Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi og Intensiv – Neuroanæstesi – Dokumentsamling

 

Anæstesi til skoliose og kyfose

Anæstesi til vågen kraniotomi

Anæstesi til akut kraniotomi

Anæstesi til kraniektomi

BIS-monitorering med BISx på neuroanæstesi Afsnit

Anæstesi til anlæggelse af ekstern drænage

Anæstesi til borehul

TIVA/TCI-system

TIVA - total intravenøs anæstesi med Propofol-Remifentanil (Ultiva®) - på Neuroanæstesi Afsnit

Anafylaktisk shock - håndtering på Neuroanæstesi Afsnit

Transøsofageal doppler – Cardio Q

Fasteregler på Neuroanæstesiologisk Afsnit

Fremstilling til anæstesi i Neurokirurgisk Anæstesi Afsnit

Ledsagelse af patient fra Intensivt Afsnit NOTIA, R og TIA til MR-scanning

Rammeordinationer til anæstesisygeplejersker på Neuroanæstesiologisk Afsnit

Anæstesi til elektiv kraniotomi (infratentorielt)

Anæstesi til elektiv kraniotomi (supratentorielt)

Anæstesi til multiorgandonation

Anæstesi til ventiloperation, ventrikuloskopi

Blood patch - forberedelse og anlæggelse

Intensiv patient til CT-scanning

Anæstesi til 360 graders dese-operation (forreste og bagerste adgang)

Anæstesi til ACIF (Anterior-Cervikal-Interbody-Fusion) og forfra-dese (AO-skinner/skruer)

Anæstesi til hemilaminektomi

Anæstesi til laminektomi

Anæstesi til bagre deseoperation

Anæstesi til anlæggelse af smerteelektrode

Ekstern drænage af cerebrospinalvæske fra ventrikeldræn og lumbaldræn i Neurokirurgien

Anæstesi til arteriografi

Lumbalt dræn

Fremstilling til modtagelse af akut neurokirurgisk patient