Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Information til patienter og pårørende før opstart af ortodontisk-kirurgisk forløb

 

Under samtalen informeres den kommende ortodontiske patient og evt. forældre om følgende:

 

Pt. og evt. mater/pater møder til fremlæggelse af den kombinerede ortodontisk-kirurgiske behandlingsplan. Fremlagt behandlingsplan som beskrevet nedenfor (indsæt dato), udleveret afdelingens foldere om ”Behandling med fast bøjle på tænderne” samt ”God mundhygiejne, når du har fast bøjle” samt informeret om Regionens hjemmeside. Informeret om en behandlingsvarighed på minimum 3 år. Informeret om at det er vigtigt at den faste bøjle og eventuelle aftagelige bøjler passes og anvendes som aftalt med specialtandlægen som en forudsætning for en vellykket behandling. Hvis tandreguleringsapparaturet går i stykker er det vigtigt at kontakte os. Det er endvidere vigtigt at gå jævnligt til egen tandlæge i behandlingsperioden. 

Informeret om risici ved kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling, herunder risiko for varig sensibilitetsforstyrrelse. Manglende renhold kan medføre tandkødsbetændelse og eventuelt varige skader som karies og/eller parodontose. Hårde og seje fødeemner kan forårsage skade på apparaturet med risiko for nerveskader, risiko for at sluge skarpe genstande samt forlængelse af behandlingstid. Ved behandling med aftageligt apparatur bør dette fjernes inden sport osv. Der kan forekomme afkortninger af tandrødder. Risikoen er større ved langvarige behandlinger. Få patienter kan have en medfødt risiko. Der er endvidere risiko for nerveskader på tænderne i forbindelse med operationen. Omkostninger forbundet med behandlingskrævende nerveskader opstået i forbindelse med den kombinerede ortodontisk-kirurgisk behandling vil patienten selv skulle afholde.

For at undgå uønskede tandbevægelser kan der opstå behov for at isætte små forankringsskruer. Disse kan løsne sig ved mangelfuld mundhygiejne samt ugunstig knoglekvalitet.

Efter endt tandreguleringsbehandling skal tænderne holdes i deres nye position vha. fastlimede støttetråde samt en aftagelig plade/skinne, som skal anvendes resten af livet.  

Konsekvensen af mangel på samarbejde mellem patient og tandlæge, gentagne udeblivelser fra aftalte tider samt mangelfuld mundhygiejne kan medføre at behandlingen må afbrydes. Som hovedregel kan en afbrudt ortodontisk-kirurgisk behandling ikke genoptages.

Patienten og mater/pater er informeret om ovenstående, samtykker og takker ja til behandling.