,2mg/ml

 • • Konakion 10mg/ml

 • • Adrenalin 1mg/ml

 • • Obs. K – vitamin skal opbevares mørkt. Syntocinon og methergin på køl. Adrenalin mørkt og på køl. Al medicin der har været ude af afdelingen, skal kasseres. Tag derfor ikke mere med end højst nødvendigt.