Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

VARETAGELSE AF AKUTTE SITUATIONER MED NEUROKIRURGISKE PATIENTER PÅ NHH I WEEKENDEN

 

Afdeling

NHH, Aalborg UH, syd 7. sal i højhuset.

 

Formål

At sikre patienten får den optimale behandling i akutte situationer

 

Tilkald af personale

 • • Tilkald indtil kl. 16.00: Neurokirurgisk forvagt kode 6 24 61. Forvagten vurderer behov for yderligere assistance.

 • • Tilkald fra kl. 16.00 til kl. 09.00: Neurokirurgisk forvagt er på tilkald. NOTIA lokal 6 19 48. K-anæstesi lokal 8 8541 tilkaldes ved akut behov for hjælp. I de fleste tilfælde vil det være forvagten der tilkalder narkoselægen på 6 19 48.

 

Patienter med SAH der får re-blødning

Patienter med SAH og ikke-behandlede aneurismer ligger som udgangspunkt på intermediær stuen til observation indtil behandling, coil eller operation, kan finde sted. Fornyet blødning optræder hos 1-2% per døgn. Viser sig ved akut indsættende forværring af hovedpinen. Evt ledsaget af faldende bevidsthed. Bevidsthedsreduktionen kan være forbigående varende omkring 5-10 min. Ved længerevarende bevidsthedsreduktion eller massivt bevidsthedstab overvejes intubation.

 • • Luk straks for eksternt dræn, hvis pt har et sådant.

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen), så kollegaer kommer til hjælp.

 • • Kontrollér pupilforhold, puls og BT samt CGS

 • • Ring til forvagt

 • • Sikre patienten har en venflon ellers anlæg en grøn.

 

Patienter med faldende bevidsthedsniveau - > 2 trin på GCS

Patienter med Forskellige lidelser der observeres kan have det til fældes at de ved forværring i tilstanden har faldende bevidsthedsniveau, typisk som følge af stigende intrakranielt tryk. Det kan dreje sig om patienter der observeres for ventilmalfunktion, patienter med større kroniske subdurale hæmatomer hvor der allerede er begyndende neurologiske udfald og hovedpine, patienter med intracerebrale hæmatomer hvor risikoen er størst de første par døgn efter blødningen, patienter med intracerebrale kontusioner hvor risikoen specielt er øget inden for de første døgn, hvis de var i behandling med blodfortyndende medicin på traumetidspunktet.

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen), så kollegaer kommer til hjælp.

 • • Kontrollér pupilforhold, puls og BT samt CGS

 • • Ring til forvagten

 

Ved forværring i tilstanden ved epidural blødning

Patienter der har fået påvist mindre epidurale hæmatomer kan lægges på intermediær afsnit til observation mhp om der kommer udvikling forenligt med større hæmatom. Der kan evt være bestilt en kontrol skanning til 3-6 timer efter første skanning. Forværring i tilstanden vil oftest ses inden for de første timer og som regel ind for 6 timer. Viser sig ved tiltagende hovedpine, konfusion, faldende bevidsthed evt stigende til dyb bevidstløshed, evt lateraliserede motoriske udfald og sent i forløbet pupildilation.

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen), så kollegaer kommer til hjælp.

 • • Kontrollér pupilforhold, puls og BT samt CGS

 • • Ring til forvagten

 • • Sikre patienten har en venflon ellers anlæg en grøn.

 

Ved blødninger efter cervikalt indgreb

Inden for de første timer, og det første døgn efter operation (ACIF) forfra på halsen kan der udvikles hæmatomer der kan give kompression af luftvejene. Mange patienter har efter ACIF operationer ”halsbetændelse” fornemmelse og lettere synkegener. Hvis der kommer en synlig spændt ansamling på halsen, eller hvis patienter oplever tiltagende vejtrækningsproblemer, skal der mistænkes hæmatom der komprimerer.

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen), så kollegaer kommer til hjælp.

 • • Ved blødning på hals observeres respirationen.

 • • Ring til forvagten

 • • Det vurderes om suturer skal klippes op (Hent sutursæt og bløddelsbakke i depot mellem de 2 indgange til vagtstuen).

 • • Sikre patienten har en venflon ellers anlæg en grøn.

 • • Kontroller BT, puls og respiration

 • • Vurder risiko for hypovolæmisk shock opsæt evt. iv. NaCl til hurtigt indløb – som regel er det ikke store mængder blod der er kommet.

 • • Bestil akut BAC-test, Hb, væsketal og koagulationstal (obs. om patienten har en type ellers rekvireres denne).

 • • Hent evt. blod i bloddepotet stueetagen – husk patientens cpr. nr. nødblod.

 

 

Ved akutte respirations problemer:

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen), så kollegaer kommer til hjælp.

 • • Monitorer patienten med saturationsmåler.

 • • Mål puls, BT og respiration

 • • Giv patienten ilttilskud ved behov.

 • • Ring til forvagten

 

Ved respirations- og hjertestop.

Vanlig medicinsk hjertestop vurdering og procedurer.

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen)

 • • Meld hjertestop på tlf. 22011 eller tryk på Hjertestopknap

 • • Hent hjertestarter - hænger overfor de 5 røde elevatorer i trafikcentrum.

 • • Bestil evt. portør.

 • • Forvagten tilkaldes af omstillingen.

 

Ved obstruktion eller deplacering af tracheostomi tube:

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen), så kollegaer kommer til hjælp

 • • Monitorer patienten med saturationsmåler.

 • • Observer om kanylen er placeret korrekt og er der fri passage i kanylen.

 • • Ved behov: dryp med isotonisk NaCl i stomaet og sug evt. mange gange.

 • • Giv patienten ilttilskud ved behov på tracheostomimaske.

 • • Ring til forvagten

 • • Hent akutbakke (depot mellem de to vagtstuer)

 • • Find patientens ekstrakanyle frem hvis denne er i afdelingen.

 

Andre akutte medicinske tilstande

Neurokirurgiske patienter der udvikler forværring i tilstanden, evt større ændring i TOKS score, som følge af konkurrerende medicinske lidelser skal vurderes. Det kan typisk dreje sig om infektionstilstande, hjerte-kredsløbslidelser, evt metaboliske lidelser, sjældnere akutte væske- og elektrolyt problemer.

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen) hvis der er behov for assistance

 • • Kontrol af BT, puls og respiration, evt temperatur – evt andet i forhold til specifikke lidelse

 • • Kontakt forvagten

Anafylaktisk shock

Bemærk at global rødme i huden ved infusion af vancomycin er som udgangspunkt ikke anafylaktisk shock men en toksisk reaktion der ses ved for hurtig infusion.

Sygehus apoteket har i sept 2015 beskrevet red man syndrom og behandlingen. Link findes i dette PRI-dokument: https://pri.rn.dk/Sider/6280.aspx

 • • Ring alarm (træk i klokkesnor på stuen), så kollegaer kommer til hjælp.

 • • Skab frie luftveje.

 • • Kontrol BT og puls og respiration

 • • Trandelenburgs lejring.

 • • Meld hjertestop på tlf. 22011 eller tryk på Hjertestopknap.

 • • Forvagten tilkaldes af omstillingen hvis der meldes hjertestop

 • • Hent akutpakke (medicinrum overfor vagtstuen).

Hav følgende klar:

 • • Voksne: Adrenalin(1mg/ml) 0,5-0,8 mg gives dybt i.m. Kan gentages ved behov.

 • • Børn: Adrenalin(1mg/ml) 0,01mg/kg i.m.

 • • Ved manglende respons evt. 0,3-0,5 mg iv.(langsomt refrakte doser á 0,1 ml).

 • • IV adgang. Drop med NaCl til hurtigt indløb.

 • • Hent akutbakke (er i væskedepot mellem de 2 indgange til vagtstuen).

 

 

 

 

Mogens Jakobsen

Overlæge dr med

Neurokirurgisk afd

Aalborg Universitets Hospital

December 2017