Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP - SINE kommunikation

 

Formål

At beskrive hvorledes det præhospitale beredskabs kommunikation på et skadested skal foregå på SINE-nettet.

Det tilstræbes af den daglige kommunikation foregår efter samme retningslinjer som ved større uvarslede hændelse.

 

Definition af begreber

 • • SINE eller SINE-nettet: Sikkerhedsnettet er et digitalt, sikret og krypteret radionet, som alle danske beredskaber er forpligtiget til at anvende.

 • • REFIL: Retningslinjer for indsatsledelse udgivet af Beredskabsstyrelsen – gældende for alle myndigheder på et skadested – nyeste udgave er fra 2018 – beskriver anvendelse af SKS.

 • • CFB: Center for Beredskabskommunikation, en del af Rigspolitiet som bl.a. har ansvaret for anvendelse af SINE på tværs af sektorerne.

 • • TOAS: Tværgående Operativ Anvendelse af SINE, som er en landsdækkende tværsektionel gruppe der sammen med CFB fastsætter reglerne for anvendelse af SINE.

 • • TOAS-dokumentet: Retningslinjer udsendt af CFB i samarbejde med TOAS om anvendelse af SINE

 • • ROAS: Regionernes Operative Anvendelse af SINE. Arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for regionerne, som fastsætter regionernes anvendelse af SINE ud fra rammerne besluttet af TOAS.

 • • SINE-radio: En radio, der kan bruges på SINE-nettet. Fastmonteret radio i et køretøj kaldes en mobilradio. De bærbare radio kaldes håndradio.

 • • Talegruppe (TG): Når radioer er i samme TG kan de tale sammen ved at trykke på PTT. I det præhospitale beredskab har hvert køretøj sin egen TG. Der kan skiftes til alle andre køretøjers TG inden for egen region. Der kan ikke skiftes til andre myndigheders TG.

 • • Skadestedssæt (SKS): 5 TG som skal bruges når flere myndigheder er indsat på samme sted. Der findes 232 SKS, som er programmeret i alle danske SINE-radioer.

TG i et SKS benævnes således:

XXX-ISL Indsatsledelse *

XXX-KST Kommandostade *

XXX-SK LEDERSkadestedleder

XXX-HL BRANDHoldleder Brand

XXX-SUND Det Præhospitale Beredskab *

 

XXX er et nummer mellem 001 og 232.

* Radioer i det præhospitale beredskab er kun programmeret med ISL, KST og SUND

 • • Default SKS: Anvendes til fremkørsel for indsatslederne og består kun af XXX-ISL. SKS 10, 20, 30, 40 osv. Er default for hver sin politikreds.
  I hele region Nordjylland anvendes tildelt SKS under fremkørsel.
  Gælder i både Nordjyllands Politikreds og i Midt- og Vestjyllands Politikreds

 • • Assistanceskadestedssæt: Der findes 100 assistanceskadestedssæt. De er nummereret fra 300-399. Assistanceskadestedssæt rekvireres hos ISL PO eller hos politiets vagtcentral og kan anvendes af alle beredskaber. Assistanceskadestedssæt anvendes fx i forbindelse med politieskorte af ambulance.

 • • DKAMK-talegrupper: Talegrupper som alle regioner har adgang til. De øvrige sektorer har ikke adgang til DKAMK talegrupperne. 51DKAMK00 anvendes til kommunikation mellem regionerne. De øvrige anvendes af de enkelte regioner. Region Nordjylland er tildelt 51DKAMK31 – 51DKAMK35

 • • Teknisk Disponent (TD): Teknisk Disponent på AMK-vagtcentralen.

 • • Sundhedsfaglig Visitator (SFV): Sundhedsfaglig Visitator på AMK-vagtcentralen.

 • • Akutlæge Helikopter (ALH): Regionernes landsdækken Akutlægehelikopterordning. Kan også kaldes HEMS – Helicopter Emergency Medical Service.

 

Udførelse:

Kommunikationsmæssigt findes der disse opgaver:

 

 1. 1. Et køretøj, ingen andre myndigheder.

 2. 2. Mere end et køretøj fra egen region, ingen andre myndigheder.

 3. 3. Samarbejde/hjælp fra anden region, ingen andre myndigheder.

 4. 4. Et eller flere præhospitale køretøjer på et skadested, hvor der også er indsat andre myndigheder (Politi, Brand eller Forsvaret).

 5. 5. Politieskorte.

 6. 6. Forsvarets SAR-helikopter.

 7. 7. ALH.

 8. 8. Aalborg Lufthavn.

 9. 9. Regionens Hospitaler.

 10. 10. Samarbejde med naboregion – daglig drift.

 11. 11. Radioprøver.

 12. 12. Nødkald til AMK-vagtcentral i anden region.

 

1. Et køretøj, ingen andre myndigheder.

Der arbejdes på køretøjets egen TG.

 

2. Mere end et køretøj fra egen region, ingen andre myndigheder.

Der arbejdes på én TG.

Det er TD som afgør hvilken.

Det vil normalt være en TG som tilhører paramedicinerbil, akutbil eller akutlægebil eller 1. ambulance.

Hvis AkB disponeres sammen med AkP anvendes TG fra AkB

Hvis ALH er indsat anvendes TG for ALH.

TD skriver i Bemærkninger - eksempel: TG6301

Behandleren skifter TG på sin håndradio.

 

3. Samarbejde/hjælp fra anden region, ingen andre myndigheder.

Hvis hændelsen er i Region Nordjylland, beslutter TD at anvende 51DKAMK32 (Speed Dial 7732) eller 51DKAMK33 (Speed Dial 7733) – dette skrives i bemærkninger og det meddeleles naboregionen.

Hvis hændelses foregår i naboregion, arbejdes på den TG som naboregion oplyser.

 

Region Midt TG: 51DKAMK41 – 45 (Speed Dial 7741 – 7745)

 

Speed Dial noteres af TD i Bemærkninger

 

4. Et eller flere præhospitale køretøjer på et skadested, hvor der også er indsat andre myndigheder (Politi, Brand, Forsvaret)

Politiet udsender automatisk SKS. Eksempel: SKADESTEDSSÆT: Sæt011

TD tjekker om SKS er udsend, ellers kontaktes politiets vagtcentral for at få oplyst SKS, som herefter skrives i ”Bemærkning” på hændelsen.

Fremkørsel:

Der skal kommunikeres på en ISL TG til øvrige myndigheder

Ambulancelederen (= 1. vogn på stedet) og Akutbilslægen skifter en håndradio til ISL talegruppe

 • • Tildelt SKS - i hele Region Nordjylland

 • • 30 ISL i Midt og Vestjyllands Politikreds, Dog ikke Thisted og Morsø kommuner, som ligger i Region Nordjylland.

 • • 20 ISL i Østjyllands Politikreds (det kan aftale under fremkørsel at der skiftes til tildelt SKS)

 

Der skal kommunikeres på SUND TG mellem alle præhospitale enheder

 • • Alle andre køretøjer skifter en radio til tildelt SKS - SUND, straks SKS tildeles.

På skadested

Akutbilslæge / ISL SUND skifter fra default SKS til tildelt SKS, når det aftales med ISL POLITI og ISL BRAND.

Når Akutlægebil / ISL SUND kommer til skadested:

 • • Ambulanceleder skifter til Tildelt SKS - SUND

Akutlægebilens håndradioer skal være indstillet således:

 • • Tildelt SKS - ISL (læge, Orange Radio)

 • • Tildelt SKS - SUND (Lægeassistent, Gul Radio)

 • • 51DKAMK35 (7735) (Kontakt til AMK, hvis AMK er aktiveret) (Sort Radio)

Behandlingspladsleder

 • • 51DKAMK34 (7734) (kontakt til AMK, hvis AMK er aktiveret)

Alle præhospitale enheder

 • • Skal have en radio på tildelt SKS - SUND

 

Se bilag med Radionetskitse

 

5. Politieskorte

Politiet udsender Assistance talegruppe (SA)

Eksempelvis SKADESTEDSSÆT: Sæt300

Der anvendes fra 300 – 399

Speed Dial beregnes ved at fjerne ”3” forrest i nummeret og sætte ”6” bagved

 • • 300 = 006

 • • 310 = 106

 • • 399 = 996

 

6. Forsvarets SAR-helikopter

Opgave med patienttransport, hvor politiet ikke er inddraget:

 • • Der tildeles Assistance Talegruppe (SA)
  Som ved politieskorte
  Kan benyttes til kommunikation mellem bl.a. ambulance, SAR-helikopter og JRCC

Kystnære eftersøgnings- og redningsopgaver:

 • • Politiet udsender automatisk SKS, som herefter tilgår alle køretøjer. Eksempel: SKADESTEDSSÆT: Sæt011

 • • Der skal straks skiftes en radio til tildelt SKS – ISL for at kunne kommunikere med SAR helikopter

 • • TD tjekker at sending 2 med SKS kommer fra Politiet, ellers kontaktes politiet igen for at få oplyst SKS, som herefter skrives i ”Bemærkninger”

Kommunikation til SAR-helikopter på tildelt SKS - ISL, Der skal kommunikeres direkte mellem skadested og helikopter om:

 • • Landingssted

 • • Forventet ankomst

 • • Patient

 • • Andet efter behov

 

TD kan efter behov lytte med på tildelt SKS - ISL

 

Ved redningsaktioner til havs er der også kontakt til forsvarets ”On Scene Coordinator” på tildelt SKS -ISL. (JRCC kommunikerer med redningsbåde på tildelt SKS - HL BRA)

 

7. Kommunikation med ALH

 

På opgaver med ALH, hvor der ikke anvendes skadestedssæt, skal en af enhederne skifte til ALH’s TG. TD oplyser om Speed Dial til ALH

Skive 54TG-DLH-1(Speed Dial: 3081)

Billund54TG-DLH-2(Speed Dial: 3082)

Ringsted54TG-DLH-3(Speed Dial: 3083)

Reserve54TG-DLH-4(Speed Dial: 3084)

Aalborg54TG-DLH-5(Speed Dial: 3085)

 

Når der anvendes SKS vil ALH være på ISL og på SUND

 

8. Fast SKS for Aalborg Lufthavn

 

Aalborg Lufthavn har fast tildelt SKS 193

 • • 193 ISL (Speed Dial 1931)

 • • 193 KST (Speed Dial 1932)

 • • 193 SUND (Speed Dial 1935)

Dette SKS anvendes både ved fremkørsel og under indsats

 

9. Regionens Hospitaler

Man kan kontakte akutmodtagelserne på disse ISSI numre:

Aalborg UH: (53)11100 eller (53)11101

Hjørring:(53)12100

Thisted:(53)13100

SINE-radioerne på hospitalerne står på disse talegrupper

Aalborg UH: 53TG-ASS (Speed Dial 9001)

Hjørring:53TG-SVH (Speed Dial 9002)

Thisted:53TG-Thi (Speed Dial 9003)

 

10. Samarbejde med Naboregion – daglig drift

Hvis Region Midt ønske assistance fra Region Nordjylland kalder de på 51DKKAMK31 (Speed Dial 7731)

Når Region Nordjylland ønsker assistance fra Region Midt kan kaldes på 51DKAMK41 (Speed Dial 7741)

 

11. Radioprøver

Hals Egense Færgen

TD foretager daglig radioprøve mellem 8:30 og 9:30 på 53TG-Trafik (Speed Dial 9010)

DKAMK00

Der foretages radioprøve alle hverdage kl.10.00. Prøverne går på skift mellem regionerne – det er Region Nordjylland om onsdagen.

Se bilag

 

12. Nødopkald til AMK-vagtcentral i anden region

En ambulance fra Region Nordjylland, som befinder sig i en anden region kan komme i kontakt med AMK-vagtcentralen ved at lave opkald på 51DKAMK00 (Speed Dial 7700).

 

Opkald kan foretages i nødsituationer.

 

 

Speed Dial – kortnummer til skift af TG

Ved behov for skift til TG i SKS kan disse kortnumre anvendes.

ISL: SKS nummer efterfulgt af ”1”

 • • Eksempel:18 ISL = 181

SUND: SKS nummer efterfulgt af ”5”

 • • Eksempel: 18 SUND = 185

Ved behov for at skifte til et bestemt køretøjs TG er Speed Dial = vognnummeret.

 • • Eksempel: vogn 3110 = 3110

 

Hvilke radioer skal skifte TG

Det er håndradioerne, der skal skifte til andre TG, der skiftes normalt ikke på mobilradioerne. Hvis der ikke er dækning på håndradioerne, vil der være dækning på mobilradioerne.

 

Kontakt til Politiet vagtcentraler:

Nordjyllands Politi kan altid kontaktes på 10 ISL (P1)

Midt- og Vestjyllands Politi kan altid kontaktes på 30 ISL (P3)

Østjyllands Politi kan altid kontaktes på 20 ISL (P2)

 

Eksempel på opkald:

 • • P1 P1 P1 her er akutlægebil Aalborg Skift

 • • P3 P3 P3 her er paramediciner på vej til ……. Skift

 • • P1 P1 P1 her er AMK nord Skift

 

AMK-vagtcentralen lytter med på:

På AMK-vagtcentralen skal der lyttes på disse TG:

10 ISL, 30 ISL, 51DKAMK00, 51DKAMK31, 54TG-DLH-(Skive) og 54TG-DLH-(Nord)

 

Brug af T.react til at lytte med på TG

TD skal efter behov lytte med på anvendte talegruppe.