Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Svarafgivelse PGD

 

Formål

At sikre, at svarafgivelse til PGD patienter udføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde

 

Sekretærerne

 • • Sekretærerne ligger biopsisvararket fra Molekylær genetisk afdeling i journalen, og journalen ligges til Jakob eller Tine.

 

Lægerne

 • • Ud fra laboratorieskema indføres flg. Data på IVF skemaet: 1. antal injicerede, antal fertiliserede, antal delte.

 • • Nederst på samme skema notere: Antal biopserede, antal syge, antal raske, evt. antal fejl/uden svar/rebiopsi

 • • Resultatet dikteres til journalen. Hvis det er cyklus nummer 2 eller tre laves et resume af forsøgene. Hvis det er forsøg nummer to er det næste principielt det sidste. Patienten skal meddeles dette, og denne information skal journalføres.

 • • Der lægges en plan for næste behandling. Patienten ringes op og meddeles resultatet. Hvis der ej er svar på opringning(er) dikteres et brev til patienten. Det noteres i jr., at de får svar per brev.

 • • Journal inklusiv biopsisvararket afleveres herefter, i den blå kasse, til laboratoriet

 

Laboratoriet

Laboratoriet modtager journalen med biopsisvararket fra lægerne via den blå kasse.

Laboratoriet udfører nu nedenstående procedurer:

Udføres af to personer

 1. 1. Kontroller at biopsisvar og svar i DMDC stemmer overens

 2. 2. Notér herefter svaret på:

 • • Dyrkningsskema (også den lille rubrik nederst med antal syge/raske)

 • • Vitrifikationsskema

 • • Statistik ark

Ved svaret: syg

 • Flyt vitrifikationsskema til mappen med syge

Ved svaret: rask

 • Skriv dato for frigivelse

 • Flyt vitrifikationsskema til den almindelige frysemappe

Ved svaret: inkonklusiv/fejlet

 • Undersøg om det giver mening at rebioptere (svaret evt. rebiopsi), Hvis JA:

 • • Flyt vitrificationsskemaerne til mappen med inkonklusive svar

 • • Vær opmærksom på næste gang patienten melder sig

 

 • Undersøg om det giver mening at rebioptere, Hvis NEJ:

 

 • • Flyt vitrificationsskemaerne til mappen med ”Afsluttede uden svar”

 

 1. 3. Afslut cyklus i DMDC (alt til vitrification eller ingen raske)

 2. 4. Observationsark og svararket sættes i mappen

 3. 5. Journalen afleveres tilbage til sekretariat.