Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Svarafgivelse PGT

 

Formål

At sikre, at svarafgivelse til PGT patienter udføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 

Sekretærerne

Sekretærerne lægger biopsisvararket fra Afdeling for Molekylær Diagnostik i patientens journal, og journalen lægges til Jakob eller Tine. Desuden lægges en kopi af biopsisvararket i laboratoriets bakke.

 

Lægerne

 1. 1. Ud fra dyrkningsskemaet indføres flg. data på stimulationsskemaet: antal injicerede, antal fertiliserede, antal delte.

 2. 2. Nederst på samme skema noteres: antal biopterede, antal syge, antal raske, evt. antal fejl/uden svar/rebiopsi.

 3. 3. Resultatet dikteres til journalen. Hvis det er cyklus nummer 2 eller 3 laves et resume af forsøgene. Hvis det er forsøg nummer to er det næste principielt det sidste. Patienten skal meddeles dette, og denne information skal journalføres.

 4. 4. Der lægges en plan for næste behandling. Patienten meddeles resultatet.

 5. 5. Journal afleveres tilbage til sekretariatet.

 

Laboratoriet

 1. 6. Laboratoriet finder journalen.

 1. 7. To personer fra laboratoriet udfører nedenstående procedure:

  1. 7.1. Kontroller at biopsisvar og svar i DMDC stemmer overens.

  2. 7.2. Notér herefter svaret på:

 • • Dyrkningsskema (også den lille rubrik nederst med antal syge/raske). Ved svaret inkonklusiv/fejlet skal der krydses af, om der skal laves rebiopsi.

 • • Farvekodning til dyrkningsskema:

Rask = grøn

Syg = rød

Inkonklusiv = gul

Bærer pige = Skal som udgangspunkt ikke markeres med farve.

 • • Statistik ark.

 1. 8. Afslut cyklus i DMDC (alt til vitrifikation eller ingen raske).

 2. 9. Observationsskema og svararket sættes i mappe.

 3. 10. Journalen afleveres tilbage til sekretariatet

 

Procedure ved bærer piger

Som udgangspunkt er oplægning af bærer piger sidste udkald. Først skal alle raske æg lægges op, der

næst startes en ny behandling og alle raske æg lægges op - i de tilfælde, hvor der ingen graviditeter bliver

og alle muligheder er udtømte, først da kan bærer piger lægges op. 

 

Laboratoriet anvender ikke farvekodning til bærer piger på dyrkningsskemaet. Er der planlagt en

ægoplægning med en bærer pige og er der ingen farvekodning på dyrkningsskemaet skal der konfereres

med en læge. Lægen skal kontrollere patients journal og sikre, at en klinisk genetiker har rådgivet patien

ten i forbindelse med bærer piger. Når dette er blevet bekræftet, først der kan rubrikken på dyrkningsske

maet blive farvet grøn.