Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks i weekender for Neurokirurgisk Afdeling

 

Instruksen gælder lørdage, søndage og helligdage.

Vigtigt!
At der bliver gået grundig og fyldestgørende stuegang fredag af kontaktlæger, hvor der bliver lagt en præcis plan for patienterne til weekenden og som er dokumenteret i journalen. Herunder ajourført FMK.


Forvagt og bagvagt mødes kl. 9 til konference på K-op.

Man gennemgår patienterne på cybertavlen og fordeler lægekontakten.

På cybertavlen opdateres stuegangsgående læge.

På NHH opdateres på cybertavlen med stuegangsgående sygeplejerske inden kl. 9.

Der forventes fremmøde på NHH kl. 9.30 ellers informeres afsnittet om tidspunkt.
Udskrivninger skal prioriteres om formiddagen. Forventede udskrivelser kan påføres ved sygeplejerskerne på cybertavlen så dette allerede fremgår til konferencen kl. 9.

 

Arbejdsfordeling

 

 

Forvagtens opgaver

Går på tilkald kl. 16.00

 

 

Lokal 6 24 61

 • • Går stuegang på patienter på de almindelige stuer (ikke 701).

 • • Bliver ringet op af sygeplejerske kl. 20 vedrørende aftenstuegang/konference.

 • • Modtage akutte patienter på NHH.

 • • Håndtere de allerede indlagte patienter, hvis de bliver dårlige i løbet af natten, både på de almindelige stuer og 701. Evt. konference med bagvagt.

 • • Journaloptagelse på akutte patienter.

 • • Vurdere akutte opkald fra afdelingen og evt. konference med bagvagt.

 

 

Bagvagtens opgaver

 

 

 

 

Lokal 6 24 60

 • • Går stuegang på NOTIA.

 • • Går stuegang på stue 701. Herefter hjælper man forvagt med at gøre stuegangen færdig på resten af sengeafdelingen.

 • • Supervisering af forvagt efter behov.

 • • Går tilsyn.

 • • Modtager akutte opkald ”udefra” og har visitatorfunktionen.

 


Både for- og bagvagt skal informere Informationen på Aalborg Universitetshospital, når man forlader afdelingen. Oplys her telefonnummer, som man kan træffes på.
 

 

Særlige regler

 

 

Hjertestop og respiratorisk dårlige patienter

 

 

 • • Hjertestop-hold kaldes. Forvagt og bagvagt ringes ind.

 • • Ved respiratorisk dårlige patienter kontaktes forvagt, som vurderer behov for kontakt til anæstesilæge.

 

 

Ustabil cervikal fraktur

 

 

 

 

 • • Det skal fremgå af journalen, hvis der er behov for lægeligt hovedhold.

 

Akutte skanninger om natten

 

 

 • • Forvagten beslutter, om der skal være følge af læge til skanningen. Hvis der skal være følge, så er det forvagten der går med patienten.

 

Ikke forsørgede aneurismer og epidurale hæmatomer i 1. døgn

 

 

 • • Sygeplejerskerne kontakter forvagten. Forvagten kalder anæstesien ved behov.

 

Se venligst også Pri instruks Varetagelse af akutte situationer med neurokirurgiske patienter på NHH i weekenden.