Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjæsingstik, brændt af brandmand, bjørneklo, bidt af skovflåt, hugormebid – observation og behandling.

Beskrivelse

Dokumentet indeholder råd og handleanvisninger til brug når patienter ringer eller henvender sig i Akutmodtagelsen efter mødet med en fjæsing, brandmand, hugorm eller skovflåt.

 

Fjæsing

Fjæsingen (Trachinus Draco) findes i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Sund og Bælter samt i den østlige Østersø. Det meste af året lever den i vanddybder på 5-25 meter, men kommer i parringstiden ind på ½-1 meter vand. Fjæsingen kendetegnes ved en smal langstrakt krop. På den forreste korte rygfinne samt på gællelågene sidder der giftpigge, som fjæsingen rejser hvis den føler sig truet.

Stik af fjæsingens pigge sker når badende træder på fisken på lavt vand eller ved håndtering af fanget fisk. Giftinjektion sker automatisk ved stik, hvad enten stikker kommer fra en levende eller død fisk.

Symptomer

Efter et stik opstår der stærke smerter, hævelse og misfarvning omkring stikket. Smerterne kan stråle ud i hele den påvirkede legemsdel (fra finger til arm eller tå/fod til ben). Hovedpine og svimmelhed kan også forekomme.

Sådan gør du hvis du bliver stukket af en fjæsing

 • • Hold den kropsdel, der er stukket, i så varmt vand som mulig (40-45o C) i en time, da giften ødelægges ved temperaturer på omkring 40 grader

 • • Efter behandling i 20-45 minutter vil både hævelse og smerte som regel være aftagende

 • • Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe

 • • Overvej smertestillende medicin og evt. antihistamin Medicingivning efter rammeaftale

 • • Sørg for dækkende tetanusprofylakse Tetanus/ difteri-vaccination

 • • Information til patienten: Smerterne kan blive ved i op til 24 timer og hævelsen kan bestå i måneder. Ved begyndende infektionstegn omkring stikket opsøges læge

 • • Ring til Giftlinjen 82121212 ved spørgsmål

 

Brandmand

Den røde brandmand er nem at genkende på stranden med sine orangerøde farver og fangtråde, som kan blive mange meter lange. Den ligger skyllet op på stranden eller skvulper rundt lige under vandoverfladen.  Det er fangtrådene, der brænder, og selv afrevne tråde kan brænde.
Trådene på en brandmand er tæt besat med nældeceller. Nældecellerne er små blærer med en hul indadvendt tråd. Hvis noget rører ved nældecellen, eksploderer den og skyder en lille harpun ind under huden. Harpunen er hul som en kanyle og forbundet til en giftsæk, som begynder at pumpe gift ind, så snart nældecellen er blevet aktiveret.

Sådan gør du hvis du bliver brændt af en brandmand

 • • Stå op af vandet

 • • Forsøg at skylle brandtrådene af (gnid ikke)

 • • Undgå at gnide eller klø dig på det brændte sted

 • • Overvej smertestillende medicin Medicingivning efter rammeaftale

 • • Overhæld det brændte område med en svag syreholdig væske, helst eddike. Eddiken blokerer indsprøjtningen af gift

 • • Lad eddiken virke i ca. i 30- 60 sek.      

 • • Skrab trådende af huden med en barberskraber, kreditkort eller lignende. Skrab kun i een retning.

 • • Sørg for dækkende tetanusprofylakse Tetanus/ difteri-vaccination

 

Bjørneklo

Bjørnekloens saft er giftig, da der i saften findes furocoumarin, der kan give foto-dermatitis. Dvs. at saften fra bjørneklo kan give noget, der minder om brandsår eller eksem-agtig udslet i huden, hvis du får saften på huden og solen samtidig skinner. Begge faktorer skal være til stede.

Behandling

 • • Plantedele og forurenet tøj fjernes.

 • • Huden skylles og vaskes med sæbe så hurtigt som muligt.

 • • Overvej smertestillende medicin Medicingivning efter rammeaftale

 • • Sørg for dækkende tetanusprofylakse Tetanus/ difteri-vaccination

 • • Der kan forekomme væskefyldte blærer på huden op til 6 måneder efter skaden.

 • • Information til patienten: Den udsatte hud beskyttes helt mod sollys minimum en uge. Herefter, som efter en forbrænding, enten ved tildækning eller solcreme (med høj faktor), som er fri for para-aminobenzoesyre. Der er risiko for mørkfarvning af huden og ar-dannelse.

 • • Ved begyndende infektionstegn opsøges læge

 • • Ring til Giftlinjen 82121212 ved spørgsmål.

 

 

Skovflåt

En skovflåt er en lille blodsugende mide. Den kaldes ofte fejlagtigt en tæge, men der er grund til at skelne, da en tæge er et insekt, som ikke gør mennesker noget. Man kan kende forskel på de to ved at tælle deres ben. En tæge ligner en bille og har seks ben, mens en flåt har otte og mere ligner eller en meget lille edderkop. Flåten lever af at suge blod fra større dyr som hjorte og ræve, men den kan også sætte sig på mennesker.

Når skovflåten har fundet et passende (ofte varmt, fugtigt og mørkt) sted på din krop (ofte i skridtet eller armhulen), bider den sig fast og giver sig til at suge blod. Man mærker normalt ikke noget bid, ligesom det normalt ikke generer eller bemærkes, at flåten hænger på. Man opdager typisk først flåten, når man får øje på den. Efter nogle dage, når flåten har fået blod nok, falder den af, af sig selv.

I langt de fleste tilfælde er det ikke farligt. Der opstår kun sygdom ved cirka 2 procent af alle flåtbid.

Nogle flåter kan dog være bærere af en lille bakterie, Borrelia Burgdorferi, som via flåtens bid kan blive overført til mennesker, der derved risikerer at udvikle sygdommen borreliose, også kaldet Borrelia.

Sådan fjernes skovflåten

Hvis skovflåten har nået at bide sig fast, sidder den med kæberne nede i huden. Herfra suger den, så dens store bagkrop fyldes med blod.

 

 • • På apoteket kan man købe en speciel flåt-tang, til at fjerne flåten eller man kan bruge en smal pincet. I akutmodtagelsen findes flåt-tang i medicinrummet.

 • • Tag fat om skovflåten så langt nede om hovedet som muligt uden at den går i stykker.

 • • Drej flåten rundt et par gange, og

 • • træk langsomt og sejt, indtil den slipper. Ingen vilde ryk, og undgå at klemme om flåtens krop.

 • • Hvis hovedet, eller rettere sagt kæberne, bliver siddende, skal man ikke foretage sig noget. Kroppen skal nok selv støde det ud i løbet af nogle dage. Der er naturligvis altid risiko for infektion i huden, men det har i det tilfælde ikke noget med Borreliose at gøre. Ved udtalt rødme, skal det vurderes af en læge.

 • • Sørg for dækkende tetanusprofylakse Tetanus/ difteri-vaccination

 • • Hvis man er blevet bidt af en skovflåt og efterfølgende har fjernet den, er risikoen for at udvikle borreliose så lille, at der ikke er grund til behandling med antibiotika, som forebyggende behandling.

 

Mistanke om borreliose efter bid af skovflåt

Borreliose er en infektionssygdom, som kan opstå efter at være blevet bidt af skovflåtAnnonce (læs videre nedenfor) Annonce (læs videre nedenfor) . Initielle tegn er en voksende rød plet omkring det sted, hvor skovflåten bed. Den røde plet kommer typisk 1-4 uger efter biddet, og flåten er sædvanligvis forsvundet. Pletten bliver gradvist større og får efterhånden et blegt område i midten. Sammen med erythema migrans er der mange, der oplever symptomer, som minder om influenza: træthed, hovedpine, let feber samt led- og muskelsmerter.

Infektionsmedicinsk PRI dokument omkring Borreliose

Omkring hver tiende af de personer der smittes med Borrelia, udvikler såkaldt neuroborreliose (borreliose i nervesystemet) fra en uge og op til fire - fem måneder efter biddet. Symptomerne starter ofte med smerter i ryggen, typisk mellem skulderbladene og i nakken. Man kan få nervelammelser, mest almindeligt er lammelse af ansigtsnerverne. Neuroborreliose kan også vise sig som hjernehindebetændelse, med feber, hovedpine og stivhed i nakken. Neuroborreliose kræver altid behandling med antibiotika, ofte under indlæggelse på sygehus.

Neurologernes PRI dokument omkring Behandling af neuroborreliose i Neurologisk Afdeling

 

Hugormebid

Se Infektionsmedicinsk PRI instruks omkring Hugormebid

 

Brændenælde

Det er meget ubehageligt at blive brændt af brændenælder. Man får små blærer på huden og det klør, svier og brænder. Heldigvis er det ganske ufarligt at blive brændt.

Sådan gør du hvis du bliver brændt af brændenælder

 • • Skrab de små kiselpigge af med f.eks. kanten af et kreditkort eller en skraber

 • • Vask det forbrændte område med koldt vand eller evt. eddike, der kan opløse lidt af giften.

 • • Smør eventuelt med lokalbedøvende eller antihistaminholdig creme. Overvej smertestillende medicin og evt. antihistamin tablet Medicingivning efter rammeaftale

 • • Ved kraftigere allergisk reaktion kan antihistamintabletter overvejes. Men i de fleste tilfælde er reaktionen så kortvarig, at medikamentet ikke når at virke, før reaktionen er forsvundet

 

Formål

At patienter der ringer til Akutmodtagelsen eller henvises fra lægevagten efter

 • • at være blevet stukket af en fjæsing

 • • at være blevet brændt af en brandmand

 • • at have fået saft fra bjørneklo på huden

 • • at være blevet bidt af en skovflåt

 • • at være blevet bidt af en hugorm

 • • at være brændt af brændenælder får hurtig og korrekt behandling.

 

Referencer

Antidotbehandling i Region Nordjylland

Borreliose

Behandling af neuroborreliose i Neurologisk Afdeling

Hugormebid

Medicingivning efter rammeaftale

https://www.apoteket.dk/sundhed/rejse

Giftlinjen.dk

Sundhedsguiden.dk

Netdoktor.dk