Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Immunglobulininfusion infusion – fælles instruks

Ved intravenøs behandling med Immunglobulin, er førstevalget på Aalborg Universitetshospital pt. Privigen.

Forberedelse

 • • Barnet vejes og måles

 • • Barnet får anlagt venflon

 • • Lægen ordinerer Tavegyl, Adrenalin og Solumedrol til behandling af eventuel anafylaktisk reaktion.

 • • Det kan overvejes om barnet skal have supplerende iv-væske før og under Privigen-unfusionen, hvis barnet drikker sparsomt eller er dehydreret.

 

Forberedelse af infusion

 • • Der anvendes ”almindeligt” infusionssæt med blå klemskrue.

 • • Undgå at ryste flasken, da dette kan medføre skumdannelse.

 • • Der opsættes sidedrop med isotonisk NaCl, så der hurtigt kan skiftes over ved eventuel anafylaktisk reaktion.

 • • Privigen skal anvendes straks efter anbrud, og bør ikke blandes med andre lægemidler eller infusionsvæsker.

 • • Batch nummer skrives ind i medicin modulet når Privigen administreres (ovenover “administrationsnote” kan Batch nummer indskrives).

 

Bivirkninger

Vær især opmærksom på bivirkninger hos børn som skal have Immunglobulin for første gang, og hos børn som sidst har fået Immunglobulin for mere end 2 måneder siden.

 

Meget almindelige (> 10%)

Influenzalignende symptomer, Smerter, Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Opkastning. Hovedpine, Migræne.
Hudkløe, Øget svedtendens*.

Almindelige (1 – 10%)

Kraftesløshed, Træthed, Ubehag på indstiksstedet. Abdominalsmerter, Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet bilirubin. Dyspnø, Hypertension, Hypotension, Oppression, Palpitationer. Anæmi, Hæmolyse, Leukopeni, Positiv Coombs' test. Brystsmerter. Myalgi, Rygsmerter. Svimmelhed. Hudreaktioner. Hypersensitivitet.

 

Hvis barnet får bivirkninger standses infusionen og der tilkaldes læge, mhp nedsættelse af infusionshastighed eller seponering. Eventuelt kan der gives Panodil mod hovedpine.

 

Monitorering før og under infusion

 • • Barnet skal have målt BT, puls og temperatur før infusionen startes

 • • Før øgning af infusionshastighed måles BT og puls

Infusionshastighed

 

0 – 30 minutter

0,5 ml/kg/time

30 – 60 minutter

1,0 ml/kg/time

60 – 90 minutter

2,0 ml/kg/time

90 – 120 minutter

4,0 ml/kg/time

Efter 120 minutter køres gives infusionen med 4,0 ml/kg/time indtil den ordinerede mængde er givet.

 

Efter infusion

 • • Efter infusion af den ordinerede immunglobulindosis efterskylles venflon med NaCl.

 • • Der måles temperatur, puls og blodtryk.

 • • Venflon kan fjernes ved fravær af bivirkninger ½ time efter infusionen er afsluttet

 

Referencer

 1. 1. Pro. Medicin, Privigen

 2. 2. Samnet, Privigen