Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmefødsel

 

Definition af begreber

Planlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor der på forhånd er truffet aftale vedrørende denne. I de fleste tilfælde vil der også være aflagt hjemmebesøg af jordemoder forud for fødslen.

Uplanlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor kvinden ikke når at komme på hospitalet – eller hvor kvinden i sidste øjeblik beslutter at blive hjemme.
 

Formål
At beskrive anbefalinger og forhold vedrørende hjemmefødsel for gravide, som går i jordemoder-konsultation.


Beskrivelse

Planlagt hjemmefødsel
Hjemmefødsel er et ligeværdigt alternativ til fødsel på sygehus, når forudsætningerne er til stede.


Forudsætninger:

 • • • 

Graviditetslængde ≥ uge 37 + 0 dage og ≤ uge 41 + 6 dage.

 • • • 

Ét barn i hovedstilling.

 • • • 

BMI ≤ 30, for flergangsfødende med tidligere normal fødsel BMI ≤ 35.

 • • • 

Ukompliceret graviditet – dog vil der kunne ses bort fra komplikationer, som har normaliseret sig, eksempelvis hyperemesis.

 • • • 

Kvinden rask uden grundsygdom.


Kontraindikationer:

 • • • 

Tidligere sectio.

 • • • 

Blødning > 500 ml ved tidligere fødsel.

 • • • 

Fastsiddende skuldre ved tidligere fødsel.

Fastsiddende placenta ved tidligere fødsel.

 

 

 

 


 

Hjemmefødsel mod givet råd:
Hvis kvinden/parret, mod givet råd, fastholder ønsket om hjemmefødsel, er jordemoderen forpligtet til at yde assistance ved denne. Forud for fødslen søges dialog med kvinden/parret om ønsket, og ændrer parret ikke holdning, så skal samtalen/vejledningen journalføres grundigt. Der kan evt henvises til lægesamtale, men
ikke med henblik på godkendelse af ønsket om hjemmefødsel, idet det udelukkende er jordemødre der står alene ude i hjemmet, og det skal vi så vidt muligt kun gøre ved normale fødsler. Der konfereres med chefjordemoder Majken Jensen, inden der evt henvises til lægesamtale.

Anbefaling om overflytning til sygehuset gentages, når jordemoderen ankommer til hjemmet, og dette noteres i fødejournalen. Ligeledes hvis jordemoderen under fødslen anbefaler overflytning, og kvinden ikke ønsker dette, journalføres anbefalinger, råd og vejledning.

 

Smertelindring ved hjemmefødsel:

 • • • 

Akupunktur.

 • • • 

Steriltvandspapler.

 • • • 

Badekar/vand.

 • • • 

Overfladeanalgesi.

 • • • 

Infiltrationsanalgesi.


Fødslens forløb:

 • • • 

Fødslen bør skride frem som beskrevet i ”Den normale fødsel

 • • • 

Ved komplikationer overflyttes kvinden til sygehuset.

Jordemoderen forbliver i hjemmet indtil 2 timer post partum. Der foretages Saturationsscreening på barnet inden hjemmet forlades. Er denne ikke normal kontaktes obstetrisk vagthavende. Se procedure: Saturationsscreening.


Overflytning:

 • • • 

 

Falck: Telefonnr. 7023 7533. Ved akut uopsættelig falck behov ring 112.
Det oplyses om overflytningen drejer sig om en fødende, eller om det er mor og barn, som skal overflyttes.

 • • • 

Advisér Fødegangen om overflytningen.

 • • • 

Anlæg venflon ved komplikationer hos den fødende (gøres af jordemoder eller Falck).Smertelindring, medicin, intravenøs adgang og Jordemodercirkulæret

Jordemoderen må:

 • • • 

Anlægge infiltrationsanalgesi og overfladeanalgesi.

 • • • 

Give Oxytocin og Methergin post partum.

 • • • 

Give akupunktur, hvis der i sygehusjournalen ligger en skriftlig forhåndsgodkendelse fra obstetriker.

 • • • 

Anlægge venflon og opsætte isotonisk saltvand

 • • • 

Behandle anafylaktisk shock.

Jordemoderen skal ved svært anafylaktisk shock give 300 mikrogram adrenalin im (brug færdigblandet pen).
 

 

Blødning post partum

Profylakse:

10 IE Oxytocin i.m. eller 5 IE langsomt i.v. ved forreste skulders fødsel eller efter barnets fødsel.

 

Behandling af atoni:

 1. 1. 10 IE Oxytocin i.m. Kan gentages 1 gang.

 2. 2.  Uterus kugles. Obs om blæren er tømt.

 3. 3.  Inj. Methergin 0,2 mg (1 ml) i.m. Kan gentages 2 gange.

 4. 4. Cytotec 0,4 mg (2 tabletter) sublingualt/oralt eller rektalt.

 5. 5. I.v. adgang. 

 6. 6. NaCl.

 7. 7. Overflytning.


Anti-D:
Hvis moderen er rhesus negativ og venter et barn, der er rhesus positivt, anbefales kvinden at få anti-D post partum.

Injektionen skal helst gives inden 48 timer, men senest indenfor 72 timer. Anti-D kan gives i sammenhæng med, at barnet skal til PKU og hørescreeningsundersøgelse.
Injektionen gives på Fødegangen, og jordemoderen sørger for at lave en aftale med kvinden, inden hun forlader hjemmet.
Anti-D bør ikke gives i hjemmet grundet risikoen for anafylaktisk shock.


Jordemodertasken og indhold:
Der findes to hjemmefødselstasker på Fødegangen. Jordemoderen er ansvarlig for, at begge tasker er pakket med korrekte materialer og, at materialerne ikke har passeret udløbsdatoen.

 

Ved hjemmebesøg i graviditeten i uge 36 - 37:

Se bilag: Jordemoderens huskeliste ved hjemmefødsel

 

 

 

Bilag

 

Medicinkasse:

 • • Carbocain 10mg/ml

 • • Cytotec 0,2mg

 • • Lidokain gel 4%

 • • Oxytocin 10IE/ml x 2

 • • Methergin 0,2mg/ml

 • • Konakion 10mg/ml

 • • Adrenalinpen (må max. Opbevares ved temp. Under 25 grader)

 • • Obs. K – vitamin skal opbevares mørkt. Methergin på køl. Al medicin der har været ude af afdelingen, skal kasseres på grund af temperaturskift i hjemmet og ved transport. Dog undtaget adrenalinpen, såfremt den ikke har været udsat for temperaturer på 25 grader eller derover. Tag derfor ikke mere med end højst nødvendigt.