Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HPV vaccination af kvinder udover det danske vaccinationsprogram

Beskrivelse

 

Anbefalinger

Patientgruppe

Anbefalinger og baggrund

Evidens

Alle kvinder, uanset vaccinationsstatus

Vigtigt, at alle kvinder fortsat følger det cervixcytologiske screeningsprogram.

 

A

16 - 25 årige

Anbefales HPV vaccination.

 

Der ses en 17 % risikoreduktion for cervixcancer ved vaccination. Det svarer til at 654 kvinder skal vaccineres for at forebygge ét kræfttilfælde (prævalensen for cervixcancer i DK op til det 75.år reduceres fra 0,9% til 0,75%).

 

Vaccination forebygger omkring 45% af CIN3+ forandringer hos kvinder med <4-6 tidligere partnere. Bedst effekt før seksuel debut.

 

A

Kvinder >25 år, der

udtrykker ønske om vaccination

 

Informeres om, at der er 42 % beskyttelse mod CIN, VIN og VaIN som samlet gruppe forårsaget af HPV 16 og 18.

 

Der er ikke fundet signifikant reduktion i CIN2/3 uanset HPV type efter vaccination med den quadrivalente vaccine.

 

A

Øvre aldersgrænse?

Der synes ikke at være belæg for at sætte en øvre aldersgrænse. Det kan forventes, at antal

dysplasier/cancere vil aftage med stigende alder.

 

D

HPV-test forud for vaccination?

HPV testning anbefales ikke.

 

D

Kvinder, der skal koniseres

HPV vaccination anbefales pga. høj risiko for re-infektion og da vaccination lader til at nedsætte risikoen for recidiv af CIN2/3.

Både vaccinerede og ikke vaccinerede skal efter konisation følge det almindelige kontrolprogram.

Vaccination kort tid efter konisation anbefales.

 

Teoretisk begrundet

Aktiv HPV infektion

Ved pågående HPV 16/18 infektion er der ingen effekt af vaccination mod udvikling af HPV16/18 relateret CIN2 eller alvorligere læsion.

 

Teoretisk begrundet

Immunsupprimerede kvinder

Vaccination anbefales.

HPV vaccine til yngre HIV patienter giver et godt immunrespons og lader til at være sikker (dog få data). Der er ingen dokumentation for at vaccinen forebygger forstadier til kræft eller kræft som er hyppigere hos HIV patienter.

 

Teoretisk begrundet

 

Baggrund

Cervixcancer er den 11. hyppigste cancerformer hos danske kvinder med 373 tilfælde og 105 dødsfald årligt i 2007-2011.

Cervikal infektion med HPV er en forudsætning for udviklingen af cervixcancer. Der findes over 100 undertyper af HPV, hvoraf nogle er højrisiko virus som kan forårsage cancer. HPV typerne 16 og 18 forårsager op mod 70% af alle tilfælde af cervixcancer. HPV type 6 og 11 er årsag til mere end 90% af tilfælde af kønsvorter. Andre HPV relaterede dysplasier findes i vagina, vulva, analt og i hoved-hals området.

 

HPV anses som den hyppigste seksuelt overførte virus med en livstidsprævalens på op mod 80%. De fleste HPV infektioner er forbigående og forårsager ingen cervikal skade. Nogle infektioner bliver dog persisterende og kan derved med tiden udvikle sig til dysplasi og cancer. Fra infektion med HPV til cancer går gennemsnitligt 17-20 år.

Bivirkninger

  • • Smerter ved vaccinationsstedet hos ca. 80% (Evidensgrad Ib).

  • • Synkope og præ-synkope ses hos 1 - 15% i forbindelse med vaccinationen (IIb).

  • • Der var ikke en overhyppighed af alvorlige bivirkninger eller dødsfald i de randomiserede studier (Ib).

  • • Der er ikke en overhyppighed af venøse tromboser (IIb).

  • • Forekomsten af det invaliderende syndrom POTS lader til at være hyppigere hos ældre piger, med en forekomst hos 1:12.000 (IV). Piger bør derfor vaccineres så tidligt som muligt for at mindske risikoen for bivirkninger.

 

Alvorlige bivirkninger hvor kausalitet ikke kan udelukkes er i Danmark rapporteret hos 1 ud af 797 kvinder i perioden 10/9 – 31/11/2013. Tallene skal tages med væsentlige forbehold da der i perioden var megen mediebevågenhed på bivirkninger og derfor en øget indrapportering, muligvis af ”ældre” bivirkninger. Træthed var ofte en væsentlig komponent. Til sammenligning fandt man i USA i 2008 en forekomst af alvorlige bivirkninger hos én ud af 79.000 vaccinerede kvinder.

 

Definition af begreber

HPV: humant papilloma virus.

CIN: cervikal intraepitelial neoplasi.

VIN: vulva intraepitelial neoplasi.

VaIN: vaginal intraepithelial neoplasi

 

Formål

At kunne tilbyde ensartet og evidensbaseret vejledning af kvinder, som efterspørger eller kan anbefales HPV vaccination udover det danske vaccinationsprogram.

 

Referencer

DSOG (2014). Guideline. Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram.