Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Svarafgivelse PGT

 

Formål

At sikre, at svarafgivelse til PGT patienter udføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 

Sekretærerne

Sekretærerne lægger biopsisvararket fra Afdeling for Molekylær Diagnostik i patientens journal, og journalen lægges til Jakob eller Tine. Desuden lægges en kopi af biopsisvararket i laboratoriets bakke.

 

Lægerne

 1. 1. Ud fra laboratorieskema indføres flg. data på dyrkningsskemaet skemaet: 1. antal injicerede, antal fertiliserede, antal delte

 2. 2. Nederst på samme skema noteres: Antal biopterede, antal syge, antal raske, evt. antal fejl/uden svar/rebiopsi

 3. 3. Resultatet dikteres til journalen. Hvis det er cyklus nummer 2 eller 3 laves et resume af forsøgene Hvis det er forsøg nummer to er det næste principielt det sidste. Patienten skal meddeles dette, og denne information skal journalføres

 4. 4. Der lægges en plan for næste behandling. Patienten meddeles resultatet

 5. 5. Journal afleveres tilbage til sekretariat

 

Laboratoriet

Laboratoriet finder journal

Laboratoriet udfører nu nedenstående procedurer:

Udføres af to personer

 1. 6. Kontroller at biopsisvar og svar i DMDC stemmer overens

 1. 7. Notér herefter svaret på:

 • • Dyrkningsskema (også den lille rubrik nederst med antal syge/raske). Ved svaret inkonklusiv/fejlet skal der krydses af, om der skal laves rebiopsi

 • • Statistik ark

 1. 8. Afslut cyklus i DMDC (alt til vitrification eller ingen raske)

 2. 9. Observations skema og svararket sættes i mappe

 3. 10. Journalen afleveres tilbage til sekretariat