Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker på Opvågning Syd vedrørende ØNH-patienter

Beskrivelse

Sygeplejersker på opvågningsafsnittet kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersken, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

 

I tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

 

Rammeordinationerne gælder for hhv. voksne og børn, hvilke fremgår ud fra navngivningen i bilag 1 samt for standardordinationer og standardordinationspakkerne i medicinmodulet. Rammeordinationerne er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den medicinansvarlige overlæge for ØNH-afsnittet.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal ikke nødvendigvis godkendes af en læge efterfølgende.

 

Den medicinansvarlige overlæge har ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

  • Plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

 

Smertescore (NRS i Clinical)

Der skal smertescores før enhver smertebehandling sættes i gang og der bør vurderes og dokumenteres om behandling har effekt inden udskrivelse. Smertemanual

 

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

ØNH: Øre-næse-hals

Formål

At sygeplejerskerne har mulighed for at starte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin.

Målgruppe – modtagelse

ØNH-patienter, som får standard smertebehandling efter operation i dagkirurgisk forløb

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejersker på Opvågning Syd for ØNH-patienter.