Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tidligt Hjemmeophold inden udskrivelse fra Neonatalafsnit 12-13

Formål

Tidligt hjemmeophold er et tilbud til familier med et for tidligt født barn, om at have den sidste del af indlæggelsen i eget hjem. Dette for at styrke familiedannelsen, forældreskabet og tilknytningen mellem forældre og barn.

Definition af begreber

THO: Tidligt Hjemme Ophold

Hvem kan tilbydes THO

THO kan tilbydes familier, hvor børnene skal trappe ud af sondetilskud samtidigt med, at barnet lærer at spise af bryst eller flaske.

 

Kriterier for barnet:

 • • Aktuel alder (GA) er mindst 35 uger,

 • • Skal være i trivsel,

 • • Skal minimum veje sin fødselsvægt

 • • Skal selv kunne holde varmen

 • • Skal have været uden overvågning i mindst et døgn

 

Kriterier for familien:

 • • Familien skal bo i en afstand af max 20-30 km fra hospitalet

 • • Familien skal være indlagt i Neonatalafsnittet i tiden op mod THO

 • • Forældrene skal selv varetage barnets pasning og pleje i Baby-Caféen inden THO inkl. sondemadning

 • • Forældrene skal være oplært i og varetage sondetjek selvstændigt inden udskrivelse

 • • Forældrene skal være indforstået med enten selv at lære at lægge en sonde eller at komme ind på afsnittet på alle tidspunkter af døgnet, hvis barnet har behov for en ny sonde

 • • Forældrene skal kunne komme til kontrol på afsnittet

 • • Forældrene skal kunne tale og forstå dansk i tilfælde af behov for telefonkonsultation/Behov for at ringe 112

Forberedelse af familien til THO

Det er afsnittets læger og sygeplejersker, der tidligt i indlæggelsesforløbet informerer familien om muligheden for THO. Tilbuddet præsenteres i så god tid, at forældrene får mulighed for mentalt at forberede sig på THO.

Det er afsnittets læger og plejepersonale i samarbejde med forældrene, der vurderer, om barnet og familien er klar til THO. THO er et tilbud, og forældrene skal opleve sig trygge ved at tage imod tilbuddet.

En af afsnittets læger eller en af de sygeplejersker, der er oplært i hjerte-lungeredning/førstehjælp til spædbørn, skal inden familien udskrives undervise familien individuelt i hjerte-lungeredning/førstehjælp til spædbarn med brug af afsnittets phantomdukke.

Pjecerne ”Sådan giver du førstehjælp til dit spædbarn” og ”THO” udleveres til forældrene.

 

Tidligt hjemmeophold (THO)

 

Sådan giver du førstehjælp til dit spædbarn

 

Alt hvad familien har brug for ift. ernæring af barnet medgives inkl. evt. fosfat. Familien skal selv sørge for bleer og alt øvrigt til almindelig spædbarnspleje. Medicin, fx movicol, til barnet skal forældrene selv købe.

Hvis familien har lånt en vikle under indlæggelsen skal den afleveres, når familien påbegynder THO og må ikke tages med hjem i THO perioden. Vær opmærksom på evt. låneseddel.

 

Kontroller i afsnittet

Familien bookes til kontrol i afsnittet hver 2. – 4. dag. Vurderingen laves for første besøg i samråd med tilknyttede læge.

Bookningen foregår på orlovsseddel. Vær opmærksom på, at der bookes en time pr familie, og at tiderne spredes over formiddagen, så familierne ikke får unødvendig ventetid i forbindelse med THO besøget.

Det tilstræbes, at det er erfarne sygeplejerskerne med særlig tilknytning til THO og IBCLC, der varetager THO besøgene i afsnittet.

Det er den sygeplejerske, der står for besøget, der vurderer, om der er behov for et lægeligt tilsyn, ud over de lægelige tilsyn, der er aftalt for familien.

Det er altid en lægelig vurdering, om barnet er klar til udskrivelse

Familien informeres om, at de på alle tider af døgnet kan ringe til eller komme i afsnittet.

 

Dokumentation

Når familien sendes på THO lukkes alle ikke relevante problemer i EPJ

Der skrives en helhedsvurdering under standardplanen Neo-Udskrivelse, der dog først sendes til sundhedsplejersken ved endelig udskrivelse

Standardplanen Neo-Ernæring anvendes til dokumentation og beskrivelse af barnets ernæring under hele THO opholdet

THO-registreringsark lægges i barnets tilbudsmappe og udfyldes med relevante oplysninger

Hvis barnet skal have medicin med hjem dokumenteres i Columna, at der er udleveret til selvadministration

Ved endelig udskrivelse opdateres helhedsvurderingen og sendes til sundhedsplejen via E-Brev

Alle forældre skal have tilbuddet om at deltage i udskrivelsesCafé inden THO start – alternativt under eller efter afsluttet THO forløb.

P-Tilladelse til brug i ambulancegangen i forbindelse med THO kontrollerne i afsnittet udfyldes og udleveres fra besøg til besøg. P-tilladelserne findes i THO mappen på sekretærkontoret på 12. etage

 

Registrering

Barnet er under hele THO opholdet registreret som indlagt i Neonatalafsnittet, og udskrives først ved afslutningen af THO.

Husk at registrere ernæringsmåde på barnets VIPS forside ved endelig udskrivelse til central registrering af amme-frekvens

Husk at stemple og udlevere blanketten til forlængelse af barselsorlov, som familien selv skal sende til udbetaling Danmark